Sverige | svenska

Säker rörelseriktning (SDI)

Förhindrar att motorn rör sig i otillåten riktning. Denna säkerhetsfunktion förekommer ofta i kombination med säkert begränsad hastighet (SLS). Med den driftintegrerade lösningen uppnås snabbast möjliga avstängning även här.