Muting

Muting innebär säker, automatisk och tillfällig förbikoppling (stum- eller mörkerbrytning) av en beröringsfri skyddsanordning (ljusbommar, ljusgaller, ljusridåer, eller laserskanners ) som är igång. T.ex. kan material på detta sätt transporteras till eller från ett riskområde (varaktig förbikoppling är också möjlig, detta kallas blanking ). När muting-cykeln som består av fyra faser pågår visas detta med en muting-lampa.

Med hjälp av särskilda sensorer startas muting-cykeln av muting-styrningen endast när materialet transporteras genom skyddsfältet. Placeringen av sensorerna måste ske på ett sådant sätt att personer inte kan aktivera muting-sensorerna. När en person befinner sig i skyddsområdet löser sensorerna direkt ut avstängningen av riskfyllda rörelser.

Vid placering av muting-sensorerna skiljer man mellan sekventiell muting och kryss-muting. Vid sekventiell montering är flera sensorer kopplade till varandra och måste aktiveras eller inaktiveras efter varandra i en bestämd ordningsföljd.

Monteringen av de två sensorerna vid kryss-muting är som namnet antyder överkryssad. Båda måste aktiveras samtidigt för att muting-cykeln ska utlösas.

Typiska användningsområden är inom bilindustrin, på palleteringsanläggningar för dryckespåfyllningsmaskiner eller vid tillverkning av stenprodukter (betongstenar, taktegel osv.).

Muting-fas 1:

 • Material framför riskområdet
 • Ljusbom aktiv
 • Muting-lampa släckt

Muting-fas 2:

 • Muting-sensorerna 1 och 2 aktiva
 • Ljusbom förbikopplad
 • Muting-lampa aktiv

Muting-fas 3:

 • Muting-sensorerna 3 och 4 aktiva
 • Ljusbom förbikopplad
 • Muting-lampa aktiv

Muting-fas 4:

 • Muting-processen avslutad
 • Ljusbom åter aktiv
 • Muting-lampa släckt
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?