Sverige | svenska

Säkert stopp 2 (SS2)

Motorn bromsas in på ett kontrollerat sätt. Vid stillestånd utlöser säkert driftstopp (SOS). Det betyder att motorn befinner sig i reglerad drift, stilleståndspositionen behålls exakt. Efter att säkerhetsfunktionen har inaktiverats kan produktions- eller bearbetningsprocessen fortsätta utan förlust av precision.