Success Stories

Historie našich úspěchů

Spolehněte se při automatizaci Vašich zařízení a strojů na předního dodavatele technologie pro bezpečnou automatizaci a zajistěte si tak nejen bezpečné, ale i kompletní řešení, které ochrání Vaše pracovníky, ať se Vaše firma nachází kdekoli na světě. Spolu s Vámi půjdeme po bezpečné cestě za úspěchy!

Společně s našimi zákazníky vypracováváme řešení automatizace, která spojují bezpečnost a produktivitu - od poradenství až po kompletní řešení, přesně podle přání zákazníka, bez kompromisů na úkor automatizace.

Najdete zde některé příklady z naší úspěšné historie, které jsme roztřídili podle oborů a produktů.

Success Stories
Výrobky
Obor
Vráti filtr
Logo L-TEC GmbH

Výtahem bezpečně přes hory i údolí

PNOZmulti zajišťuje ve venkovních kabinových výtazích L-TEC bezpečnou přepravu cestujících.

„Reference zákazníka: PNOZmulti řídí bezpečnou jízdu venkovními výtahy L-TEC kdekoli na světě“

Retrofit lisů jako z učebnice

Upgrade bezpečnosti lisovací linky se postaral u rakouské společnosti Grass GmbH o novou stabilitu procesu tváření oceli.

„Reference zákazníka: PNOZmulti 2, PSENcode a PITgatebox zajišťují novou bezpečnost renovované lisovací linky“

Bezpečný žár a plamen

Malý řídící systém PNOZmulti 2 Burner zajišťuje účinné řízení hořáků ve válečkových žíhacích pecích Aksoylar pro výrobu oceli.

„Reference zákazníka: PNOZmulti 2 Burner přebírá ve válečkových žíhacích pecích Aksoylar Robotik řízení hořáků“
Logo NÖM AG

Bezpečný malý řídicí systém PNOZmulti 2 u firmy NÖM AG

Malý bezpečný řídicí systém PNOZmulti 2 nahradil v paletovacím zařízení firmy NÖM AG zastaralé řešení mutig prakticky za běžného provozu

Reference zákazníka: PNOZmulti 2 zajišťuje u NÖM AG bezpečný přísun a vynášení zboží

Systém přístupových oprávnění PITreader S: Použití u HT Robotics

Pro mobilní robotickou stanici chtěla firma HT Robotics zajistit, aby k její obsluze měly přístup pouze tři autorizované skupiny osob – řešením je systém přístupových oprávnění PITreader S!

Reference zákazníka: Bezpečná regulace přístupu k mobilní pracovní stanici HT Robotics

PITmode fusion: uplatnění u MTU Aero Engines

Pro své rozsáhlé zařízení pro testování trhlin hledala firma Rhode + Wagner efektivní řešení bezpečnosti chráněné proti manipulaci, které by regulovalo přístup a provozní režimy – vsadila na PITmode fusion.

Reference zákazníka: Identification and Access Management v zařízeních pro testování trhlin od Rhode + Wagner
Logo PJ Monitoring GmbH

Chytrá automatizace nahrazuje kladivo

Pro vývoj automatické zkoušky brzd na nákladních vagonech přibral systémový specialista PJM do týmu společnost Pilz, známou inteligentními řešeními v oblasti řízení. Výsledek znamená větší efektivnost v nákladní kolejové dopravě.

Reference zákazníka: Automatická zkouška brzd u nákladních vlaků pomocí PSS 4000
Logo Waldorf Technik GmbH

Rozsáhlé poradenství = vysoká efektivnost

Specialista na vstřikové lití Waldorf Technik se zaměřuje na modulární, efektivní a vysoce produktivní automatizovaná řešení, která jednak dokonale splňují požadavky zákazníka, jednak zaručují maximální bezpečnost. U modulárních strojů nesmí chybět značka CE. Realizací velmi náročného předpisového procesu posuzování rizik a validace firma Waldorf pověřila společnost Pilz: Expert v oblasti služeb Pilz tím přebírá plnou odpovědnost za výsledek kompletního řízení pro hodnocení shody. 

Reference zákazníka: Pilz přebírá za firmu Waldorf Technik kompletní proces posuzování shody
Logo Haco AG

Bezpečné etiketování – dnes i v budoucnosti!

U výrobce potravin Haco AG bylo zapotřebí zařadit do stávající plnicí linky kávových produktů nový etiketovací laser – při instalaci nemělo dojít k dlouhé odstávce provozu. Dosavadní bezpečnostní relé na lince již nebylo možné přizpůsobit novým požadavkům. Po velmi krátké době přestavby je dnes modulární bezpečnostní relé myPNOZ nejen plnohodnotnou náhradou, ale i jistotou pro budoucnost.

Reference zákazníka: Modulární bezpečnostní relé myPNOZ optimalizuje plnicí linku u společnosti Haco
Logo Brau Union Österreich

Čerpání vědomostí pro retrofit

Cílem rozsáhlého retrofitu bylo uvést zdejší zařízení pro čištění, příp. plnění sudů na nejvyšší možnou aktuální technickou úroveň. Společnost Pilz se stala partnerem jako expert v oblasti automatizace a znalostmi potřebnými pro provedení retrofitu: od analýzy potenciálních míst nebezpečí až po bezpečnostně technickou validaci podle mezinárodních směrnic. Dnes již zařízení splňuje všechny platné předpisy týkající se bezpečnosti.

Více

Volná dráha díky spolehlivému ovládání výhybek

Zastaralé ovládání výhybek brzdilo kolejovou dopravu v pěti velkých polských městech. Za modernizaci převzala odpovědnost společnost ZUE S.A. Cíl: Změnit systém ovládání výhybek na aktuální technický stav. Automatizační systém PSS 4000 převzal spolehlivé ovládání výhybek za jakéhokoli počasí.

Spolehlivé a bezpečné ovládání výhybek s automatizačním systémem PSS 4000

Bezpečnost pro stroj, člověka a robota!

S novým, předem připraveným modulárním bezpečnostním relé myPNOZ se firmě Peter Huber AG, poskytovateli řešení v oblasti automatizace, podařilo jednoduchým způsobem zajistit bezpečnost rozhraní mezi ohýbacím strojem a robotem pro výrobce kuchyňského kování. Po modernizaci koncepce bezpečnosti dnes výrobce může provádět vkládání produktů do ohýbacího stroje zcela bezpečně ručně i pomocí robota.

Reference zákazníka: Modulární bezpečnostní relé myPNOZ jako rozhraní mezi ohýbacím strojem a robotem

Vztyčovač kartonů je nyní připraven na zvyšování efektivnosti

Kartonové přířezy jako pohyblivé ochranné zařízení? Dobrý nápad, avšak může fungovat pouze tehdy, jestli pracovníci i vztyčovače kartonů nebudou v případě nedostatku materiálu vystaveni riziku úrazu. A právě to je úkolem řešení s konfigurovatelným malým řídicím systémem PNOZmulti 2 a speciálních senzorů s certifikátem TÜV Süd, pro které se firma Sema Systemtechnik rozhodla.

Reference zákazníka: Řešení s certifikátem TÜV SÜD pro bezpečné monitorování přísunu kartonů u firmy Sema Systemtechnik
Logo Belantis

Retrofit provedený za letu

V lipském zábavním parku Belantis si sami návštěvníci rozhodnou, zda při „Letu bohů“ budou jen poklidně klouzat vzduchem nebo si poškádlí nervy senzačními loopingy. Samozřejmost: Všudypřítomná maximální bezpečnost. Při retrofitu vedení parku Belantis vsadilo na kompletní řešení tvořené automatizačním systémem PSS 4000 včetně inovativního rádiového spojení.

Reference zákazníka: Retrofit kolotoče „Let bohů“ v parku BELANTIS s využitím automatizačního systému PSS 4000

Zdař Bůh! - Bezpečnost při práci pod zemí

Pro rakouskou společnost Sandvik Mining and Construction GmbH se sídlem ve Štýrsku má téma bezpečnost jednoznačnou prioritu: stroje, určené kromě jiného pro řezání hornin, musí být spolehlivě chráněny před možným nebezpečím výbuchu. Společnost Sandvik zvolila automatizační systém PSS 4000, který zajistí bezpečné používání strojů pro vrtání tunelů.

Reference zákazníka: Sandvik Mining and Construction G.m.b.H. s PSS 4000
Logo Scheucher Holzindustrie GmbH

I výroba parket může být udržitelná – snadno a bez kouzel

Scheucher Parkett, rakouský výrobce hotových parket, provedl retrofit jednoho ze svých současných frézovacích strojů. Bude ho tak moci spolehlivě a bezpečně používat dalších deset let. Navíc je nyní výroba energeticky efektivnější a tím i udržitelnější. Pro firmu Scheucher bylo důležité, aby projekt a realizované řešení respektovalo zásady ochrany životního prostředí a šetrného přístupu ke zdrojům a aby bylo od jednoho dodavatele.

Reference zákazníka: Scheucher Holzindustrie GmbH s PSENmlock, PSENopt II a PITgatebox
Logo Brainware Solutions GmbH

Ekonomicky výhodná zkušební zařízení: No Stop, just go!

Zařízení High-End od společnosti Brainware Solutions testují kvalitativní znaky a funkce obkladu dveří a jsou nedílnou součástí výrobních linek v automobilovém průmyslu. Rozhodující faktory je nulová chybovost a čas. Použití bezpečnostního laserového skeneru PSENscan v kombinaci s konfigurovatelnou bezpečnou malou řídicí jednotkou PNOZmulti 2 nabízí účinnou ochranu a minimální dobu testu.

Reference zákazníka: Brainware Solutions GmbH s PSENscan a PNOZmulti 2
Logo ArcelorMittal

Ocelová produktivita!

Ocelářský gigant ArcelorMittal jako celosvětová jednička ve výrobě oceli využívá na nejnovější výrobní technologie. Cílem společnosti jsou trvale bezpečné a stále efektivnější vlastní výrobní procesy. Například závod v Gentu zušlechťuje tzv. ocelové svitky (role pásové oceli) podle specifických požadavků zákazníků. Aby bylo možné tváření ocelového pásu za studena, musí být nejprve opracován za tepla. Pokud hořák vypadl, byly důsledkem závažné prostoje a náročné hledání příčin poruchy. Po provedeném retrofitu dnes automatizační systém PSS 4000 zaručuje plynulý a produktivní provoz, kromě jiného i díky zrychlené diagnostice poruch.

Reference zákazníka: Automatizační systém pro optimalizovaný management hořáků u ArcelorMittal
Logo PIA Automation

Zvýšená produktivita otočných stolů

Pro modernizaci otočného stolu CGM se servořízením, který se používá pro výrobu filigránské mechaniky, hledala firma PIA Automation řešení, kterým by bylo nejen možné spolehlivě monitorovat pohyby, ale které by současně umožnilo vysoké počty cyklů. Díky řešení pohonů Pilz nyní otočné stoly pracují flexibilněji, efektivněji a bezpečněji

Reference zákazníka PIA Automation k produktu Pilz Motion Control
Logo EuroChem

Jasně identifikované nebezpečí!

V přístavu pro volně ložené zboží v Antverpách provozuje výrobce umělých hnojiv EuroChem rozsáhlou síť dopravníků a výtahů určených pro přepravu produktů. Spojující prvek představuje gigantický transportní pás, který současně slouží jako třídička. Problémem je zde velmi náročné prostředí: Extrémně prašná místa shozu je nutné pravidelně čistit, a proto prostor kolem strojů musí být téměř trvale snadno přístupný. Ochrana personálu je přitom komplikovaná, protože neustále se pohybující tunové pásové váhy představují vysoký stupeň ohrožení. Dohled nad kritickými zónami dnes provádí bezpečný radarový systém PSENradar, který spolehlivě a efektivně funguje i za mimořádně složitých podmínek viditelnosti.

Reference zákazníka: Bezpečný radarový systém PSENradar zvládá spolehlivě nejprašnější prostředí společnosti EurChem.

Zde se odvíjí výroba!

U rakouského výrobce krabic Mosburger GmbH hrozila pracovníkům obsluhy při výměně stokilových rolí papíru pro výrobu vlnité lepenky značná rizika – do procesu je totiž neustále nutné zasahovat ručně. Aby se nebezpečí snížilo na minimum, vsadila firma Mosburger na rozsáhlé řešení bezpečností zahrnující automatizační systém PSS 4000 a spínače ochranných dveří PSENcode.

Reference zákazníka: Bezpečná a automatizovaná výroba vlnité lepenky u firmy Mosburger GmbH i přes neobvyklou konstrukci zařízení

Flexibilní zabezpečení speciálních strojů

Před uvedením nové montážní buňky na tlumiče u významného výrobce automobilů do provozu potřebovala firma na výrobu speciálních strojů HAHN Automation zpracovat spolehlivou koncepci bezpečnosti. Pilz jako její dlouhodobý partner navrhl na základě posouzení rizik řešení, které je bude možné aplikovat na další zařízení v budoucnu.

Reference zákazníka Hahn Automation k instalované malé konfigurovatelné řídicí jednotce PNOZmulti 2 a senzorům PSEN
Logo Bühler Group

Lahodné oplatky, bezpečně pečené na celém světě!

Podle těch, kdo o tom něco vědí, pochází každá druhá průmyslově upečená oplatka na celém světě z některého stroje na oplatky Franz Haas, který dodala společnost Bühler. To znamená, že stroje musí být velmi flexibilní, aby splnily specifické požadavky zákazníků a především různé místní standardy bezpečnosti. Rakouský specialista na stroje na oplatky se pro bezpečné řízení a monitorování pecí rozhodl pro variantu Burner konfigurovatelné malé bezpečné řídicí jednotky PNOZmulti 2

Reference zákazníků k celkovému bezpečnému řešení řízení hořáků s PNOZmulti 2 u společnosti Bühler Group

Cesta pro výrobu zásobníků volná

Aby společnost Vaillant mohla při výrobě zásobníků na teplou vodu využívat nejnovější techniku v oboru elektro a současně aby zajistila maximální možnou bezpečnost výroby, rozhodla se modernizovat 54 zařízení. Při návrhu designu bezpečnosti výrobního zařízení bylo cílem bezbariérové řešení pro dvě starší výrobní linky, které by spojilo bezpečnost a efektivnost. Zvláštní výzvu přitom představoval prostor pro vkládání a odebírání produktů, kde neměly být nikde žádné rušivé vestavby.

Reference zákazníka Vaillant k bezpečnostním světelným mřížím PSENopt II
Logo Micado

Dokonale přesná bezpečnost pro prototypy!

Dodavatel řešení v oblasti automatizace Micado se zaměřuje na inovativní aplikace, které přesně odpovídají specifickým potřebám zákazníků. Společnost Micado zvolila pro bezpečnostní techniku prototypového měřicího systému inline modulární bezpečnostní relé nového druhu myPNOZ, a to dokonce ještě „před oficiálním přestřižením pásky“!

Řešení zákazníkům na míru díky modernímu bezpečnostnímu relé myPNOZ
Logo Senoplast

Bezpečné tepelné tvarování

Senoplast Klepsch vyrábí plastové polotovary pro nejrůznější využití. Specializuje se na výrobu koextrudovaných plastových desek a fólií senosan® určených k dalšímu tvarování teplem. Pro bezporuchový průběh hlubokého tažení využívá Senoplast Klepsch bezpečný radarový systém PSENradar, který „nezvyklým“ způsobem zabezpečuje celý výrobní proces. Při výrobě samozřejmě nelze opominout ani kvalitu, ani bezpečnost: Na ochranu pracovníků i strojů byl proto do současného řízení tvářecích strojů integrován radarový systém.

Reference zákazníků k firmě Senoplast Klepsch využívající bezpečný radarový systém PSENradar
Logo Bystronic

Bezpečné, efektivní a velmi jednoduché ohraňování!

Aby byl zaručen bezpečný a efektivní proces ohraňování, využívá společnost Bystronic již dlouhá léta pro ochranu a měření kamerový systém PSENvip ve spojení s automatizačním systémem PSS4000. Pro další řešení, zejména pro krátké ohraňovací lisy, bylo cílem dosažení maximální produktivity a bezpečnosti při jednoduché manipulaci.

Více
Aby iluze bratří Ehrlichů byly naprosto dokonalé, je k tomu kromě profesionality obou umělců zapotřebí i náročná jevištní technika a interaktivní technologie. Nemalá role přitom připadá na bezpečnost

Světelné závory v magické show. Jeviště je připraveno – jeviště je bezpečné – show může začít!

Ehrlich Brothers pravidelně při svých vystoupeních ohromují diváky fascinujícími iluzemi. Souhra kouzel a techniky musí být plynulá a bez výjimky musí dokonale fungovat za jakýchkoli okolností. Bezpečné monitorování kamery pohybující se po okraji jeviště technicky zajišťují flexibilní světelné mříže PSENopt II typu 3 od společnosti Pilz.

Světelné mříže v magické aplikaci Ehrlich Brothers
Logo VT AG

Obecné řízení pro různé typy výhybek

Švýcarský specialista na budování kolejí a výhybek VT Verkehrs- und Industrietechnik AG (VT AG) stál před nutností výměny centrálního řízení a monitorování osmi výhybek různého typu. Společně s experty společnosti Pilz bylo vypracováno obecné řešení založené na automatizačním systému PSS 4000-R pro železniční aplikace. Výsledkem je centrální řešení pro všechny typy výhybek.

Obecné řízení pro různé typy výhybek
Logo Marelec

Porcování potravin s úrovní bezpečnosti PL e

Belgický výrobce strojů Marelec vyvíjí a dodává porcovací stroje, které dělí maso nebo ryby na porce s přesně zadanou hmotností. Aby tyto stroje řady „Portio“, u kterých za sekundu proběhne nejméně 17 řezných pohybů, byly nejen vysoce produktivní, ale současně i bezpečné, o to se stará koncepce bezpečnosti na úrovni PL e (Performance Level), kterou vytvořila společnost Pilz.

Více

Větší efektivnost linky na výrobu chipsů

Aby zvýšila efektivnost svých výrobních linek a dosáhla tak optimalizace procesu, rozhodla se firma Poco Loco, belgický výrobce laskomin Snack Food a jeden z hlavních dodavatelů produktů Tex Mex na trh modernizovat svá zařízení. Jako účinné a přitom bezpečné řešení Poco Loco zvolila konfigurovatelnou malou řídicí jednotku PNOZmulti 2 s vybraným softwarem PNOZmulti Configurator.

Více
Logo Bombardier

Zkušební podmínky v beznapěťovém prostředí pro nové vlaky

Než se mohou vlaky, které kanadský koncern Bombardier staví v belgických Bruggách, stát účastníky provozu na mezinárodních železničních tratích, musí podstoupit testy funkce a elektrického vybavení. Bombardier přitom ve vysokonapěťových zkušebních klecích kontroluje pod napětím 1000 V více než 5000 připojovacích bodů v každém vlaku. Za zpracování a realizace nezbytné koncepce bezpečnosti je zodpovědná společnost Pilz.

Zkušební podmínky v beznapěťovém prostředí pro nové vlaky
Bezpečně na cestách s PSS 4000-R

Spolehlivé dálkové monitorování na železnici

Všechny nitky se sbíhají na nádraží a v stavědlech: Proces musí fungovat bezchybně, aby se vlaky, lidé, kteří v nich cestují a náklady, které přepravují, dostali vždy včas a bezpečně na místo určení. Pro zajištění tohoto požadavku vyvinul švýcarský průkopník v oblasti železniční dopravy Intelis IED společně s firmou Pilz modul pro bezpečný seřaďovací provoz, jakož základem je automatizační systém PSS 4000-R.

Bezpečně na cestách s PSS 4000-R
Logo společnosti Herbst Maschinentechnik GmbH

Řešení ochranných dveří klapky přidrží

Protože se krátce před termínem dodání změnily základní rámcové podmínky, musela být co nejrychleji upravena rovněž koncepce bezpečnosti pro horizontální míchačku. Pilz spolu s výrobcem speciálních strojů Herbst dokázal během několika málo dnů systém ochranných dveří PSENmlock do zařízení integrovat tak, aby splňoval nové podmínky.

Bezpečné přidržení s PSENmlock
Logo ACMI S.p.A.

Zabránit rizikům při plnění nápojů

Za jednotlivými kroky při plnění minerální vody do lahví se skrývá celá řada rizik. Aby bylo možné posoudit, jaká rizika mohou za provozu zařízení nastat a jaká jsou přitom nutná ochranná zařízení, oslovila společnost ACMI, výrobce systému End-of-Line a balicích zařízení, svého dlouholetého partnera Pilz.

Posouzení rizik u balicího stroje
Logo lanovky na Zugspitze

Bezpečnost a automatizace pro lanovku na Zugspitze.

Pro „lanovku Zugspitze“ vytvořila firma Pilz společně s FREY AG Stans bezpečné řešení automatizace, které může řídit celou lanovku. Automatizační systém PSS 4000 firmy Pilz může řídit jak bezpečnostní, tak i automatizační funkce, a to bylo rozhodujícím důvodem pro jeho použití.

Kompletní řešení s PSS 4000
Logo firmy Wächter Packautomation GmbH & Co. KG

Chytré skládání s PSENslock a PNOZmulti 2

V průmyslové výrobě obalů jsou flexibilita, efektivnost a bezpečnost nepostradatelné, zejména v procesech na konci linky. Při vývoji vztyčovacího zařízení kartonů se firma Wächter Packautomation vědomě rozhodla pro produkty Pilz. PNOZmulti 2 a PSENslock totiž přesně splňují všechny požadavky dané aplikace.

Efektivní dvojice PNOZmulti 2 & PSENslock
Logo SRW Automation & Service

Bezpečné procesy s bezpečnými světelnými mřížemi PSENopt II

Bezbariérové řešení bezpečnosti firmy Pilz bylo rozhodnuto využít u SRW hned na dvou odlišných zařízeních: Jedním z nich, kde světelné mříže PSENopt II typ 3 zajišťují proces, je zařízení pro plnění kartonů, ve kterém jsou přiváděné kartony narovnávány a robot je poté stohuje do transportních zásobníků.

Bezbariérové řešení s PSENopt II typ 3
Logo Xactools GmbH

Servozesilovače Pilz pro všechny pohony

Firma Xactools se specializovala na automatizovaná speciální řešení pro techniku přísunu, paletování a měření. Univerzální servozesilovače PMCtendo DD5 od firmy Pilz a napojení na Profinet pomáhají k rychlému, přesnému a jednoduchému ovládání všech motorů.

Výkonný regulátor pro jakékoli pohony
Logo Schweizer Electronic

Bezpečný pohyb lokomotiv s automatizačním systémem PSS 4000

Specialista v oboru drážní techniky Schweizer Electronic AG nabízí inovativní řešení pro zabezpečení stavenišť, železničních přechodů i dálkové rádiové ovládání lokomotiv. U dálkového ovládání lokomotivy Bombardier nákladního vlaku prověřuje automatizační systém PSS 4000-R(ail) jako rozhraní mezi příjemcem a řízením lokomotivy hodnověrnost a nespornost signálů a stará se tím o požadovanou bezpečnost podle SIL3.

Bezpečnost na železnici s PSS 4000
Logo De Lijn

Metro jezdí díky automatizačnímu systému PSS 4000 ještě přesněji

Dopravní společnost De Lijn provozuje síť linek metra v belgické metropoli Antverpách. Na rozhraní tří linek uprostřed města nahradí automatizační systém PSS 4000 vyzkoušený v průmyslovém prostředí a zaručují bezpečnost až do úrovně SIL 4 dnes již zastaralou řídicí techniku. Modernizace probíhá krok za krokem, bez narušení souběžného provozu.

Více o automatizačním systému pro provoz na železnici
Logo Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG

reprodukovatelné řešení automatizace

U nových i modernizovaných produktů dbá Brodbeck na dokonalé řešení bezpečnosti, a proto využívá komponenty Pilz, jejichž funkce se uplatní u více strojů. To platí ve zvýšené míře pro kombinaci řídicího systému PNOZmulti 2, systému ochranných dveří PSENmlock a kódovaného bezpečnostního spínače PSENcode.

Reprodukovatelné řešení automatizace a bezpečnosti
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz