Övervakning av ytor med 2D-laserskannrar

Bekanta dig med de många användningsområdena för 2D-laserskannrar!

Övervakning av ytor med 2D-laserskannrar

Oavsett om du vill säkra riskområden eller övervaka ingångar är 2D-laserskannrar en flexibel lösning för dina säkerhetskrav. Tack vare den fria konfigureringen av varnings- och skyddsfält och möjligheterna till anpassning efter de byggnadstekniska förutsättningarna kan laserskannrarna integreras på bästa sätt i alla möjliga applikationer.

Vad kan säkerhetslaserskannrar åstadkomma nuförtiden? Nedan berättar vi det senaste om de viktigaste tillämpningarna.

Stationär riskområdessäkring

Tillämpningar som omfattar interaktion mellan människa och maskin ställer höga krav på säkerhetslösningen. 2D-laserskannrar känner av när en person närmar sig en farlig rörelse och stänger av denna på ett säkert sätt. Skydds- och varningsfält kan därmed konfigureras flexibelt och anpassas till byggtekniska förutsättningar. När någon beträder varningsfältet bromsas den farliga rörelsen in på ett kontrollerat sätt. Om personen når skyddsfältet stoppas den farliga rörelsen.

 

Fördelen

  • Enkel integrering i applikationen: fri konfigurering av skydds- och varningsfält inklusive anpassning till byggnadstekniska förutsättningar

Säkring av förarlösa transportsystem

För att skydda människor och föremål mot skador måste förarlösa transportsystem (FTS) säkras på ett tillförlitligt sätt. 2D-laserskannrar kan smidigt integreras i FTS tack vare sin kompakta konstruktion. De registrerar föremål i fordonets färdväg. De har därmed betydligt fler fördelar än stationära säkringslösningar längs det förarlösa transportsystemets färdväg. Även vid höga hastigheter, som innebär en längre bromssträcka, ger säkerhetslaserskannrarna högsta säkerhet – utan att sänka produktiviteten.

Fördelen

  • Inga onödiga stilleståndstider: Övervakning av hastigheter för flexibel anpassning av skyddsfält

Skydd mot intrång bakifrån

Framför allt i riskområden med dålig insyn, t.ex. i robotapplikationer, krävs ett tillförlitligt säkerhetskoncept. Då räcker det inte bara med en säker grindbrytare eller ljusgaller, utan det krävs ett skydd mot intrång bakifrån vid ingången till riskområdet. 2D-laserskannare registrerar om en person befinner sig i riskområdet. Så länge det finns personer i skyddsområdet förhindrar laserskannrarna att den farliga rörelsen startas igen.

Fördelen

  • Samtidig lösning av två utmaningar: riskområdessäkring och återstartskontroll

Säkring av ingångar

För att säkra mot intrång i riskområden i diverse applikationer krävs en flexibel lösning. 2D-laserskannrar säkrar inte bara mot att personer tar sig in, utan lämpar sig även för applikationer där material matas in och ut samtidigt. Extra sensorer skiljer på människor och material. Om den tillåtna materialtypen känns igen kopplar säkerhetslaserskannern om skyddsfältet. Nu kan materialet passera in. Om en person beträder skyddsfältet förblir ingången stängd. Då stoppas den farliga rörelsen.

Fördelen

  • Åtskillnad mellan människa och maskin för säker inmatning och utmatning av material

2D-laserskanner PSENscan-appen

2D-laserskanner PSENscan-appen

Känner du till PSENscan-appen? Här hittar du information om olika användningsområden för våra 2D-laserscannrar och mer information om funktionerna i PSENscan. Ladda ner appen med en gång!

Vårt produktsortiment: 2D-laserskanner

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk