Sverige | svenska

Säkert stopp 1 (SS1)

Energitillförseln till drivelementen bibehålls för att garantera en styrd avstängning. Om motorn är i stillestånd utlöser STO-funktionen.