Sverige | svenska

Säkert driftstopp (SOS)

Rörelsefunktionen Safe Operating Stop (SOS) övervakar axelns uppnådda stopposition och förhindrar att positionsfönstret lämnas. Det gör att drivenhetens reglerfunktioner inte påverkas. Om det övervakade positionsfönstret lämnas stängs drivenheten av på ett säkert sätt.