25. 6. 2021

Skutečnosti, které musí provozovatelé u použitých strojů brát v úvahu

Použité stroje mohou být dobrou alternativou k novým. Co je však třeba mít u použitých strojů na paměti, aby je bylo možné nadále bezpečně používat? Zodpovíme za Vás dvě typické otázky a ukážeme Vám, jak jednoduše postupovat v praxí.

Může být v EU použitý stroj používán i bez značky CE?

Ano, to je v zásadě možné. Četné stroje, které byly uvedeny na trh před 1. 1. 1995 a od té doby byly pouze modernizovány, příp. nepodstatně změněny, mohou být dnes ještě používány i bez značky CE. U těchto strojů však vždy musí být možné prokázat, že jsou za provozu bezpečné.

Je u použitých strojů nutná aktualizace na nejnovější stav techniky? Požadavky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví lze často splnit jen s vysokými náklady.

Nařízení, např. nařízení o bezpečnosti provozu v Německu, často nezahrnují povinnost dodatečného vybavení použitých strojů. Konstrukční díly, které se na stroji budou vyměňovat, však musí odpovídat dnešnímu stavu techniky. Bezpečnost stroje má vždy přednost, zejména proto, že je bezpodmínečně nutné zabránit úrazům. „Stavem techniky“ však není míněno, že by musely být použity pouze nejnovější technologie a komponenty. Daleko spíše to znamená, že je třeba využít osvědčená řešení pro zajištění bezpečnosti. Naši specialisté mají pro tyto případy připravena řešení s maximální možnou bezpečností a současně optimalizovanými náklady.

Máte ještě jiné dotazy?

Naši experti Vám ochotně poradí tak, aby byl zajištěn bezpečný provoz Vašich strojů a zařízení.

Služby společnosti Pilz v oblasti automatizace, bezpečnosti zařízení a strojů

Školení „Nákup strojů bez rizika“

 

Bezpečnost strojů
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?