Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

Säkert stopp 1 (SS1)

Energitillförseln till drivelementen bibehålls för att garantera en styrd avstängning. Om motorn är i stillestånd utlöser STO-funktionen.