Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

Säkert stopp 2 (SS2)

Motorn bromsas in på ett kontrollerat sätt. Vid stillestånd utlöser säkert driftstopp (SOS). Det betyder att motorn befinner sig i reglerad drift, stilleståndspositionen behålls exakt. Efter att säkerhetsfunktionen har inaktiverats kan produktions- eller bearbetningsprocessen fortsätta utan förlust av precision.