Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

Säker rörelseriktning (SDI)

Förhindrar att motorn rör sig i otillåten riktning. Denna säkerhetsfunktion förekommer ofta i kombination med säkert begränsad hastighet (SLS). Med den driftintegrerade lösningen uppnås snabbast möjliga avstängning även här.