Sverige | svenska

Säkert stopp 2 (SS2)

Motorn bromsas in på ett kontrollerat sätt. Vid stillestånd utlöser säkert driftstopp (SOS). Det betyder att motorn befinner sig i reglerad drift, stilleståndspositionen behålls exakt. Efter att säkerhetsfunktionen har inaktiverats kan produktions- eller bearbetningsprocessen fortsätta utan förlust av precision.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk