Tisková oznámení

Kategorie
Žlutá je v průmyslu považována za barvu bezpečnosti: Pilz jako společnost zabývající se automatizací vyvíjí řídící systémy pro ochranu člověka, stroje a životního prostředí. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 25. 5. 2023

Úspěšný obchodní rok 2022 pro společnost Pilz: Obrat poprvé překročil 400 mil. eur – „Těžký a současně pozitivní rok“

Za skupinou Pilz je náročný, ale úspěšný obchodní rok 2022: I přes obtížné rámcové podmínky v roce 2022 dosáhla společnost z oboru automatizace rekordního obratu ve výši 403,3 mil. eur. Rozhodujícím tématem stále zůstává schopnost dodávat. Rodinná firma si pro své oslavy v roce 2023 vybrala motto „Hodnoty. Tvorba. Budoucnost.“ 75 let je za námi a již dnes se těšíme na další. V následujících třech letech zamýšlí Pilz investovat přibližně 38 mil. eur do výroby a výrobní techniky svých závodů po celém světě.

Tisková zpráva
Susanne Kunschert a Thomas Pilz jsou výkonnými společníky Pilz GmbH & Co. KG (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 25. 5. 2023

Susanne Kunschert a Thomas Pilz: Obchodní rok 2022 a výhled na rok 2023

2022: Obtížný, ale pro Pilz pozitivní rok 2022 byl současně jak těžký, tak i pozitivní! Na jedné straně jsme všichni s hrůzou sledovali zprávy o válce a přírodních katastrofách. Docházelo k přerušení dodavatelských řetězců a v důsledku toho k nedostatku součástek, takže naši pracovníci byli nuceni vést s našimi dodavateli i zákazníky složitá jednání, částečně zatížená i emocemi. Jako podnik jsme cítili, že nemůžeme udělat dost.

Tisková zpráva
Susanne Kunschert, výkonná společnice (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 25. 5. 2023

Susanne Kunschert Bezpečná automatizace pro všechny obory

Safety a Industrial Security – Vše od jednoho poskytovatele. Seznámili jsme Vás s rozsáhlými normativními a zákonnými změnami v oblasti Security a s jejich dopady na celý průmysl. Z rozhovorů se zákazníky a partnery však stále ještě vyplývá určitá nejistota, jak k tomuto tématu správně přistupovat. O hrozícím nebezpečí v důsledku nedostatečných opatření v oblasti Security sice ví každý, ale kdo má ve firmách odpovídat za oblast Industrial Security? Experti IT nebo má tuto zodpovědnost nést pracovník pověřený bezpečností? V jakém rozsahu se podnikatelů týkají normativní změny? Dokud nebudou v tomto směru jasná pravidla, nebudou ani odpovědi na otázky týkající se Security dostatečně kompetentní. Je tedy zřejmé, že vzniká značná potřeba informací a školení, aby podniky a jejich zaměstnanci byli řádně připraveni na nastávající situaci. Naši zákazníci již dlouho spoléhají na naše expertízy v oblasti bezpečnosti, které nabízíme formou školení a služeb. Díky praktickým zkušenostem, např. z vývoje našich produktů podle normy IEC 62443-4-1 (secure product development lifecycle) a dlouholetému působen v mezinárodních grémiích zabývajících se normami má Pilz rozsáhlé know-how v oblasti Industrial Security.

Tisková zpráva
Thomas Pilz, výkonný společník (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 25. 5. 2023

Thomas Pilz Safety and Security pro digitální automatizaci

Security: Normy a zákony týkající se bezpečnosti v průmyslovém prostředí procházejí v současné době radikální změnou. Důvodem jsou témata Security a umělá inteligence (AI). Pro průmysl obecně a pro výrobu strojů a zařízení jsou z hlediska Security důležité tři nové, resp. připravované zákonné předpisy: směrnice EU NIS 2, nové nařízení o strojních zařízeních a Cyber Resilience Act. Stejně jako při mém posledním vystoupení se zaměřím na téma Security a rád bych Vám dnes ukázal, jak rozsáhlý vliv toto téma má na celý průmysl.

Tisková zpráva
Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) zveřejnila dne 27. dubna 2023 nové vydání normy ISO 13849-1. Specialisté na normy společnosti Pilz doporučují konstruktérům a provozovatelům v oblasti výroby strojů a zařízení, aby se s novinkami v normě včas seznámili. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 27. 4. 2023

Důležitá norma pro funkční bezpečnost revidována – zveřejněno nové znění ISO 13849-1

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) zveřejnila dne 27. dubna 2023 nové vydání normy ISO 13849-1. Norma je jednou z hlavních bezpečnostních norem pro návrhy řídicích systémů strojů se zaměřením na bezpečnost. Nové znění upřesňuje celou řadu požadavků, například na zjišťování Performance Level a poskytuje tím lepší pomoc při zavádění. Současně s tím také ale přikládá vyšší důležitost softwaru a validaci. Specialisté na normy společnosti Pilz doporučují konstruktérům a provozovatelům v oblasti výroby strojů a zařízení, aby se s novinkami v normě včas seznámili.

Tisková zpráva
Validace podle rozsahu: V současné době nabízí společnost Pilz výrobcům a provozovatelům strojů tři úrovně validace bezpečnosti s různým rozsahem a různou hloubkou. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 13. 4. 2023

Pilz nabízí zákazníkům validaci ve třech úrovních, z nichž mohou zvolit tu, která nejlépe odpovídá jejich potřebám.

Specialista na automatizaci Pilz nabízí své služby v oblasti bezpečnostní validace strojů a zařízení nyní v individuálním rozsahu v souladu s potřebami. Výrobci a provozovatelé strojů si mohou zvolit jednu ze tří možných úrovní s různým rozsahem a hloubkou prověrky. To zaručuje efektivní službu přizpůsobenou konkrétním potřebám, jejímž výsledkem je maximálně bezpečná konstrukce strojů a zařízení odpovídající normám.

Tisková zpráva
„Pružná řešení automatizace pro Safety and Security“ – to je motto, pod kterým společnost Pilz jako expert na automatizaci představí na veletrhu interpack 2023 (4.5.2023 – 10.5.2023) technologie, které dnes i v budoucnu zajistí větší bezpečnost automatizované výroby v balicím průmyslu. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 7. 3. 2023

Pilz na veletrhu interpack 2023, hala 18/B02 – zaměřeno na Safety & Security – automatizace pro větší bezpečnost při balení

„Pružná řešení automatizace pro Safety and Security“ – to je motto, pod kterým společnost Pilz jako expert na automatizaci představí na veletrhu interpack 2023 (4.5.2023 – 10.5.2023) technologie, které dnes i v budoucnu zajistí větší bezpečnost automatizované výroby v balicím průmyslu. Ústředním tématem veletržního stánku jsou řešení a produkty pro primární, sekundární a konečné balení, které pocházejí z oblasti senzoriky, řídících systémů, ovládání a monitorování a rovněž ochrana průmyslových sítí SecurityBridge. Veletržní nabídku doplňují konzultace a služby přizpůsobené potřebám balicího průmyslu.

Tisková zpráva
Pilz v Hannoveru ukáže, jak je možné průmysl podpořit spolehlivými produkty z oblasti Safety and Security – Expertní panel na téma „Safety and Industrial Security“ ve stánku specialisty na automatizaci přináší v letošním roce řadu novinek. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 28. 2. 2023

Pilz na veletrhu v Hannnoveru 2023, hala 9, stánek D17 – zaměřeno na služby a školení pro strojní bezpečnost – „Making the Difference“ se společností Pilz

Hlavní náplní veletrhu konaného v Hannoveru ve dnech 17. až 21. dubna 2023 pod heslem Industrial Transformation – Making the Difference jsou jako již tradičně špičkové technologie a inovativní řešení pro zvládání globálních a průmyslových výzev, se kterými je konfrontován celý svět. Pilz v Hannoveru ukáže možnosti, jak průmysl podpořit spolehlivými produkty a službami v oblasti Safety and Security. Klíčem, který otevírá a usnadňuje proces zavádění individuálních operací a řešení, jsou podle experta na automatizaci jeho řídící systémy PLC. Nedílnou součástí celého procesu je bezpečné řízení přístupu I.A.M. (Identification and Access Management) a také bezpečná automatizace transportních systémů bez řidiče. To nejlepší z roku 2023: Expertní panel ve veletržním stánku Pilz na téma „Safety and Security“ jako platforma pro vědomosti a společnou výměnu informací. Vše o strojní bezpečnosti po celou dobu života strojů a zařízení.

Tisková zpráva
Systém přístupových oprávnění PITreader card unit od společnosti Pilz nabízí formou karet PITreader a nálepek PITreader kompatibilních s RFID nové možnosti využití efektivní a bezpečné organizace přístupu. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 21. 2. 2023

Systém přístupových oprávnění PITreader card unit firmy Pilz nyní nabízí oprávnění na kartách nebo nálepkách RFID – autentifikace vždy ve vhodném formátu

Pro flexibilní a bezpečné řízení přístupu ke strojům a zásahům do nich nabízí expert na automatizaci Pilz novou variantu elektronického systému přístupových oprávnění. PITreader card unit nyní umožňuje provozovatelům zadávat oprávnění na transpondérech RFID v podobě karet nebo nálepek.

Tisková zpráva
Specialista na automatizaci Pilz představí na mezinárodním veletrhu intralogistiky a řízení procesů LogiMAT (25.–27. dubna) svá řešení pro bezpečnost a průmyslovou bezpečnost v oblalsti bezpečné automatizace a bezpečného provozu transportních systémů bez řidiče. Motto: „Zajistíme, aby Váš transportní systém bez řidiče byl bezpečný!“ (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 16. 2. 2023

Pilz na veletrhu LogiMAT 2023, hala 6, stánek A21 – bezpečný ucelený balíček pro transportní systémy bez řidiče.

Specialista na automatizaci Pilz vystavuje na mezinárodním veletrhu intralogistiky LogiMAT (25.–27. dubna) své kompletní řešení pro bezpečnou automatizaci a provoz transportních systémů bez řidiče. To zahrnuje kromě bezpečnostního laserového skeneru, řídicího systému PLC a průmyslové ochrany systémů také nabídku služeb až po značku CE podle ISO 3691-4. Další skvělé novinky ve Stuttgartu: Návštěvníci se mohou informovat o tom, jak produkt Identification and Access Management může jasně regulovanými oprávněními přispět k větší datové bezpečnosti v intralogistice.

Tisková zpráva
Validací bezpečnosti „Machinery Safety Evaluation“ (MSE) nabízí společnost Pilz provozovatelům novou službu pro hodnocení jejich stávajících strojů. (Foto: © wera Rodsawang/Moment/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 2. 11. 2022

Nová nabídka služeb společnosti Pilz pro hodnocení strojní bezpečnosti – dokonalý přehled shody

Validací bezpečnosti „Machinery Safety Evaluation“ (MSE) nabízí společnost Pilz provozovatelům novou službu pro hodnocení strojní bezpečnosti. Provozovatelé získají jednoduše a rychle informace o stavu bezpečnosti a shody svých strojů v podobě inteligentního grafického přehledu. Pilz tak do své nabídky služeb přidává velmi efektivní doplněk již tak rozsáhlého hodnocení rizik a posouzení bezpečnosti závodu.

Tisková zpráva
Od nynějška nabízí specialista na automatizaci Pilz ve spolupráci s NAiSE GmbH, expertem na automatizaci toku materiálu, všem firmám kombinujícím systém transportních vozidel bez řidiče s lidskou prací celosvětově první softwarový systém řízení dopravy a zakázek. (Foto: © ARENA2036/Corinna Spitzbarth)

Ostfildern, 6. 10. 2022

Pilz rozšiřuje nabídku pro bezpečné používání transportních systémů bez řidiče – efektivní systém řízení pro efektivní intralogistiku

Pilz rozšiřuje svou nabídky pro bezpečné používání transportních systémů bez řidiče: Ve spolupráci s expertem na automatizaci toku materiálu NAiSE GmbH nabízí odborník na automatizaci Pilz celosvětově první systém řízení dopravy a zakázek pro všechny účastníky procesu intralogistiky - člověka i transportní systémy. NAiSE Traffic umožní díky dokonale přesné lokalizaci v reálném čase bezpečně a efektivně řídit systémy transportních vozidel bez řidiče. Cíl: vyšší produktivita v intralogistice.

Tisková zpráva
Bezpečná údržba s řešením „Key-in-pocket“ od společnosti Pilz nabízí ochranu strojům i lidem: Práce údržby mohou provádět pouze autorizovaní pracovníci a musí mít vždy jistotu, že nemůže dojít k nežádoucímu spuštění strojů a zařízení, kterými se právě zabývají. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 4. 10. 2022

Zabezpečení údržby „Key-in-pocket“ společnosti Pilz chrání před nežádoucím spuštění stroje nebo zařízení i manipulací – bezpečná práce i spolehlivá ochrana techniky

Aby provádění údržby bylo bezpečné, chrání nová funkce „Key-in-pocket“ společnosti Pilz pracovníky obsluhy před nečekaným opětovným rozběhem stroje. Digitální bezpečnost údržby založená na systému přístupových oprávnění PITreader zaručuje osobní i průmyslovou bezpečnost: Přístup ke stroji nebo zařízení mají po dobu provádění údržby pouze autorizované osoby, takže je vyloučena jakákoli manipulace i nesprávné provedení prací.

Tisková zpráva
Ke kompletnímu řešení Pilz patří bezpečnostní laserový skener PSENscan (ochrana před kolizemi mezi člověkem a transportními vozidly bez řidiče), modulární bezpečnostní relé myPNOZ, příp. konfigurovatelná malá řídicí jednotka PNOZmulti 2 (jako vyhodnocovací jednotka) a Industrial Firewall SecurityBridge (ochrana před manipulací). (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 29. 9. 2022

Balíček Pilz pro rozsáhlé zabezpečení transportních systémů bez řidiče – bezpečnost pro člověka i stroj!

Expert na automatizaci Pilz nabízí výrobcům nový balíček řešení bezpečnosti člověka i stroje při používání transportních systémů bez řidiče. Kompletní řešení zahrnující plošné monitorování na ochranu před kolizemi člověka a transportních vozidel bez řidiče, spolehlivé vyhodnocovací jednotky a ochranu proti manipulaci od jednoho výrobce je vhodné jak pro transportní systémy bez řidiče vázané na stopu, tak i pro volně navigovaná vozidla.

Tisková zpráva
Nový samostatný základní modul PNOZ m C0 z řady bezpečnostních konfigurovatelných malých řídících jednotek PNOZmulti 2 Pilz zaručuje vysokou produktivitu a hospodárnost malých strojů. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 22. 9. 2022

Řada bezpečnostních konfigurovatelných malých řídicích jednotek PNOZmulti 2 s novým výkonným samostatným základním modulem – kompaktní a hospodárné!

V řadě bezpečných konfigurovatelných malých řídicích jednotek PNOZmulti 2 od společnosti Pilz je nyní k dispozici samostatný základní modul PNOZ m C0. Mimořádně kompaktní základní modul s montážní šířkou pouhých 22,5 mm může monitorovat až čtyři bezpečnostní funkce stroje. V závislosti na aplikaci jsou splněny požadavky na bezpečnost až do nejvyšší bezpečnostní kategorie PL (Performance Level) e, příp. SIL CL 3. Nový základní modul tak umožňuje vysokou produktivitu menších strojů. PNOZ m C0 tedy představuje bezpečné, výkonné a maximálně hospodárné řešení pro malé stroje v nejrůznějších oborech a prostředích, například pro obalový průmysl, robotické buňky nebo sektor potravin a nápojů.

Tisková zpráva
Pod heslem „Be safe and secure“ představí společnost Pilz na mezinárodním specializovaném veletrhu SPS Smart Production Solutions (Norimberk, 8.–10.11.2022) automatizační řešení zaměřená na současné pokrytí potřeb bezpečnosti člověka a stroje. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 20. 9. 2022

Pilz na veletrhu SPS Smart Production Solutions 2022 (hala 9, stánek 370) – Kompletní řešení automatizace pro Safety and Security - „Safe and secure“ – Další pokrok v automatizaci!

Pod heslem „Be safe and secure“ představí společnost Pilz na mezinárodním specializovaném veletrhu SPS Smart Production Solutions (Norimberk, 8.–10.11.2022) automatizační řešení orientovaná na současné pokrytí potřeb bezpečnosti člověka a stroje. Hlavní témata veletrhu: Řešení správy přístupu a zabezpečení mobilních strojů a jejich nebezpečných zón.

Tisková zpráva
Na veletrhu InnoTrans 2022 představu Pilz, specialista v oboru automatizace, bezpečná řešení automatizace pro digitální infrastrukturu na železnici. (Foto: © Paul-Friedrich Thiel/EyeEm/Getty Images, © iStock.com/PPAMPicture, © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 11. 8. 2022

InnoTrans 2022: Pilz nabízí řešení automatizace pro budoucnost železniční dopravy – jednoduchá a bezpečná digitalizace

Ústředním tématem společnosti Pilz na veletrhu InnoTrans 2022 (20. až 23. září 2022 v Berlíně) jsou digitální řešení automatizace pro bezpečnou železniční infrastrukturu. Novinkou je adaptér EULYNX, který umožňuje používání standardu EULYNX v dnes používaných stavědlech všech výrobců. Kromě toho společnost zabývající se automatizací představí svou nabídku služeb v oblasti strojní bezpečnosti, které usnadní provozovatelům a výrobcům zabezpečení provozoven v železničním průmyslu.

Tisková zpráva
Založením Business Unit Rail posiluje společnost zabývající se automatizací své aktivity v oblasti železnic. Sebastian Lüke (vlevo), Head of Business Rail. Michael Fohrer (vpravo), spolupracovník Business Unit. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 4. 8. 2022

Společnost Pilz zabývající se automatizace zakládá Business Unit Rail – „První volba pro bezpečnou digitální infrastrukturu“

Společnost Pilz, specialista na řešení automatizace, rozšiřuje svoji nabídku pro železniční sektor založením Business Unit Rail, jejímž prostřednictvím propojí své celosvětové aktivity. Pilz chce svými řešeními pro bezpečnou digitální infrastrukturu aktivně spoluvytvářet moderní železniční dopravu.

Tisková zpráva
Společnost Pilz zabývající se automatizací vystavuje poprvé také na mezinárodním veletrhu obalů, techniky a procesů FACHPACK (27. 9. – 29. 9.) svá řešení pro bezpečnost a průmyslovou bezpečnost v oblasti primárních, sekundárních a End-of-Line obalů. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 3. 8. 2022

Pilz na veletrhu FACHPACK 2022, hala 3c, stánek 232 – bezpečná práce, chráněné stroje, flexibilní přístup!

Společnost Pilz, expert na automatizaci, představí na mezinárodním veletrhu FACHPACK (17. 9. – 29. 9.) svá řešení pro bezpečnost a průmyslovou bezpečnost v oblasti primárních, sekundárních a End-of-Line obalů. To nejlepší od společnosti Pilz v Norimberku: Řešení s certifikátem TÜV SÜD pro bezpečné monitorování přísunu kartonů k balicím strojům. Další důležité téma: „Jaký užitek může přinést digitalizace pro inteligentní balení 4.0?“. Navíc mohou návštěvníci našeho stánku získat podrobné informace na téma „směrnice o strojních zařízeních“.

Tisková zpráva
Pilz jako první společnost získala pro své modulární bezpečnostní relé myPNOZ od TÜV SÜD certifikát UKCA (United Kingdom Conformity Assessment). Tento certifikát potvrzuje, že nové modulární bezpečnostní relé vyráběné sériově jako jedinečný produkt se i po lednu 2023 bude shodovat s normativními požadavky britského trhu a bude tedy moci být používáno. (Foto © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 28. 6. 2022

Bezpečnostní relé myPNOZ společnosti Pilz má certifikát UKCA (United Kingdom Conformity Assessment) vydaný zkušebnou TÜV Süd a je tedy vhodné pro používání ve Velké Británii

Společnost Pilz získala pro své modulární bezpečnostní relé myPNOZ od TÜV SÜD jako první certifikát UKCA (United Kingdom Conformity Assessment). Tento certifikát potvrzuje, že nové modulární bezpečnostní relé vyráběné sériově jako jedinečný produkt se i po lednu 2023 bude shodovat s normativními požadavky britského trhu a bude tedy moci být používáno. V důsledku brexitu je dosavadní značka CE používána v Evropské unii nahrazována ve Spojeném království Velké Británie certifikátem UKCA.

Tisková zpráva
23. června se podnikatelka Renate Pilz stala držitelkou letošní medaile Rudolfa Diesela. Vyznamenání obdržela bývalá výkonná společnice Pilz GmbH & Co. KG v kategorii „Nejúspěšnější inovativní počin“. (Foto: © Deutsches Institut für Erfindungswesen e.V.)

Ostfildern, 24. 6. 2022

Podnikatelka vyznamenaná za „Nejúspěšnější inovativní počin“ – Renate Pilz obdržela medaili Rudolfa Diesela

23. června se podnikatelka Renate Pilz stala držitelkou letošní medaile Rudolfa Diesela. Bývalá výkonná společnice experta na automatizaci Pilz z Ostfildern obdržela vyznamenání v kategorii „Nejúspěšnější inovativní počin“. Medaili vítězi propůjčuje Kuratorium Rudolfa Diesela v Augsburgu. Deutsche Institut für Erfindungswesen e.V. uděluje medaili Rudolfa Diesela od roku 1953 osobnostem z podnikatelské sféry a podnikům jednak za vynálezeckého ducha, jednak za schopnost, podnětné myšlenky úspěšně prosadit a realizovat.

Tisková zpráva
K udělování ceny Red Dot Award dochází pravidelně každý rok: oceňován je nový design produktů, vynikající konstrukce a skvělé inovace. Letošní vítěz: inovativní, personalizované modulární bezpečnostní relé myPNOZ od společnosti Pilz. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 22. 6. 2022

Nové modulární bezpečnostní relé myPNOZ společnost Pilz získalo mezinárodní cenu Red Dot Award – cenu za vynikající design!

V novém modulárním bezpečnostním relé myPNOZ od experta na automatizaci Pilz se setkává inovační schopnost s „dobrým“ designem. To potvrdila Red Dot Jury vyznamenáním Red Dot Design Award v kategorii „Industrial Equipment, Machinery and Automation“. Pečeť kvality mezinárodní porota uděluje výhradně produktům, jejichž design je skutečně mimořádný. Dalším rozhodujícím faktorem je praktická využitelnost, kterou první modulární bezpečnostní relé myPNOZ prokazuje tím, že nabízí individuální bezpečnost v jedinečném provedení.

Tisková zpráva
Susanne Kunschert, výkonná společnice (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 19. 5. 2022

Susanne Kunschert Obchodní rok 2021 a výhled na rok 2022

Poslední léta nebyla pro nikoho snadná, to platilo i pro každodenní činnost všech pracovníků společnosti Pilz doma i v zahraničí. Výsledek roku 2021 je však pěkným dokladem toho, že vynaložené úsilí se vyplatilo. Společně jsme udrželi kurz, všechny naše pracovnice a všichni naši pracovníci neúnavně a pružně reagovali na přicházející změny. Můj bratr i já jsme jim za to nesmírně vděční. Jsme také přesvědčení o tom, že z obtížné doby vycházíme posíleni.

Tisková zpráva
Thomas Pilz, řídící partner (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 19. 5. 2022

Thomas Pilz Duch bezpečnosti v digitální automatizaci

Od počátku průmyslové revoluce až do začátku minulého století byla hlavním cílem strojů produktivita. Náklady na lidskou práci byly nízké, takže nebyl důvod utrácet peníze za ochranná opatření – bohužel. Moderní bezpečnost strojů, jak ji známe dnes, se zrodila před necelými 40 lety. V roce 1986 byla změněna směrnice o strojních zařízeních a od té doby se bezpečnost strojů stala v Evropě povinnou.

Tisková zpráva
Skupina Pilz dosáhla nového rekordního obratu 348,4 mil. eur. Rodinná firma zabývající se bezpečnou automatizací vděčí za tento výsledek především vynikajícím inovačním schopnostem svých pracovnic a pracovníků. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 19. 5. 2022

Obchodní rok 2021: Koncern Pilz docílil rekordního obratu a cítí se být dobře připraven na budoucí výzvy – krize nás prověřila i posílila: Pilz proto očekává další růst

Pro koncern Pilz byl obchodní rok 2021 rekordní. Expert na bezpečnou automatizaci zaznamenal obrat ve výši 348,4 mil. eur, tedy nárůst o téměř 22 % oproti předchozímu roku. Rodinná firma tak navzdory celosvětové hospodářské krizi, kyberútoku, koronavirové pandemii, navzdory přetrvávajícím problémům s dodávkami překonala úroveň předkrizového roku 2018 a znovu nastoupila cestu růstu. Rok 2022 společnost považuje za další výzvu, avšak vstupuje do něj s důvěrou v budoucnost.

Tisková zpráva
Susanne Kunschert, výkonná společnice (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 19. 5. 2022

Susanne Kunschert Řešení automatizace zpracovávaná společností Pilz: Safe and secure

Aby byl zajištěn provoz železnic, nadále se zlepšoval a inovoval, musí Evropa v následujících 10–15 letech digitalizovat celou kolejovou síť. Pouze tak lze dosáhnout zvýšení kapacity, přesnosti, energetické a efektivnosti – tedy Green Mobility! Budoucnost železnice je v používání moderních, bezpečných a ekologických technologií. Společnost Pilz se tímto novým směrem vydává již nyní.

Tisková zpráva
Bezpečné podávání krabic v oblasti sekundárního balení s kontrolou od společnosti Pilz: Balíček řešení s certifikátem TÜV-SÜD zahrnuje bezpečné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 a modulární bezpečnostní relé myPNOZ. Každé podávací zařízení je navíc vybaveno dvěma speciálními optickými senzory. (Foto © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 28. 4. 2022

Společnost Pilz nabízí řešení certifikované TÜV-SÜD pro bezpečné monitorování přísunu krabic v sektoru balení – zaručeně efektivní přísun obalového materiálu

Řešení s certifikátem TÜV-SÜD pro bezpečné monitorování přísunu krabic k balicím strojům zaručí, že tento krok procesu bude nyní bezpečný a produktivní. Řešení v balíčku nabízí hned dvě varianty – malou bezpečnou řídicí jednotku PNOZmulti 2 pro aplikace, u kterých se konfigurace provádí softwarovým nástrojem a bezpečnostní relé myPNOZ jako individuální řešení určité situace. Ke každému podávacímu zařízení se doplňují dva optické senzory. Řešení splňuje Performance Level (PL) d, příp. kategorie (kat.) 3 podle EN ISO 13849-1 nebo SIL 2 podle IEC 62061 a uživateli přináší výhodu minimalizovaných prostojů a vyšší produktivity – pro lepší výsledky hospodaření v oblasti sekundárního balení.

Tisková zpráva
Společnost Pilz se jako dodavatel bezpečných řešení automatizace zabývá stejnou měrou aspekty z oblasti Safety i Industrial Security, a to již ve fázi vývoje produktů. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 27. 4. 2022

TÜV Süd certifikuje vývoj produktů u společnosti Pilz podle IEC 62443-1 – „safe and secure“

TÜV Süd certifikuje vývojové procesy společnosti Pilz podle mezinárodní normy IEC 62443-4-1. Všechny výsledky prokázaly, že vývoj u společnosti Pilz probíhá zcela bezpečně: Aspekty bezpečnosti jsou systematicky sledovány již od fáze návrhu produktu, identifikovaná rizika jsou ideálně odstraňována okamžitě. Toto rozšíření již existující certifikace řízení funkční bezpečnosti představuje pro zákazníky společnosti Pilz nyní záruku dvojnásobné bezpečnosti.

Tisková zpráva
Na hybridním veletrhu v Hannoveru 2022 (30. 5. – 2. 6. 2022) představí společnost Pilz komplexní řešení automatizace včetně prvků potřebných pro zajištění bezpečnosti člověka a stroje, která umožňují flexibilně splnit individuální požadavky. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 12. 4. 2022

Pilz na veletrhu v Hannoveru 2022 (hala 9, stánek D 17) – „Transforming Automation” se společností Pilz!

Na hybridním veletrhu v Hannoveru 2022 (30. 5. – 2. 6. 2022) představí společnost Pilz komplexní řešení automatizace včetně prvků potřebných pro zajištění bezpečnosti člověka a stroje, která umožňují flexibilně splnit individuální požadavky. Návštěvníci veletrhu se budou moci ve stánku společnosti Pilz osobně informovat o řešeních s možností individuální úpravy. Zaměřeno na: Hospodárnost.

Tisková zpráva
Přihlaste se na „Pilz Automation Days“! Pilz informuje o aktuálních žhavých tématech v oblasti automatizace a bezpečnosti člověk a strojů a poskytuje platformu pro mezinárodní výměnu zkušeností s experty společnosti. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 7. 4. 2022

Digitální akce společnosti Pilz na aktuální téma bezpečné automatizace – „Pilz Automation Days“

Digitální akce „Pilz Automation Days“ určená pro všechny zájemce z oblasti automatizace se uskuteční ve dnech 17. až 19. května 2022: Účastníci získají celou řadu informací na aktuální téma „bezpečnost člověka a stroje, automatizace“. „Automation Days“ jsou mezinárodní platformou pro rozsáhlou výměnu zkušeností za účasti expertů ze společnosti Pilz.

Tisková zpráva
Modul remote I/O PDP67 PN je cenově výhodné, rychlé a flexibilní řešení pro spolehlivé monitorování zabezpečených a nezabezpečených senzorů a aktorů v praxi. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 5. 4. 2022

Nový modul remote I/O PDP67 PN šetří místo ve skříňovém rozvaděči i ve skladu – flexibilní decentrální automatizace – včetně bezpečnosti

Novým modulem remote I/O PDP67 PN rozšiřuje Pilz portfólio svých produktů pro decentrální využití a přímé aplikace v praxi. Robustní konstrukce s krytím IP67 umožňuje modul instalovat přímo na stroj. Díky rozhraní Profinet/Profisafe a univerzálním přípojkám, které lze konfigurovat jako vstupy nebo výstupy, je PDP67 PN mimořádně flexibilní. Protože pro dosažení žádoucího výsledku je zapotřebí pouze jedna varianta přístroje, ušetří uživatel také čas a náklady na skladování.

Tisková zpráva
Se společností Pilz se stanete experty na funkční bezpečnost: Nová kvalifikace CEFS – Certified Expert in Functional Safety. (Foto: © Maskot/Maskot/Getty Images, © iStock.com/zanskar, ©Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 31. 3. 2022

Nová kvalifikace od společnosti Pilz: CEFS – Certified Expert in Functional Safety – expert na funkční bezpečnost

Pilz rozšiřuje svou celosvětovou nabídku na získání expertní kvalifikace: Účastníci školení mohou nyní získat potřebné vědomosti na expertní úrovni i v oblasti funkční bezpečnosti. TÜV Nord certifikovaná kvalifikace na CEFS – Certified Expert in Functional Safety poskytuje nejen rozsáhlé teoretické know-how, zahrnující mimo jiné požadavky ISO 13849 a EN IEC 62061. Po úspěšném absolvování školení mohou účastníci sami zpracovávat a hodnotit komplexní bezpečnostní systémy – od designu přes verifikaci až po realizaci.

Tisková zpráva
Velkým průmyslovým značkám v Německu je již téměř 20 let propůjčováno vyznamenání „Značka století“. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 24. 2. 2022

Nakladatelství DIE ZEIT vyznamenává německou značku bezpečné automatizace v oboru řídicí techniky – Pilz je „Značka století“

Nakladatelství DIE ZEIT zveřejnilo nový renomovaný lexikon „Značky století“. Společnost Pilz jako dodavatel automatizační techniky je uvedena v části „Řídicí technika“ a to potvrzuje její zařazení mezi hlavní německé značky. Porota v čele s Dr. Florianem Langenscheidtem tím zařadila společnost Pilz k prvotřídním dodavatelům bezpečné automatizace. V lexikonu „Značky století“ smí být uvedeny pouze podniky, které ověřila a vybrala nezávislá porota.

Tisková zpráva
Portfólio školení Pilz Academy přináší v roce 2022 rozsáhlou nabídku odborných znalostí z oblasti bezpečnosti strojů, provozu a údržby zařízení, výroby a automatizace. (Foto: © PeopleImages/E+/Getty Images, © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 23. 2. 2022

Nový program školení Pilz Academy pro rok 2022 – Fit for Safety and Automation!

Nabídka školení Pilz Academy pro rok 2022 je aktuální nejen z důvodu digitálních formátů. Témata a obsah kurzů pokrývají nejaktuálnější potřeby a poskytují odborné vědomosti o bezpečnosti strojů, provozu a údržbě zařízení, výrobě a automatizaci.

Tisková zpráva
„Discover Pilz! Safety = Bezpečnost. Security = Ochrana. Automation.“ Ve svém digitálním showroomu Pilz nabízí virtuální pohled do světa bezpečné automatizace. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 23. 11. 2021

Digitální showroom společnosti Pilz: Dopřejte si zážitek z virtuální prohlídky – objevte možnosti, které nabízí Pilz!

Digitální showroom společnosti Pilz umožňuje přístup do světa bezpečné automatizace. Návštěvníky digitálního světa Pilz čekají skvělé zážitky – nové produkty Pilz s exkluzivní možností prohlídky ze všech úhlů a sledování řešení automatizace v akci, zajímavá témata, aktuální znalosti, služby pro bezpečnost strojů a zařízení: „Discover Pilz! Safety = Bezpečnost. Security = Ochrana. Automation.“

Tisková zpráva
Pro bezpečné konfigurovatelné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 Pilz je nyní k dispozici příslušný softwarový nástroj PNOZmulti Configurator ve verzi 11.0 – s novou architekturou softwaru a novým, modulárně rozšiřitelným základním přístrojem PNOZ m B0.1 (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 16. 11. 2021

Konfigurovatelná malá řídicí jednotka PNOZmulti 2 s novou verzí softwaru 11.0 připravenou na budoucí výzvy a nový základní modul – silný pomocník pro splnění požadavků individuálních aplikací, a to bez licenčních poplatků!

Pro bezpečné konfigurovatelné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 Pilz je nyní k dispozici příslušný softwarový nástroj PNOZmulti Configurator ve verzi 11.0 – s novou architekturou softwaru pro ještě větší výkon a bez licenčních poplatků za variantu „Basic“. Od této zatím poslední verze mohou uživatelé navíc využít nový, modulárně rozšiřitelný, kompaktní základní přístroj PNOZ m B0.1 pro malé až středně velké aplikace. Přizpůsobivý a tím i ekonomicky výhodný nový základní modul je díky volně konfigurovatelným vstupům a výstupům maximálně pružný.

Tisková zpráva
Základní přístroj a moduly bezpečnostního malého programovatelného řízení PNOZmulti 2 společnosti Pilz k řízení a monitorování spalovacích zařízení jsou nyní schváleny nezávislou certifikační organizací Underwriters Laboratories (UL). To znamená výhody pro uživatele, protože uvádění spalovacích zařízení do provozu probíhá rychleji. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 11. 11. 2021

Programovatelná malá řídicí jednotka PNOZmulti 2 Pilz pro spalovací zařízení nyní s certifikátem UL pro USA a Kanadu – bezpečné hořáky nyní i pro Severní Ameriku!

Bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 Pilz pro řízení hořáků mají nyní nově certifikát vydaný Underwriters Laboratories (UL). Certifikát celosvětově uznávané certifikační organizace UL s hlavním sídlem v Northbrook (USA) potvrzuje, že základní přístroj i moduly malé řídicí jednotky splňují bezpečnostní standardy požadované v USA a Kanadě pro spalovací zařízení. To znamená výhody pro uživatele, protože uvádění spalovacích zařízení do provozu probíhá rychleji.

Tisková zpráva
Moderní digitální automatizace železnice může zlepšit spolehlivost kolejové dopravy. Pro modernizaci a budování železniční infrastruktury poskytuje Pilz otevřenou automatizační techniku vyzkoušenou v průmyslu. (Foto: © SBB Cargo AG)

Ostfildern, 14. 10. 2021

Projekt budoucnosti „Inteligentní nákladní vlak“ s řídicí technikou Pilz – kompletní řešení pro automatizovanou kontrolu brzd

Rychleji, bezpečněji, hospodárněji: Švýcarská spolková dráha SBB Cargo a PJM, rakouský systémový specialista na železniční dopravu pracují společně na vývoji „inteligentního nákladního vlaku“. Testovaná automatizovaná kontrola brzd, která je součástí tohoto projektu budoucnosti, byla společnostmi SBB Cargo a PJM svěřena společnosti Pilz a jejímu automatizačnímu systému PSS 4000.

Tisková zpráva
Speciální balíček služeb Pilz zaměřený na požadavky transportních systémů bez řidiče přináší uživatelům kompletní informace o bezpečnosti a produktivitě jejich aplikace – včetně mezinárodního hodnocení shody, školení a vhodných komponent. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 7. 10. 2021

Kompletní nabídka služeb pro provozovatele transportních vozidel bez řidiče – s námi je jízda vždy bezpečná

Společnost zabývající se automatizací Pilz poskytuje konzultace a balíčkem služeb podporuje realizaci bezpečných aplikací s transportními vozidly bez řidiče. Pilz nabízí komplexní služby od zpracování koncepce bezpečnosti ve fázi designu až po uvedení do provozu, a to včetně rozsáhlé nabídky školení. Tím jsou splněny jednak požadavky příslušné normy ISO 3691-4, jednak je zaručen produktivní provoz.

Tisková zpráva
Nová bezpečnostní karta PMCprotego S3 společnosti Pilz rozšiřuje řešení Safe-Motion integrované do pohonu o další bezpečné funkce monitorování pohybu podle EN 61800-5-2. S těmito funkcemi je nyní možné pomocí inženýrského nástroje PASmotion předem flexibilně a individuálně nakonfigurovat reakce na chyby specifické pro aplikaci. To snižuje prostoje strojů. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 5. 10. 2021

Nová bezpečnostní karta PMCprotego S3 rozšiřuje řešení Safe-Motion PMCprotego DS společnosti Pilz integrované do pohonů – Očekávat můžete vždy tu nejbezpečnější odezvu pohonu!

Nová bezpečnostní karta PMCprotego S3 rozšiřuje řešení Safe-Motion PMCprotego DS integrované do pohonu o další bezpečné funkce monitorování pohybu podle EN 61800-5-2. S těmito funkcemi je nyní možné pomocí inženýrského nástroje PASmotion předem flexibilně a individuálně nakonfigurovat reakce na chyby specifické pro aplikaci. Prostoje strojů se omezí natolik, že i přes odlišné bezpečnostní požadavky bude výroba dosahovat vždy maximální produktivity. Tím je zaručena vysoká využitelnost zařízení.

Tisková zpráva
Pro bezpečné monitorování ochranných prostor je nyní v rámci bezpečného radarového systému PSENradar k dispozici nový radarový senzor PSEN rd1.2, vhodný až do bezpečnostní kategorie kat. 3/PL d. PSEN rd1.2 proto může bezpečně chránit i robotické aplikace. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 23. 9. 2021

Pilz nabízí pro bezpečné monitorování prostoru nový radarový senzor a vyhodnocovací jednotku – spolehlivé monitorování ochranného prostoru i tam, kde pracuje robot!

Pro bezpečné monitorování ochranného prostoru i v náročných podmínkách je nyní v portfóliu produktů Pilz k dispozici další senzor, který doplňuje bezpečný radarový systém PSENradar: Nový radarový senzor PSEN rd1.2 může být využit pro bezpečnostní kategorii 3/PL d a umí tedy spolehlivě ochránit i aplikace s nasazením robotů. Společně s také novou vyhodnocovací jednotkou PSEN rd1.0 I/O PS ETH může být bezpečný radarový systém nyní zapojen do již používaných aplikací a uveden do provozu daleko jednodušeji než dříve. Bezpečný radarový systém najde své využití všude tam, kde optoelektronické senzory dosáhnou hranice svých schopností. Zejména v náročných průmyslových podmínkách, např. při zpracování dřeva, minerálů a oceli, v těžkém průmyslu, v oblasti transportu a logistiky představuje PSENradar společně s konfigurovatelnou malou řídicí jednotkou PNOZmulti 2 bezpečné kompletní řešení pro monitorování ochranného prostoru – navíc včetně hodnocení shody.

Tisková zpráva
Hybridní a přesto osobní: Na veletrhu SPS – Smart Production Solution (23. – 25. 11. 2021) představí společnost Pilz v souladu s letošním motem „Create your safety“ bezpečná řešení automatizace i pro mobilní aplikace. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 16. 9. 2021

Pilz na veletrhu Smart Production Solutions SPS 2021 (hala 9, stánek 370) – zaměřeno na individuální kompletní řešení Safety, Security a automatizace – individuální bezpečnost strojů: „Your“ Safety!

Moto „We create your safety“ je pro společnost Pilz výzvou, aby na mezinárodním odborném veletrhu SPS Smart Production Solutions (23. – 25. 11. 2021) představila řešení automatizace, která stejnou měrou pokrývají aspekty Safety (bezpečnost strojů) a Security (průmyslová bezpečnost). Těžiště veletrhu: Řešení, která se individuálně přizpůsobí a ušetří tak náklady, protože v jednoduchosti je síla.

Tisková zpráva
Vizualizační software PASvisu využívající internet může díky rozhraní Modbus TCP pracovat s téměř všemi běžnými řídicími systémy dostupnými na trhu. (Foto: © iStock.com/shapecharge, ssguy/Shutterstock, © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 26. 8. 2021

Webový software PASvisu pro vizualizaci nyní s rozhraním Modbus/TCP a Secure-Client – otevřený pro všechny úlohy v oblasti vizualizace a přitom bezpečný

Rychlý a rozsáhlý přehled o celém zařízení získáte: Pilz poskytuje k dispozici webový software pro vizualizaci. V nové verzi podporuje PASvisu nyní také protokol Modbus/TCP. Protokol umožňuje rychlé napojení všech řídicích jednotek a dalších průmyslových komponent. Součástí aktualizace je také bezpečné spojení Client/Server pro bezpečné převzetí dat ze serveru PASvisu do vizualizace uživatele.

Tisková zpráva
Od nynějška nabízí Pilz nové varianty bezpečnostní petlice PSENbolt pro kombinaci s bezpečnostním mechanickým systémem ochranných dveří PSENmech s přidržením: Vybrat si můžete standardní varianty nebo varianty s klíčem. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 19. 8. 2021

Pilz: Nové varianty bezpečnostní petlice PSENbolt ve spojení s mechanickým systémem ochranných dveří PSENmech s přidržením – bezpečné posouvání petlice

Od nynějška nabízí Pilz nové varianty bezpečnostní petlice PSENbolt pro kombinaci s bezpečnostním mechanickým systémem ochranných dveří PSENmech s přidržením: Vybrat si můžete standardní varianty nebo varianty s klíčem. Bezpečné kompletní řešení tvoří mechanická petlice, dveřní klika a nový, flexibilně kombinovatelný bezpečnostní spínač. To představujte ještě spolehlivější a efektivní řešení ochranných dveří pro bezpečnost osob i výrobního procesu.

Tisková zpráva
Bezpečnostní optické závory PSENopt II typu 3 Pilz jsou v současné době celosvětově prvním typem 3 bezpečnostních optických závor s certifikátem UL. Jejich výhody využívají zejména výrobci strojů, kteří dodávají na severoamerický trh. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 12. 8. 2021

Bezpečnostní optické závory PSENopt II od firmy Pilz: Celosvětově první typ 3 bezpečnostních optických závor s certifikátem – otevřený trh v USA a Kanadě!

Bezpečnostní optické závory PSENopt II typu 3 dodávané společností Pilz v současné době jako jediné na světě získaly povolení globální zkušební organizace Underwriters Laboratories (UL) s hlavním sídlem v Northbrook, USA. Certifikát potvrzuje, že bezpečnostní optické závory splňují národní bezpečnostní standardy platné v USA a Kanadě. Certifikace poskytuje výhodu výrobcům strojů, a to zejména těm, kteří dodávají na zámořské trhy.

Tisková zpráva
Nový modul pro monitorování pohybů PNOZ m EF 1MM2DO pro konfigurovatelné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 Pilz chrání funkcí kaskádování a zpožděným vypínáním produkty, stroje i pracovníky v prostoru pohonů. (Foto: Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 22. 7. 2021

Konfigurovatelná malá řídicí jednotka PNOZmulti 2 s novým rozšiřujícím modulem pro monitorování pohonu – spolehlivé a efektivní monitorování os

Nový modul pro monitorování pohybů PNOZ m EF 1MM2DO konfigurovatelných malých řídicích jednotek PNOZmulti 2 nabízí nyní v oblasti bezpečného monitorování pohybů i funkci kaskádování a zpožděného odpojení. Díky monitorování až osmi bezpečnostních funkcí na jedné ose zaručuje nový modul pro monitorování pohybu efektivní využití pohonů a chrání produkt i stroj.

Tisková zpráva
Bezpečnostní laserový skener PSENscan pro účinné monitorování ploch nyní nově nabízí více než 70 přepínatelných konfigurací a tři oddělené, simultánně monitorované bezpečnostní zóny. Plochy bude tedy možné monitorovat ještě efektivněji. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 30. 6. 2021

Bezpečnostní laserový skener PSENscan společnosti Pilz s až třemi oddělenými bezpečnostními zónami a až 70 přepínatelnými konfiguracemi - ještě flexibilnější a efektivní monitorování mobilních i stacionárních aplikací!

Pro bezpečnostní laserový skener jsou nyní k dispozici další digitální vstupy a výstupy: Díky novým 17-pólovým variantám a variantám Master Encoder je možné od nynějška využívat až 70 přepínatelných konfigurací a současně monitorovat až tři oddělené bezpečnostní zóny. To umožňuje ještě produktivněji kontrolovat stacionární plochy – například i novou funkcí částečného mutingu. Navíc nové funkce – vyhodnocení snímačů polohy, režim stand-by a přesnější navigace – zajistí v oblasti intralogistiky efektivnější monitorování mobilních aplikací.

Tisková zpráva
Jako „výherce“ Geman Innovation Award 2021 je nejmodernější bezpečnostní relé myPNOZ dalším milníkem na cestě k digitalizaci průmyslu: Pilz nyní může nabízet bezpečná řešení, která zákazník dostává podle „svých“ specifických požadavků jako individuální dodávku o velikosti „1“. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 19. 5. 2021

German Innovation Award (GIA) potvrzuje vysokou úroveň celosvětově prvního bezpečnostního relé myPNOZ, který může být vyráběn jako jedinečný produkt: „Vítěz“ v kategorii Electronic Technologies!

Společnost Pilz z Baden-Württemberska byla vybrána jako „vítěz“ kategorie „Electronic Technologies“. Cenu získala za inovativní a personalizovatelný bezpečnostní relé myPNOZ. Uživatelé si poprvé v historii mohou sami a v souladu s principy Průmyslu 4.0 vytvořit pomocí jednoduše ovladatelného nástroje řešení, které bude přesně vyhovovat jejich potřebám. German Innovation Award se uděluje produktům a řešením z různých oborů, které v porovnání s obdobnými výrobky poskytují uživatelům koncentrovaný užitek včetně mimořádné nadhodnoty.

Tisková zpráva
Rozsáhlá účinná ochrana sítí průmyslové automatizace: Firewalll SecurityBridge nyní zaručuje monitorování datové komunikace libovolného počtu účastníků sítě mimo řady produktů Pilz. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 11. 5. 2021

Firewall SecurityBridge společnosti Pilz chrání nyní i sítě průmyslové automatizace s přístroji jiných značek – komunikace zabezpečená před manipulací

Firewalll SecurityBridge nyní zaručuje monitorování datové komunikace libovolného počtu účastníků sítě mimo řady produktů Pilz. Dochází tedy k ještě flexibilnějšímu zapojení do současných sítí průmyslové automatizace. Díky řízení autentifikace a oprávnění chrání Security Bridge efektivně před nežádoucí manipulací s daty. Otevřený firewall společnosti Pilz zvyšuje využitelnost zařízení.

Tisková zpráva
Společnost Pilz, přední představitel oboru automatizace, hledí s důvěrou ve vlastní síly do budoucnosti a investuje proto do vzdělávání a dalšího zvyšování kvalifikace. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 4. 5. 2021

Obchodní rok 2020: Společnost Pilz jako podnikatel v oboru automatizace zaznamenala pokles obratu, avšak hledí s důvěrou do budoucnosti – „Společně se krizi postavíme“

I koncern Pilz byl v obchodním roce 2020 zasažen celosvětovou krizí a změnami: Firma zaznamenala v loňském roce obrat 286,2 mil. eur, tedy v porovnání s rokem 2019 pokles o 11,3 %. Přesto vzrostl podíl exportu i podíl investic do výzkumu a vývoje. Pohled společnosti na nadcházející měsíce proto zůstává plný důvěry ve vlastní síly.

Tisková zpráva
Inovativní spínací bezpečnostní modul myPNOZ je dalším milníkem na cestě k digitalizaci průmyslu: Pilz nyní může nabízet bezpečná řešení, která zákazník obdrží podle „svých“ specifických požadavků jako individuální dodávku o velikosti „1“. Produkt byl nyní nominován na cenu Hermes Award. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 12. 4. 2021

Vyznamenání pro bezpečnostní spínací přístroj, který jako první na světě může být „sériově“ vyráběn jako individuální řešení - jednoznačný důvod pro nominaci společnosti Pilz na cenu Hermes Award

Společnost Pilz se sídlem v Baden-Württembersku byla letošního roku nominována na cenu HERMES AWARD. „Průmyslový Oscar“ jí byl udělen při příležitosti letošního veletrhu Digital Edition 2021 v Hannoveru. Kromě společnosti Pilz se o cenu ucházely i Bosch-Rexroth a Phoenix Contact. Pilz cenu získal za nový personalizovaný bezpečnostní spínací přístroj myPNOZ. Uživatelé si svůj individuální myPNOZ mohou jednoduše v duchu zásad Průmyslu 4.0 „vytvořit online“.

Tisková zpráva
30 metrů dlouhé lanko spínače PSENrope mini od společnosti Pilz nabízí spolehlivé a efektivní nouzové zastavení pro rozlehlé sestavy pásových dopravníků, například v balicím průmyslu. (Foto: Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 8. 4. 2021

Řada bezpečných polohovacích a bezdotykových spínačů Pilz doplněná o nový kompaktní lankový spínač PSENrope mini – bezpečné zastavení pohybujících se pásů!

Pro spolehlivé a nákladově efektivní zabezpečí transportních zařízení a strojů rozšiřuje Pilz produktovou řadu polohovacích a bezdotykových spínačů o nový kompaktní lankový spínač PSENrope mini. Varianta lankového spínače PSENrope s úsporou místa a optimalizovanými náklady umožňuje vypínání procesů ručním ovládáním a představuje tím efektivní řešení funkce nouzového zastavení.

Tisková zpráva
Jak je možné již dnes realizovat ústřední téma hannoverského veletrhu „Transformace průmyslu“ – včetně bezpečnosti – ukazuje společnost Pilz jako jeden z hlavních představitelů v oboru automatizace na letošním virtuálním veletrhu v Hannoveru. (Photo: © Pilz GmbH & Co. KG, © iStock.com/shapecharge, © Farknot Architect/Shutterstock)

Ostfildern, 7. 4. 2021

Pilz jako vystavovatel na virtuálním veletrhu v Hannoveru 2021 přináší novinky z oblasti senzoriky, malých řídicích jednotek a průmyslové bezpečnosti, a to se zaměřením na individualizaci, digitalizaci a bezpečnost

Na největším světovém průmyslovém veletrhu v Hannoveru ukáže společnost Pilz jako jeden z hlavních představitelů oboru automatizace, jak ústřední téma „Transformace průmyslu“ již dnes využít v praxi – včetně bezpečnosti. Hlavními faktory, na které se Pilz přitom zaměřuje, jsou individualizace a digitalizace. To se také odráží v představovaných novinkách: Kromě modulárního systému ochranných dveří a produktů z oblasti malých řídicích jednotek PNOZmulti 2 a Industrial Security přináší Pilz svou zatím poslední inovaci – bezpečnostní relé myPNOZ, které se na trhu objevilo v únoru letošního roku. Experti společnosti Pilz budou ochotně zodpovídat dotazy k tomuto špičkovému produktu všem online návštěvníkům veletrhu.

Tisková zpráva
Ochranný systém PSENvip 2 Pilz využívající kameru nabízí nyní nový modul pro měření úhlu ohybu, který vysílá obrazové údaje přímo do řídicí jednotky lisu. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 6. 4. 2021

Nový modul pro měření úhlu ohybu pro ochranný kamerový systém PSENvip 2 Pilz – ještě produktivnější průběh ohraňování!

Ochranný systém PSENvip 2 Pilz využívající kameru nabízí nyní nový modul pro měření úhlu ohybu, který vysílá obrazové údaje přímo do řídicí jednotky lisu. Obsluha vidí hodnotu úhlu ohybu na monitoru (HMI) přímo při samotném ohraňování. Výrobce ušetří náklady na drahé systémy pro měření úhlu a pracovníci již nemusí provádět náročné ruční měření. To velmi výrazně snižuje náklady a zkracuje čas potřebný na první a následné seřízení systému. Proces ohrnování je díky PSENvip 2 ještě produktivnější a bezpečnější, využití ohraňovacích strojů je ještě efektivnější.

Tisková zpráva
Pilz nabízí svým novým podpůrným programem Pilz Care moduly na míru, které lze individuálně sestavit podle potřeby zákazníka. (Photo: Pilz GmbH & Co. KG / iStock.com/Blue Planet Studio)

Ostfildern, 30. 3. 2021

Individuální podpora produktů s Pilz Care – podpora na míru

Služby podle potřeb zákazníka: Svým novým programem Pilz Care nabízí Pilz pro své produkty individuální rezervovatelné podpůrné moduly, které zaručí maximální využitelnost strojů.

Tisková zpráva
Do rodiny optických závor PSENopt II Pilz přichází nyní nový člen – blokování opětovného spuštění. Novinka spolehlivě zabrání nečekanému opětovnému rozběhu stroje. (Foto: Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 25. 3. 2021

Portfólio optických závor PSENopt Pilz brání nečekanému opětovnému startu – efektivní a spolehlivá bezpečnost

Do rodiny optických závor PSENopt II Pilz přichází nyní PSENopt II lockout jako blokování opětovného spuštění. Brání nečekanému opětovnému startu stroje, například při provádění údržby v nebezpečném prostoru. Nejsou zapotřebí žádné další bezpečnostní senzory, tedy ani žádná vizuální inspekce nebezpečného místa. PSENopt II lockout je nejen bezpečným, ale současně i velmi hospodárným a navíc snadno ovladatelným řešením na ochranu před nebezpečným neočekávaným spuštěním stroje.

Tisková zpráva
S novými regulátory pohonů PMC SC6 a PMC SI6 nabízí Pilz prostorově úsporné rozšiřovatelné systémy pro aplikace s jednou, příp. více osami. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 23. 3. 2021

Nová řešení pohonů pro aplikace s jednou nebo více osami od společnosti Pilz – flexibilně kombinovatelné regulátory pohonu

S novými regulátory pohonů PMC SC6 a PMC SI6 doplňuje Pilz své portfolio servozesilovačů o prostorově úsporné systémy s možností rozšiřování pro zařízení s jednou, příp. více osami. Oba systémy lze flexibilně kombinovat a velmi rychlé uvést do provozu. Regulátory pohonu PMC SC6 a PMC SI6 nabízejí vysokou přesnost pro aplikace s jednou nebo více osami zejména v průmyslu zpracování kovů, balicím nebo dřevozpracujícím průmyslu.

Tisková zpráva
Bezpečné kompletní řešení pro dveře: PSENmlock a modul dveřní kliky s integrovaným únikovým odblokováním PSENmlock, který představuje zatím poslední rozšíření modulárního systému ochranných dveří Pilz, představují spolehlivou ochranu osob i zařízení v průmyslovém prostředí. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 18. 3. 2021

Modul dveřní kliky PSENmlock rozšiřuje modulární systém ochranných dveří Pilz – bezpečná manipulace s bezpečnými dveřmi

V modulárním systému ochranných dveří Pilz je nyní k dispozici modul dveřní kliky PSENmlock. Jako ucelené řešení je modul dveřní kliky vybaven integrovaným ovladačem a integrovaným únikovým odblokováním. Společně s bezpečným senzorem ochranných dveří PSENmlock pro bezpečné zablokování a přidržení představuje modul dveřní kliky bezpečné řešení, které lze individuálně přizpůsobit průchozím dveřím.

Tisková zpráva
Softwarový nástroj PNOZmulti Configurator nabízí od verze 10.13 další prvky a rozšiřující moduly pro konfigurovatelné malé řídicí jednotky. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 16. 3. 2021

Malé řídící jednotky PNOZmulti 2: Rozšíření softwarového nástroje PNOZmulti Configurator – nové bloky pro efektivnější automatizaci

V softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator pro konfigurovatelné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 jsou od verze 10.13 k dispozici nové funkcí bloky pro jednoduchou konfiguraci bezpečných uživatelských programů. Balíček zahrnuje nový modul L-Muting pro aplikace se světelnými mřížemi, nové bloky logických funkcí pro řešení ochranných dveří a pro monitorování analogových funkcí a bloky pro rozsáhlejší kódování, příp. dekódování.

Tisková zpráva
Inovativní spínací bezpečnostní modul myPNOZ je dalším milníkem na cestě k digitalizaci průmyslu: Pilz nyní může nabízet bezpečná řešení, která zákazník obdrží podle „svých“ specifických požadavků jako individuální dodávku o velikosti „1“. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG/© iStock.com/Suradech14)

Ostfildern, 14. 1. 2021

Digitální obchodní model pro komponenty automatizační techniky jako další milník na cestě k Průmyslu 4.0 - „kusová“ bezpečnost

Průmysl 4.0 je totiž daleko více než pouhá optimalizace současných procesů: Pilz u svého nejnovějšího modulárního bezpečnostního spínacího přístroje myPNOZ vsadil na konzistentní digitální koncepci - od objednávky až po uvedení do provozu. Milník z pohledu na digitalizaci v průmyslu: Modulem myPNOZ nabízí Pilz bezpečná řešení, která lze individuálně dodávat v jednotlivém provedení přizpůsobeném specifickým požadavkům zákazníka.

Tisková zpráva
Pomocí intuitivního nástroje myPNOZ Creator si uživatelé sestaví online „své“ individuální bezpečnostní spínací modul myPNOZ. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG/ © iStock.com/industryview)

Ostfildern, 14. 1. 2021

Modulární bezpečnostní relé myPNOZ je první na světě, které Vám navrheme a dodáme už v množství od 1 kusu – „My Safety“ pro automatizaci

Pomocí intuitivního nástroje myPNOZ Creator si uživatelé mohou online sestavit „svůj“ myPNOZ: Dodává se smontovaný, nastavený, vyzkoušený a kompletně individualizovaný systém, ihned připravený pro instalaci. Pro práci s nástrojem myPNOZ Creator nejsou potřebné žádné znalosti programování, protože logika propojení bezpečnostních funkcí je u myPNOZ definována výběrem a modulů a pořadím sestavení. Společnost Pilz zabývající se automatizací nabízí svým novým modulárním bezpečnostním přístrojem myPNOZ kompletní digitální koncepci zahrnující proces od návrhu až po objednávku: Modulem myPNOZ nabízí Pilz bezpečná řešení, která lze individuálně dodávat v originálním provedení přizpůsobeném specifickým požadavkům zákazníka.

Tisková zpráva
Nové varianty ovládací jednotky PITgatebox nabízejí uživateli – kromě jednoduché obsluhy – vysokou flexibilitu při realizaci jeho aplikací s ochrannými dveřmi. Další výhody nabízí varianta s integrovaným systémem přístupových oprávnění. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 13. 1. 2021

Pilz na SPS Connect 2020 – Nové varianty ovládací jednotky PITgatebox pro větší flexibilitu při ovládání ochranný dveří – bezpečnost a spolehlivost

Pro ovládací jednotku PITgatebox nabízí Pilz v sortimentu produktů pro obsluhu a monitorování jedenáct nových variant, kterými lze jednoduše ovládat spínače a systémy ochranných dveří. Varianty s integrovanou čtečkou PITreader v sobě navíc spojují ochranu člověka i stroje, protože umožňují intuitivní řízení přístupových oprávnění.

Tisková zpráva
Nový systém ochranných dveří PSENmech s přidržením vyvinutý společností Pilz nabízí efektivní základní řešení pro bezpečné monitorování pohyblivých oddělovacích ochranných zařízení. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 10. 11. 2020

Pilz na veletrhu SPS Connect 2020 - nových systém ochranných dveří PSENmech s přidržením pro ochranu osob i procesů

Nyní je k dispozici účinný systém ochranných dveří PSENmech s přidržením. Tímto systémem nabízí Pilz efektivní základní řešení bezpečného monitorování pohyblivých oddělujících ochranných zařízení.

Tisková zpráva
Dobrá analogová alternativa: V souladu s heslem „Be safe and secure with Pilz“ představuje dodavatel automatizační techniky na virtuální platformě mezinárodního odborného veletrhu SPS – Smart Production Solution (24. – 26.11.2020) bezpečná řešení pro inteligentní, štíhlou a digitální automatizaci (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 20. 10. 2020

Pilz na SPS Connect 2020 - zaměřeno na řešení automatizace pro rozsáhlou kontrolu přístupu - automatizace s vyšší produktivitou!

V souladu s heslem „Be safe and secure with Pilz“ představuje dodavatel automatizační techniky na virtuální platformě mezinárodního odborného veletrhu SPS – Smart Production Solution (24. – 26.11.2020) bezpečná řešení pro inteligentní, štíhlou a digitální automatizaci, která zahrnuje stejnou měrou aspekty bezpečnosti strojů (Safety) a Industrial Security. Ústředním bodem je rozsáhlá kontrola přístupu se současným zachováním produktivity.

Tisková zpráva
Obslužné terminály PMIvisu v807 a v812 nabízejí perfektní vizualizace a diagnostiku strojů a zařízení i v podmínkách se zvýšeným znečištěním a prašností. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 7. 10. 2020

Nové obslužné terminály PMIvisu v807 a v812 společnosti Pilz v sobě spojují robustnost a výkon a jsou zárukou toho, že si uživatel vždy zachová potřebný přehled

Obslužnými terminály PMIvisu v807 a v812 doplňuje Pilz své portfolio o dvě mimořádně robustní a výkonné varianty pro profesionální vizualizaci a diagnostiku procesů v oblasti automatizace. Pro uživatele to znamená možnost realizovat s PMIvisu v8 snadno a jednoduše koncepci intuitivní obsluhy.

Tisková zpráva
S novým základním modulem PNOZ m B1 Burner malé bezpečné řídicí jednotky PNOZmulti 2 společnosti Pilz je možné vůbec poprvé bezpečně ovládat nejen řízení a monitorování samotného hořáku, ale i celého spalovacího zařízení. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 15. 7. 2020

Bezpečné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 společnosti Pilz pro využití ve spalovací technice

Poprvé bude možné nejen bezpečné řízení a monitorování samotného hořáku, ale i celého spalovacího zařízení. Nový základní modul PNOZ m B1 jako král bezpečných malých řídicích jednotek PNOZmulti 2 podporuje od verze 10.12 softwarového nástroje PNOZmulti Configurator monitorování a současně i bezpečné řízení spalovacích zařízení.

Tisková zpráva
Řešení společnosti Pilz v oblasti automatizace chrání stroje a zařízení: Zaručují přístup pouze autorizovaným pracovníkům a brání manipulaci zvenčí. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 28. 5. 2020

Obtížný obchodní rok 2019 u společnosti Pilz zabývající se automatizací - „Flexibilně a současně stabilně i za krize“

Skupina Pilz se ohlíží za složitým obchodním rokem 2019: Vzhledem k slabšímu vývoji celosvětové ekonomiky a kyberútoku na podzim zaznamenala společnost v r. 2019 obrat ve výši 322,5 mil. eur, tedy v porovnání v předchozím rokem pokles o 6,5 %. Přesto ale dokázala zachovat konstantní počet pracovníků.

Tisková zpráva
Nové balíčky ROS (Robot Operating System) z Open Source Framework ROS pro bezpečnostní laserový skener PSENscan společnosti Pilz umožňují skener nyní využít i pro dynamickou navigaci transportních systémů bez řidiče (FTS). (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 19. 5. 2020

Bezpečnostní laserový skener PSENscan společnosti Pilz nyní s balíčkem ROS pro dynamickou navigaci v logistice výrobních závodů - jednodušší a pružnější!

Bezpečnostní laserový skener PSENscan společnosti Pilz nabízí bezpečné a efektivní monitorování stacionárních i mobilních nebezpečných zón s novými možnostmi, a to i v oblasti výrobní logistiky. Spolu s balíčky ROS (Robot Operating System) dostupnými již nyní z Open Source Famework ROS může být bezpečnostní laserový skener nyní použit i pro dynamickou navigaci transportních systémů bez řidiče (FTS) - například v kombinaci se SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). Výhodou pro uživatele je navíc dynamické a přitom bezpečné zavedení mobilní aplikace do výrobního prostředí.

Tisková zpráva
Nový ovladač PSENcode low profile actuator od společnosti Pilz vyniká svou mimořádně malou výškou - měří pouhé 3 mm. Je určen jako doplně bezpečnostního spínače PSENcode, jehož použití se tím stává ještě flexibilnější. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 21. 4. 2020

Nový ovladač pro nový rozměr bezpečnosti!

Kódované bezpečnostní spínače PSENcode společnosti Pilz spojují díky technologii RFID maximální ochranu proti manipulaci s minimální potřebou prostoru. Uživatelé tak dostávají další řešení pro aplikace s kritickým nedostatkem místa, kde výška představuje rozhodující faktor: S výškou pouze 3 mm je nový PSENcode low profile actuator v současné době nejmenším aktuátorem na celém světě.

Tisková zpráva
Návštěvníci veletrhu Interpack se mohou ve stánku společnosti Pilz na vlastní oči na modelu ochranných dveří přesvědčit, jaké rozsáhlé možnosti využití tento modulární systém obalovému průmyslu nabízí. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 12. 3. 2020

Pilz na veletrhu „Components Special Trade Fair by Interpack” 2020 v Düsseldorfu, hala 18, stánek 18B02 - Úsporné a bezpeční balení!

Na letošním veletrhu „Components by Interpack 2021“ představí firma Pilz jako hlavní představitel produktů v oboru automatizace zejména flexibilní a hospodárná systémová řešení pro balicí stroje. Ústředním tématem je kromě bezpečnosti strojů (Safety) i ochrana (Industrial Security) v celém sektoru balení. Společnost zabývající se průmyslovou automatizací se tentokrát zaměřuje především na bezpečnou kontrolu přístupu.

Tisková zpráva
Připraven pro Železnici 4.0: Na světovém kongresu s konferencí Rail Live představí Pilz jako dodavatel produktů pro automatizaci svou rozsáhlou nabídku řešení pro digitalizaci ve vlaku i na trati. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG / © iStock.com/querbeet)

Ostfildern, 3. 3. 2020

Pilz na kongresu Rail Live, stánek 69 - Připraven na digitální budoucnost!

Na mezinárodním železničním kongresu spojeném s odbornou výstavou Rail Live (Madrid/Španělsko) ve dnech 31.3. až 2.4.2020) Pilz ukáže, jak je možné řešení automatizace osvědčená v průmyslu využít pro bezpečné úlohy řízení v železniční praxi. Na průvodní konferenci budou experti společnosti Pilz hovořit na téma „Od Průmyslu 4.0 k Železnici 4.0“.

Tisková zpráva
Bezpečné konfigurovatelné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 společnosti Pilz přebírají nyní kromě úloh týkajících se bezpečnosti strojů (Safety) i kontrolu přístupu (Industrial Security). (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 25. 2. 2020

Konfigurovatelná malá řídicí jednotka PNOZmulti 2 s novými funkcemi pro Safety & Industrial Security / Pilz na veletrhu v Hannoveru 2020 (hala 9, stánek D 17) - Systémová bezpečnost a bezpečí!

Při výběru provozního režimu a řízení přístupových oprávnění přebírá nyní konfigurovatelná malá řídicí jednotka PNOZmulti 2 další úlohy týkající se Industrial Security a Safety (bezpečnost strojů). Jako systémové řešení umožňuje PNOZmulti 2 společně s čtecí jednotkou PITreader a systémem pro výběr provozních režimů a přístupových oprávnění PITmode rozsáhlou kontrolu přístupu ke strojům a zařízením a rovněž funkčně bezpečný výběr provozních režimů. K dispozici je od verze 10.12 příslušného softwarového nástroje PNOZmulti Configurator.

Tisková zpráva
„Be safe and secure with Pilz“ - to slibuje společnost z Ostfildern zabývající se automatizací i na veletrhu v Hannoveru 2020. Zaměřeno na: inovativní řešení pro všechna průmyslová odvětví. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 12. 2. 2020

Pilz na veletrhu v Hannoveru 2020 (hala 9, stánek D 17 ) - „Transformace průmyslu“ safe & secure!

Pod heslem „Be safe and secure with Pilz“ představí Pilz na veletrhu v Hannoveru (termín přeložen) bezpečná řešení automatizace včetně bezpečné techniky pohonů pro „Transformaci průmyslu“, které stejnou měrou zahrnují aspekty bezpečnosti strojů (Safety) a průmyslové bezpečnosti (Industrial Security). Jedním z hlavních témat bude rozsáhlá kontrola přístupu: Firma zabývající se automatizací představí koncepci přístupu ke stroji, která splňuje požadavek „safe & secure“.

Tisková zpráva
Řada seminářů „Bezpečná automatizace“ experta na automatizaci Pilz z Ostfildern je zaměřena na značku CE, a to na příkladu z praxe „Ochranné dveře“. (Foto: Pilz GmbH & Co.KG)

Ostfildern, 29. 1. 2020

Řada akcí „Automation on Tour“ pořádaných společností Pilz začíná nejdůležitější otázkou tématu „Bezpečná implementace značky CE“ - Tour 2020! – „Bezpečná automatizace“ se společností Pilz

Od března 2020 bude zahájí řada seminářů „Bezpečná automatizace“ akci společnosti Pilz „Automation on Tour“. Firma z Ostfildern chce touto cestou nabídnout zájemcům zejména informace orientované na praxi. Řada bezplatných seminářů pořádaných po celém Německu je zaměřena na hardware a software v procesu udělování značky CE až po kompletní validaci a dokumentaci bezpečnosti strojních zařízení.

Tisková zpráva
Zvláštní vyznamenání pro podnikatelku Renate Pilz vyznamenána ministryní pro hospodářství Bádensko-Württemberska Dr. Hoffmeister-Kraut Záslužným křížem Spolkové republiky Německo na stuze. (Foto: Pilz GmbH & Co. KG)

Ostfildern, 24. 1. 2020

Záslužný kříž Spolkové republiky Německo pro Renate Pilz z Esslingen

Za její mimořádnou angažovanost v oblasti podnikání a sociální práce byl Renate Pilz propůjčen Záslužný kříž Spolkové republiky Německo na stuze. Spolková ministryně Hoffmeister-Kraut: „Zcela mimořádná osobnost v podnikatelské sféře Bádensko-Württemberska - průkopnice inovací a digitalizace“.

Tisková zpráva
Společnost Pilz nabízí řešení pro všechny automatizační úlohy: V oblasti servisní robotiky se firma zabývá například vývojem softwaru pro řízení robotů.

Ostfildern, 23. 5. 2019

Pilz zaznamenal v roce 2018 mírný nárůst obratu i počtu pracovníků - „Růst v obtížném prostředí“

Koncern Pilz i přes mraky na podnikatelském nebi zůstává věrný svým zásadám: V uplynulém obchodním roce 2018 docílila firma zabývající se automatizací obratu 345 mil. eur (+2,1 %). Počet pracovníků poprvé přesáhl číslo 2 500.

Tisková zpráva
Celosvětově první bezpečné řešení radarového systému rozšiřuje nabídku bezpečných senzorů PSEN firmy Pilz.

Ostfildern, 23. 5. 2019

Novinka v portfoliu společnosti Pilz - celosvětově první řešení bezpečnosti pomocí radarového systému, spolehlivé i v těch nejdrsnějších podmínkách!

Společnost Pilz nabízí nyní ve svém portfoliu jako novinku první bezpečné kompletní řešení pro monitorování ochranných prostor v podobě radarové technologie. Zahrnuje bezpečný radarový systém „LBK System“ výrobce Inxpect S.p.A. a konfigurovatelnou malou řídicí jednotku PNOZmulti 2. Kompletní sestavu lze využít i v těch nejdrsnějších podmínkách a v extrémním výrobním prostředí - např. v prašném prostředí při zpracování dřeva. Systém je vhodný i pro spolehlivé a hospodárné monitorování ochranných prostor v komplexních zařízeních. Vysoká produktivita strojů nebo zařízení i v mimořádně náročném prostředí - to je výhoda, kterou přináší bezpečný radarový systém.

Tisková zpráva
Robustní komunikace: Dva nové řídicí hlavové moduly s rozhraním M12 doplňují řadu Railway automatizačního systému PSS 4000-R firmy Pilz.

Ostfildern, 11. 2. 2019

Rozhraní M12 pro bezpečný přenos signálu

V automatizačním systému PSS 4000-R pro železnici nyní Pilz nabízí dva nové řídicí hlavové moduly s rozhraním M12. Tím je i za nepříznivých podmínek zaručen bezpečný přenos signálu na kolejích i vedle nich!

Tisková zpráva
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz