Jasně identifikované nebezpečí!

V přístavu pro volně ložené zboží v Antverpách provozuje výrobce umělých hnojiv EuroChem rozsáhlou síť dopravníků a výtahů určených pro přepravu produktů. Spojující prvek představuje gigantický transportní pás, který současně slouží jako třídička. Problémem je zde velmi náročné prostředí: Extrémně prašná místa shozu je nutné pravidelně čistit, a proto prostor kolem strojů musí být téměř trvale snadno přístupný. Ochrana personálu je přitom komplikovaná, protože neustále se pohybující tunové pásové váhy představují vysoký stupeň ohrožení. Dohled nad kritickými zónami dnes provádí bezpečný radarový systém PSENradar, který spolehlivě a efektivně funguje i za mimořádně složitých podmínek viditelnosti.

Na (radarové) obrazovce se ukáže všechno

Aby řešení tvořené radarovým systémem a řídicí jednotkou PSSuniversal PLC automatizačního systému PSS 4000 zajistilo společnosti EuroChem skutečnou jistotu, je na každém ze šesti shozových míst dopravníku instalováno vždy šest radarových senzorů. Spolehlivě zachytí jakýkoli pohyb v daném prostředí. Každé shozové místo je přitom vybaveno vlastní kontrolní jednotkou, která signály senzorů vyhodnocuje a jejímž prostřednictvím jsou konfigurovány výstražné a nebezpečné zóny. PSS 4000 shromažďuje hlášení stavu ze všech těchto jednotek, spínačů nouzového vypnutí a lankových spínačů. Signalizační sloupek přitom ukazuje aktuální stav ohrožení: Z toho je patrné, zda se někdo blíží k nebezpečnému místu, zda došlo k „zaclonění“ senzoru – například nějakým předmětem – nebo zda se poloha senzoru změnila záměrně nebo omylem – např. při čištění. Provedené opatření tedy zahrnuje stejnou měrou bezpečnost i efektivnost.

Výhody ve zkratce:

  • V extrémně náročném a špinavém výrobním prostředí představuje radarový systém efektivní a bezpečné řešení.
  • Ochrana před nežádoucí manipulací: PSENradar zaznamená i nechtěnou změnu polohy senzorů
  • Bezpečné kompletní řešení s řídicí technikou pro monitorování ochranného prostoru včetně hodnocení shody

Citát

„S tímto projektem nám společnost Pilz nesmírně pomohla, a to nejen při zpracování a validaci koncepce, ale i při správném seřizování senzorů na místě. Používání radarových senzorů je v oblasti bezpečnosti relativně nové. Pro komplikovaná výrobní prostředí, k jakým to naše nepochybně patří, však tyto senzory představují trvale efektivní řešení.“

Peter Vermaete, Asset & Producation Manager u společnosti EuroChem

O společnosti EuroChem

EuroChem je hlavním dodavatelem surovin a speciálních hnojiv, jehož pobočky jsou rozmístěny po celém světě. Jeden z výrobních závodů se nachází právě v Belgii. V lokalitě Antverpy se vyrábějí umělá hnojiva, která jsou pak jako volně ložené zboží rozvážena lodní, kolejovou nebo silniční dopravou. Belgický závod založil již v roce 1964 koncern BASF a od roku 2012 je součástí skupiny EuroChem. 

Naše produkty v aplikaci

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz

Byl tento článek užitečný?