Sverige | svenska

Säker varvtalsövervakning med PNOZ s30

Tillämpningar på området varvtalsövervakning

Varvtalsvakten PNOZ s30

Genom att använda varvtalsvakten PNOZ s30 uppfyller du maskindirektivet, inklusive kravet inom området driftövervakning att drifttillståndet måste övervakas och upprätthållas på ett säkert sätt och därigenom skydda driftspersonalen.

Varvtalsvakten PNOZ s30 kan användas i ett stort antal tillämpningar och för att övervaka många olika funktioner. Konfigureringen är användarvänlig och utförs direkt på enheten eller med PNOZsigma Configurator. Vanliga tillämpningar för varvtalsövervakning är exempelvis balanseringsmaskiner, höglager, centrifuger, fyllningsanläggningar, vindenergianläggningar och även nöjesparker. Säkerhetsfunktionerna som kan övervakas i enlighet med EN 61800-5-2 anges nedan.

Fördelar vid användningen

 • Ökad säkerhet för din personal
 • Minskade kostnader och ökad produktivitet: onödiga avstängningar kan undvikas
 • Du tar det säkra före det osäkra eftersom systemet varnar när ett angivet varningströskelvärde uppnås
 • Du sparar tid vid inställningen genom bekväm manövrering via vridknappen (push & turn) och PNOZsigma Configurator

Säkerhetsfunktioner för varvtalsvakt enligt EN 61800-5-2

Safe Speed Range (SSR) – säkert hastighetsområde

Övervakningen av säkert hastighetsområde (SSR – Safe Speed Range) uppnås genom en kombination av säker övervakning av maxhastigheten – ”säkert begränsad hastighet (SLS – Safely Limited Speed)” och säker övervakning av minimihastigheten – ”säker hastighetsövervakning” (SSM – Safe Speed Monitor). Säker övervakning av hastighetsområde definieras dessutom med att den övervakade hastigheten måste röra sig i en korridor mellan minimal och maximal hastighet.

Safe Direction (SDI) – säker rörelseriktning

Med säker övervakning av rörelseriktning (SDI – Safe Direction) säkerställs det att en drivenhet endast rör sig i den definierade riktningen. Vid en avvikelse i rörelseriktningen identifieras denna säkert och motsvarande reaktion löser ut. Säker övervakning av rörelseriktning tillämpas praktiskt när ett riskområde görs tillgängligt, medan en maskin rör sig i en säker riktning.

Safe Speed Monitor (SSM) – säker hastighetsövervakning

Den säkra hastighetsövervakningen (SSM – Safe Speed Monitor) rapporterar när en definierad minimihastighet underskrids. Den kan till exempel användas för att gör ett riskområde tillgängligt så fort en angiven hastighet underskrids. Som avgränsning till detta rapporterar funktionen ”Säkert begränsad hastighet (SLS – Safely Limited Speed)” när ett definierat högsta värde överskrids.

Safe Operating Stop (SOS) – säkert driftstopp

Med säker övervakning av driftstopp (SOS – Safe Operating Stop) garanteras en säker positionsövervakning. Beroende på konfigurationen säkerställs det att stillaståendet eller ett definierat positionsfönster övervakas. Om det fastställa området lämnas utlöses en motsvarande felreaktion.

Safe Speed Range (SSR)

        Safe Speed Range (SSR)

Safe Direction (SDI)

             Safe Direction (SDI)

Safe Speed Monitor (SSM)

        Safe Speed Monitor (SSM)

Safe Operating Stop (SOS)

        Safe Operating Stop (SOS)

Tillämpningsexempel

Säkert arbete när skyddsgrindarna är öppna

Säkert arbete vid öppnade skyddsgrindar leder till:

 • reducerade monteringstider genom bättre översikt över monteringsområdet
 • högre arbetssäkerhet genom att säkerställa rörelseriktningen utifrån den valda tippfunktionen
 • högre arbetssäkerhet genom säkert begränsade inriktningshastigheter
Säkert driftstopp (SOS och SS2)

Säkert driftstopp (SOS och SS2) leder till högre produktivitet genom:

 • att axlarna synkroniseras
 • enklare och snabbare återstart av anläggningarna
 • högre säkerhet genom skydd mot oväntad återstart av anläggningen

Kontaktexpansion med PNOZ s22 – dubbelt så bra

Kontaktexpansion med PNOZ s22
 • 2 åtskilda styrningsbara reläfunktioner enligt PL e, EN ISO 13849-1, totalt 6 säkerhetskontakter (slutare) utan fördröjning och 2 hjälpkontakter (öppnare) utan fördröjning
 • 3 säkerhetskontakter och 1 hjälpkontakt vardera som kan aktiveras separat, så att utgångarna kan tilldelas olika funktioner från basenheten PNOZ s30.
 • säker isolering mellan de båda reläfunktionerna gör att olika potentialer kan kopplas.

 

Vårt produktsortiment: Varvtalsövervakning

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk