Sverige | svenska

Säker övervakning med PSS 4000

Säker rörelseövervakning i automationssystemet PSS 4000

Automationssystemen PSS 4000

I automationssystemet PSS 4000 är säkra övervakningsfunktioner helt integrerade i användarprogramvaran. Det finns två olika mätprinciper som kan tillämpas och därmed olika funktioner.

De övervakar exempelvis upp till åtta axlar per styrning (PSSuniversal PLC eller PSSuniversal multi) till och med PL e med en kompaktmodul och motsvarande programvarukomponent – och allt detta med bara en rotationsencoder.

Dessutom kan du skapa en säker positionsövervakning i automationssystemet PSS 4000. Det finns räknarmoduler med programvarukomponenter för detta ändamål, så att du, i kombination med två (icke-säkra) rotationsencodrar, kan övervaka drivenheterna beträffande säker position.

Säker rörelseövervakning med en rotationsencoder – fördelar

 • säker övervakning av upp till 8 axlar per styrning till och med PL d
 • I/O-modul som kan kombineras med styrningarna PSSuniversal PLC och PSSuniversal multi
 • reducerade reaktionstider, ökad produktivitet
 • felminimering och snabbare projektomsättning genom enkel inställning av varvtalsfunktioner i programvaran
 • snabbare idrifttagning, underhåll och service genom enkel diagnostik av de inställda gränsvärdena och parametrarna med hjälp av verktyget
 • befintlig rotationsencoder kan användas
 • Utforma säkerhetsfunktioner enligt EN 61800-5-2 (upp till PL d med endast en Sin/Cos rotationsencoder, upp till PL e med en säker rotationsencoder, upp till PL e med en kombination av rotationsencoder och initiator, med extra drivenhetsövervakning)
Säker rörelseövervakning med en rotationsencoder

Säker positionsövervakning med två rotationsencodrar – fördelar

 • säker övervakning av hastighet, läge och stillestånd med standardrotationsencodrar.
 • överflyttning av den säkra övervakningsfunktionen till användarprogrammet
 • högre flexibilitet med dynamisk gränsvärdesövervakning i användarprogrammet
 • godkända av TÜV
 • lösningen har standardiserade gränssnitt och kan därför användas och expanderas universellt
Säker positionsövervakning med två rotationsencodrar

Säker rörelseövervakning med en rotationsencoder – egenskaper

Säker rörelseövervakning med en rotationsencoder
 • SSR – Safe Speed Range = säkert hastighetsområde
 • SSM – Safe Speed Monitor = säker hastighetsövervakning
 • SDI – Safe Direction = säker rörelseriktning
 • SOS – Safe Operating Stop = säkert driftstopp

Säker positionsövervakning med två rotationsencodrar – egenskaper

Säker positionsövervakning med två rotationsencodrar
 • SLP – Safe Limited Position = säker avgränsad position
 • SP – Safe Position = säker positionsövervakning

Branschanvändning

Vårt produktsortiment: Automationssystemen PSS 4000

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk