Sverige | svenska

Säker Motion Monitoring med ministyrningarna PNOZmulti 2

Säker övervakning av drivenheterna

Ministyrningarna PNOZmulti 2

De säkra Motion Monitoring-modulerna för de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti 2 sköter säker övervakning av drivenheterna. Tillsammans med en basmodul PNOZ mB0 eller PNOZ m B1 övervakar expansionsmodulerna en eller två axlar. De säkra Motion Monitoring-modulerna för PNOZmulti 2 kan enkelt konfigureras med programverktyget PNOZmulti Configurator. I verktyget konfigurerar du även ett självständigt modulprogram (mIQ) som körs direkt på Motion Monitoring-modulen. Det ger användaren stora fördelar: En finkornig konfigurering av flera övervakningsområden, t.ex. hastighet eller varvtal, som sedan kan köras lokalt på expansionsmodulen. För dig som användare innebär det ökad flexibilitet. Dessutom finns smidiga diagnostikmöjligheter och en stor mängd olika fältbuss- och kommunikationsgränssnitt.

Det industrianpassade gränssnittet utmärker sig genom den höga hållbarheten och att alla vanliga inkrementalgivare kan anslutas med driftspecifika anslutningskablar.

Dina fördelar

 • Säkerhetsfunktioner kan utformas enligt EN 61800-5-2 (för varvtalsstyrda elektriska drivsystem).
 • Maximal flexibilitet tack vare ny modulprogramteknik (mIQ): konfigureras precis som vanligt i PNOZmulti Configurator.
 • Korta reaktionstider: basmodulen avlastas
 • maximal säkerhet: funktioner kan enkelt konfigureras i PNOZmulti Configurator med hjälp av certifierade programvarublock
 • hög tillgänglighet: omfattande Motion Monitoring-funktioner
 • Produktiva maskiner och anläggningar: med PNOZmulti får du lägre kostnader och högsta säkerhet
 • Kan anslutas till alla vanliga inkrementalgivare via det industrianpassade gränssnittet Mini I/O.

Säkra Motion Monitoring-moduler – egenskaper

Säkra Motion Monitoring-moduler – egenskaper
 • för anslutning till en basmodul (PNOZ m B1 eller PNOZ m B0) i det konfigurerbara styrsystemet PNOZmulti 2
 • konfigureras i PNOZmulti Configurator
 • övervakning av 1 axel (PNOZ m EF 1MM) eller av 2 oberoende axlar (PNOZ m EF 2MM)
 • registrering av mätvärden med hjälp av beröringsfria givare och encodrar
 • övervakningsfunktioner:

– övervakning av säker hastighet (SSM)

– övervakning av säkert hastighetsområde (SSR-M)

– övervakning av säker rörelseriktning (SDI-M)

– övervakning av säkert driftstopp (SOS-M)

– övervakning av säkert stopp 1 (SS1-M)

– övervakning av säkert stopp 2 (SS2-M)

– analogspänning (spår S)

Säkra övervakningsfunktioner med PNOZmulti 2

SS1 – Safe stop 1 = Säkert stopp 1

Med funktionen ”Säkert stopp 1” stängs först drivenheten av på ett kontrollerat sätt och därefter stängs energitillförseln till motorn av på ett säkert sätt. Vid stillestånd kan drivenheten kan inte ge upphov till några farliga rörelser.

SS1 – Safe stop 1 = Säkert stopp 1

SS2 – Safe stop 2 = Säkert stopp 2

Med funktionen ”Säkert stopp 2” saktas drivenheten först ner på ett kontrollerat sätt och därefter inleds ”Säkert driftstopp”. I ”Säkert driftstopp” bibehålls drivenhetens regleringsfunktioner i sin helhet.

SS2 – Safe stop 2 = Säkert stopp 2

SSR – Safe Speed Range = säkert hastighetsområde

Ett maximalt hastighetsvärde får inte överskridas och ett minimalt hastighetsvärde får inte underskridas. Om en av gränserna passeras stängs drivenheten av.

SSR – Safe Speed Range = säkert hastighetsområde

SSM – Safe Speed Monitor = säker hastighetsövervakning

Övervakningen av säker hastighet (SSM) levererar en säker utgångssignal som visar om motorvarvtalet ligger under ett fastställt gränsvärde.

SSM – Safe Speed Monitor = säker hastighetsövervakning

SDI – Safe Direction = säker rörelseriktning

En drivenhet kan endast röra sig i en (fastställd) riktning. Vid avvikelser från den angivna rotationsriktningen stängs drivenheten av på ett säkert sätt.

SDI – Safe Direction = säker rörelseriktning

SOS – Safe Operating Stop = säkert driftstopp

Säkert driftstopp (SOS) övervakar axelns uppnådda stoppläge och förhindrar att positionsfönstret lämnas. Det gör att drivenhetens reglerfunktioner inte påverkas. Om det övervakade positionsfönstret lämnas stängs drivenheten av på ett säkert sätt.

 

Med hjälp av de olika komponenterna i programvaruverktyget PNOZmulti Configurator kan säkerhetsfunktionerna utformas snabbt och enkelt

SOS – Safe Operating Stop = säkert driftstopp
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk