PNOZmulti 2 malá řídicí jednotka - komunikační moduly

Diagnostika s PNOZmulti - vždy budete „v obraze“

Komunikační moduly malých řídicích jednotek PNOZmulti 2

Konfigurovatelné bezpečné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 můžete připojit na všechny běžné sběrnicové a ethernetové systémy. Tím je zaručeno napojení na různé provozní řídicí systémy. Pro přenos diagnostických a stavových informací do nadřazené řídicí jednotky se používají různé komunikační moduly.

PNOZmulti 2 je bezpečný malý řídicí systém s širokou paletou možností z hlediska připojení. Vstupy a výstupy modulu Fieldbus se v softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator konfigurují mimořádně snadno. Využijte komunikační moduly a moduly Fieldbus pro načítání diagnostických dat a nastavování virtuálních vstupů a výstupů pro automatizační funkce.

Pokud je nutné PNOZmulti připojit na jiný systém Fieldbus, je taková změna bez problémů možná bez změny programu. Modul Fieldbus se snadno zamění za jiný potřebný. Diagnostické řešení PVIS vyberete snadno kliknutím v softwarovém nástroji PNOZmulti Configurator. Jednoduše si můžete také integrovat individuální texty podle Vaší potřeby.

Pro vizualizaci použijte vizualizační software PASvisu na bázi internetu, který společně s ovládacím terminálem PMIvisu představuje ideální řešení automatizace.

Již nyní k dispozici – malé řídicí systémy PNOZmulti 2 se Safety-over-EtherCAT

Bezproblémové zahrnutí koncepce bezpečnosti do koncepce strojního zařízení = efektivní výroba

Vsaďte při přenosu informací důležitých pro ovládání i bezpečnost na EtherCAT v kombinaci s bezpečným protokolem Safety-over-EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT), který spolehlivě přenáší na stejném kanálu zabezpečené i nezabezpečené informace. EtherCAT je otevřený průmyslový ethernetový protokol. Bezpečný modul Fieldbus PNOZ m EF EtherCAT FSoE můžete společně se základním modulem PNOZ m B1 využít ve Vašich strojích nebo zařízeních jako FSoE-Master, tak i jako FSoE-Slave, ale i jako EtherCAT-Slave – záleží jen na Vašich požadavcích. To umožní převést bezpečnostní struktury zařízení snadným „jednokabelovým řešením“ na úroveň aplikační sběrnice. Konfiguraci snadno provedete softwarovým nástrojem PNOZmulti Configurator od verze 11.3, kde může například přímo v náhledu seznamu definovat potřebné stanice Slave. K dispozici jsou až 4 spojení Master-Master a až 60 spojení Master-Slave.

S PNOZmulti 2 jako FSoE-Master lze snadno realizovat bezpečnostní propojení s bezpečným radarovým senzorem PSENradar a bezpečnou technikou pohonů PMC – obojí s funkcemi FSoE. Podle potřeby lze zapojit i další produkty kompatibilní s FSoE.

Výhody při použití:

 • hladké zapojení koncepce bezpečnosti do koncepce strojního zařízení
 • bezpečné „jednokabelové řešení“ se senzory a pohony Pilz
 • snížené náklady na propojení
 • rozsáhlejší diagnostika pro redukci prostojů
Obrázek malého řídicího systému PNOZmulti 2 s EtherCAT FSoE

Vaše výhody při používání komunikačních modulů PNOZmulti 2

 • možnost využití kdekoli připojením na všechny běžné systémy Fieldbus a Ethernet
 • jednoduchá výměna modulů Fieldbus bez změny programu
 • kratší prostoje a vysoká disponibilita zařízení díky jednoduché a komfortní diagnostice
 • bezpečná komunikace prostřednictvím ethernetové sítě v reálném času SafetyNET p
 • bezpečné malé řídicí systémy PNOZmulti 2 lze využít v jakémkoli oboru, v jakékoli zemi a pro jakýkoli typ stroje
Loga – přehled

Bezpečná komunikace prostřednictvím SafetyNET p

Bezpečná ethernetová síť SafetyNET p dovoluje propojit v reálném čase až 16 základních modulů PNOZmulti 2. Použijte k tomu bezpečný rozšiřovací modul PNOZ m EF SafetyNET! V prvním kroku je k dispozici propojení prostřednictvím liniové topologie. Přitom se prostřednictvím RTFL vyměňují 32-bitová data, která ve Vaší aplikaci zajistí krátké doby cyklů. Datové spojení charakterizuje jasně strukturované datové rozhraní s konfigurací vstupů 128 bit a výstupů 32 bit.

Pro konfiguraci sítě SafetyNET p a propojení projektů je k dispozici softwarový nástroj PNOZmulti Network Editor. Ten se vyvolává přímo z nástroje PNOZmulti Configurator a může vzájemně propojovat proměnné vstupů a výstupů projektů PNOZmulti. Po nahrání do systémů PNOZmulti je síť SafetyNET p připravena k použití.

Přidejte ke každému základnímu modulu (PNOZ m B0 nebo B1) bezpečný rozšiřující modul PNOZ m EF SafetyNET. Základní moduly lze libovolně kombinovat. Pomocí rozšiřovacího modulu Multi-Link je možné do sítě zapojit i základní moduly PNOZmulti a PNOZmulti Mini.

Vlastnosti komunikačních modulů PNOZmulti 2

 • rozšiřovací moduly pro připojení na základní modul konfigurovatelného bezpečného malého řídicího systému PNOZmulti 2
 • konfigurace pomocí softwarového nástroje PNOZmulti Configurator
 • pro připojení na systémy Fieldbus: na základní modul lze připojit max. 1 modul komunikační sběrnice
 • indikace stavu pro komunikaci se sběrnicí Interbus a indikace chyb
 • možnost definování 128 virtuálních výstupů řídicího systému PNOZmulti 2 v nástroji PNOZmulti Configurator pro komunikaci sběrnicí Fieldbus
 • zásuvné připojovací svorky - volitelné pružinové nebo šroubovací spojky, k dostání jako příslušenství
 • Pouze u PNOZ m B0: kromě modulu Fieldbus lze připojit komunikační moduly PNOZ m ES ETH se dvěma ethernetovými rozhraními, PNOZ m ES RS232 s jedním rozhraním RS232

Více informací o technických vlastnostech komunikačních modulů PNOZmulti 2 najdete také v technickém katalogu s malými bezpečnostními konfigurovatelnými systémy PNOZmulti. 

Ke stažení

Spektrum našich produktů: PNOZmulti 2 - komunikační moduly

PNOZmulti 2 - komunikační moduly

Zde najdete komunikační moduly a sběrnicové moduly pro všechny běžné komunikační sítě!
Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz