Proč se bezpečnost vyplatí?

Vyčerpejte možnosti Vašich strojů a zařízení až do poslední kapky

Stroje a zařízení jsou dnes stále komplexnější. Z hlediska uživatele by však jejich ovládání mělo být bezpečné a snadné. Správným použitím bezpečné automatizační techniky tohoto cíle dosáhnete dříve, než byste mohli doufat. Zvyšte hodnotu Vaší firmy tím, že budete efektivně aplikovat platné bezpečnostní požadavky! Ochráníte tím jednak Vaše pracovníky, jednak získáte výhody díky efektivnější výrobě. Nízké náklady, lepší možnosti exportu a dobrá pověst ve Vašem oboru jsou nezanedbatelnými výhodami bezpečné automatizace. Ochotně Vás našimi bezpečnostními komponenty, systémy a službami podpoříme při zpracovávání řešení automatizace ve Vaší firmě!

Vyrábět ještě efektivněji

Efektivněji vyrábět se společností Pilz

Bezpečnost je základní lidskou potřebou. Pracovníci, kteří se cítí bezpeční, podávají lepší výkony. Bezpečnost proto zvyšuje úspěchy firmy trvale. Optimálně použitá bezpečnostní technika umožňuje hladký a bezproblémový provoz strojů i zařízení a zvyšuje kvalitu produkce.

Přehled výhod bezpečné automatizace:

  • Zvýšení produktivity – větší úspěch díky racionálním a bezpečným pracovním postupům
  • Snížení úrazovosti – vyšší bezpečnost práce a ochrana zdraví pro Vaše pracovníky
  • Minimalizace prostojů – bezpečnostní systémy s integrovanou diagnostikou umožňují v případě poruchy rychlé odstranění příčiny

Jednoduše řečeno: Podniky s důslednou filosofií bezpečnosti jsou na trhu prokazatelně úspěšnější.

Uspořit náklady snížením počtu úrazů

Bezpečná výroba s bezpečnostní technikou Pilz

Mnohým úrazům a tím i následným nákladům lze zabránit, budou-li bezpečnostní funkce od počátku součástí koncepce. Zpravidla bývá pojištěna jen malá část nákladů souvisejících s úrazy, zbytek zatěžuje firmu. 

Náklady ve výrobě vznikají například v důsledku poškození materiálu, strojů a nářadí nebo zpožděním ve výrobě. Pokud jde o personál, je třeba počítat s výpadky v důsledku léčení, bolestného nebo nákladů na přesčasové hodiny a náhradní pracovníky. Problém se týká i managementu. Dodatečné administrativní náklady, pokuty nebo zjišťování příčiny úrazu může způsobit další náklady.

Optimální bezpečnostní technika dokáže zkvalitnit péči o zdraví pracovníků a navíc podstatně sníží náklady.

Úspěšně vyvážet

Úspěšně exportovat se společností Pilz

V mnoha zemích světa je dodržování bezpečnostních standardů a norem předepsáno zákonem. Dodržování celosvětově platných bezpečnostních standardů Vám pomůže i při boji s konkurencí na mezinárodních trzích! Díky automatizační technice používané v souladu s platnými normami se zvýší Vaše prodejní a exportní možnosti spolupráce s mezinárodními firmami.

Získejte ještě více informací:

Úspěšně vyvážet!

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz

Technická podpora (8-16:30h)

Telefon: +420 222 135354
E-Mail: Support@pilz.cz