CMSE® – Certified Machinery Safety Expert

Numer zamówienia 1T000047 | Eksperckie | Międzynarodowe

Cel

We współpracy z TÜV NORD firma Pilz oferuje szkolenie CMSE – Certified Machinery Safety Expert. Czterodniowe szkolenie obejmuje przegląd zagadnień dotyczących bezpieczeństwa maszyn i dzieli się na pięć modułów.. Certyfikat TÜV NORD jest uznawany na całym świecie.

Poziom ekspercki

Zagadnienia

Moduł 1: Wprowadzenie do bezpieczeństwa

 • Wprowadzenie do stosownych przepisów bezpieczeństwa
 • Zakres obowiązków osób zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa
 • Wprowadzenie do systemów zarządzania bezpieczeństwem

Moduł 2: Bezpieczeństwo maszyn

 • Przepisy dotyczące projektowania, wytwarzania i konserwacji maszyn i sprzętu roboczego
 • Wymagania dotyczące zgodności i procedury dotyczące wprowadzania maszyn na rynek
 • Przepisy dotyczące sprzętu roboczego i stanowiska pracy
 • Zagadnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy w odniesieniu do maszyn, w tym ergonomia, hałas, drgania i środki chemiczne

Moduł 3: Ocena ryzyka

 • Ocena ryzyka wg normy PN-EN ISO 12100 i najlepsze praktyki
 • Metody oceny ryzyka na podstawie rzeczywistych przykładów
 • Procedura oceny ryzyka
 • Wdrażanie i stosowanie dalszych istotnych norm dotyczących procesu oceny ryzyka
 • Krótkie omówienie procesu redukcji ryzyka po zakończeniu oceny ryzyka

Moduł 4: Wygrodzenia mechaniczne

 • Wymagania międzynarodowych norm dotyczące zabezpieczania maszyn
 • Wygrodzenia: Definicja, rodzaje i przykłady aplikacji
 • Wyznaczanie bezpiecznych odległości zgodnie z normą PN-EN ISO 13857

Urządzenia zabezpieczające i technologie zabezpieczeń

 • Przegląd urządzeń, wymagań i aplikacji dotyczących bezpieczeństwa
 • Specyfikacja i użytkowanie, zalety i wady (np. urządzeń blokujących, kurtyn świetlnych, elementów obsługi dwuręcznej)
 • Dodatkowe środki ochronne (np. wygrodzenia zabezpieczające, czujniki optyczne, urządzenia wykonawcze wyłączników awaryjnych)
 • Zastosowanie systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem

Bezpieczeństwo elektryczne

 • Szczegółowe omówienie normy EN 60204-1: wyposażenie elektryczne maszyn
 • Kwestie związane z projektowaniem instalacji elektrycznych: od zasilania wejściowego do poprawnego zatwierdzenia
 • Bezpieczna obsługa i konserwacja maszyn elektrycznych

Moduł 5: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów sterowania

 • Szczegółowe omówienie wymagań normy PN-EN ISO 13849
 • Specyfikacja, projektowanie i walidacja bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów sterowania
 • Wyznaczenie poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL) oraz poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) w odniesieniu do funkcji bezpieczeństwa
 • Wybór architektury z wykorzystaniem praktycznych przykładów wdrażania kategorii bezpieczeństwa
 • Cykl życia oprogramowania: wymagania i zastosowania
 • Metody weryfikacji i walidacji
 • Wprowadzenie do normy PN-EN 62061
 • Ćwiczenia praktyczne z walidacji PL i SIL

Bezpieczeństwo funkcjonalne układów ciśnieniowych

 • Wymagania norm EN ISO 4413 (dla systemów hydraulicznych) i  ISO 4414 (dla systemów pneumatycznych)
 • Środki wymagane do bezpiecznego wykonywania układów hydraulicznych i pneumatycznych
 • Szczególne cechy podzespołów hydraulicznych i pneumatycznych
 • Projektowanie części związanych z bezpieczeństwem w  układach ciśnieniowych zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1

Grupa docelowa

Uwaga

Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują uznawany na całym świecie certyfikat TÜV NORD ważny przez okres 4 lat. Recertyfikacja po tym okresie pozwala przedłużyć ważność certyfikatu o kolejne cztery lata.

Szczegółowe informacje, warunki uczestnictwa i rejestracji można znaleźć na stronie www.cmse.com.

Wymagania

Kwalifikacja do udziału w szkoleniu CMSE zakłada, że dysponujesz odpowiednią wiedzą na temat bezpieczeństwa maszyn. Nie masz pewności, czy Twoje aktualne kwalifikacje odpowiadają
temu poziomowi?

Tytuł CMSE jest doskonałym przygotowaniem do uzyskania kwalifikacji CECE - Certified Expert in CE Marking.

Korzyści dla użytkowników

 • Zostań uznanym specjalistą ds. bezpieczeństwa maszyn w swoim miejscu pracy.

Chciałbyś zarezerwować to szkolenie w innym terminie lub miejscu? Interesują Cię inne zagadnienia? Wyślij do nas zapytanie, a z przyjemnością dobierzemy szkolenie spełniające Twoje oczekiwania.

Indywidualne zapytanie
Warszawa
Czas trwania
4 dni
Czas
9.00.-17.00
Maks. liczba uczestników
15 osób
Koszty dla uczestnika
1800 EUR
Data/dostępność
od 23.11.2021 Do listy oczekujących
Dostępne miejsca Pozostało kilka miejsc Brak wolnych miejsc
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl