Sverige | svenska

Säker rörelseriktning – Safe direction (SDI)

Genom övervakning av säker rörelseriktning (SDI – Safe Direction) enligt EN 61800-5-2 förhindras det att motorn rör sig i otillåten riktning. Om en avvikelse i rörelseriktningen identifieras utförs den definierade reaktionen.

Säker övervakning av rörelseriktning används ofta tillsammans med säkert begränsad hastighet (SLS – Safely Limited Speed). Med den driftintegrerade lösningen uppnås snabbast möjliga avstängning även här. Den här kombinationen är särskilt användbar när arbete utförs i riskområdet och det måste säkerställas att en drivenhet rör sig i önskad riktning och med en definierad maximal hastighet.

Säkerhetsfunktionen uppfylls också av varvtalsvakten PNOZ s30!

SDI – Safe Direction = säker rörelseriktning
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk