Identification and Access Management – I.A.M.

Od autentifikace uživatelů přes volbu provozních režimů nebo bezpečnost dat a sítě až po řízení přístupu. Nabízíme Safety and Security v jednom systému!

Jak zvládáte problematiku týkající se ochrany zaměstnanců, ochrany odpovědnosti, produktivity a ochrany dat? Jak zvyšujete kvalitu a jak současně bráníte manipulaci s Vašimi zařízeními? Chráníte Vaše data a zaměstnance stejnou měrou?

Systémem „Identification and Access Management“, krátce I.A.M., Vám nabízíme širokou paletu produktů a softwaru i hotových individuálních řešení pro Vaše každodenní výzvy v oblasti řízení přístupu. Podpoříme Vás při organizaci přístupu k Vašim strojům a kontrole oprávnění Vašich pracovníků. Od jednoduché autentifikace až po komplexní řešení přístupových práv, od funkčně bezpečného výběru provozních režimů až po elektronické zabezpečení údržby. A samozřejmě je zahrnuta také ochrana Vašich cenných dat proti nepovolenému přístupu a ochrana Vašich zařízení před útoky hackerů. Pro všechny tyto případy má společnost Pilz připravena vhodná řešení, která Vám v jednom systému zajistí bezpečnost Vašich pracovníků i strojních zařízení.

Proč se I.A.M. může hodit i Vám – naše čtyři základní hodnoty

Ikona Ochrana pracovníků

Ochrana zaměstnanců

Práci je zapotřebí organizovat tak, aby nedocházelo k ohrožení fyzického ani duševního zdraví. To, co by za provozu strojů a zařízení v průmyslu mělo být samozřejmostí, nebývá v praxi až příliš často vědomě nebo nevědomky dostatečně respektováno.

Aby ochrana Vašich zaměstnanců byla skutečně dokonalá, můžete si od společnosti Pilz objednat posouzení rizik, které Vám poskytne jasný obraz o tom, jaká nebezpečí u Vašich strojů hrozí a jak je třeba zabezpečit přístup. Kromě příslušných přístupových oprávnění pro bezpečnostní brány a vhodné kvalifikace personálu je dobrým prostředkem i správná volba provozního režimu. Volbu provozních režimů lze funkčně bezpečně regulovat produkty z řady PITmode, které technicky zajistí, že každý pracovník bude moci provádět pouze takové práce, pro které je kvalifikován. Výsledkem je maximální ochrana před nebezpečím a nehodami.

K aplikacím

Ochrana odpovědnosti

Jestliže dojde k pracovnímu úrazu, následuje obvykle ihned otázka, kdo za to může nést odpovědnost. Proto je právě na úrovni vedení firmy a u vedoucích výroby a údržby nezbytné přijmout vhodná opatření, jejichž účinnost musí být pravidelně kontrolována. Pokud dojde v tomto směru k zanedbání, mohou nést podnikatelé a odpovědné osoby za svou činnost nebo nečinnost vážné důsledky!

K možným opatřením patří například správný výběr pracovníků pro konkrétní úkoly, jejich kvalifikace a vybavení vhodnými pomůckami. Kromě organizačních opatření však přicházejí v úvahu i technická opatření, např. řízení přístupu pomocí modulu PITreader. S jeho pomocí lze kdykoli prokazatelně zadat individuální, v případě potřeby i dočasné oprávnění pro práci s určitým strojem nebo v určitém procesu.

K aplikacím

Ikona Ochrana odpovědnosti
Ikona Zachování produktivity

Zachování produktivity

Potřebná opatření zajišťující strojní bezpečnost nesmí být prováděna na úkor produktivity Vašich zařízení. Prostoje strojů – v nejhorším případě i poranění osob nebo hmotné škody – bývají často způsobeny manipulací, nesprávnou obsluhou nebo chybějící kontrolou (přístupu). Jasnými kompetencemi, konkrétními oprávněními a záznamy činnosti uživatele takovým situacím předejdete a navíc si zajistíte optimální prokazatelnost. PITreader s funkcemi v oblasti řízení přístupu nabízí ideální řešení bezpečnosti člověka, stroje, a to při současném zachování produktivity Vašich zařízení.

Najděte si zde možné aplikace

Ochrana dat

Vzhledem k neustálým změnám norem nabývá ochrana dat a bezpečnost sítě stále většího významu. Ani rozsáhlá bezpečnostní opatření nejsou dostačující, nejsou-li současně uváženy i aspekty průmyslové bezpečnosti. Je tedy zapotřebí ucelená koncepce bezpečnosti. Požaduje ji a také k ní přispívá i nové nařízení o strojních zařízeních, které v EU vstoupí v platnost roku 2025.

Již dnes je ale třeba, abyste Vaše data, know-how a provozní procesy chránili před nepovolaným přístupem. Inteligentní produkty jako průmyslový Firewall SecurityBridge nebo spínatelné rozhraní PIToe USB nabízí ochranu před hrozbami „zvenčí“, tedy útokem hackerů, ale i „zevnitř“, tedy nepozorností nebo dokonce úmyslem. Modul PITreader zajistí, že všechny datové spoje bude možné dočasně aktivovat pouze určeným jednáním obsluhy přímo na místě.

Příklady aplikací pro ochranu dat

Ikona Ochrana dat

Další informace:

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz