CMSE® – Certified Machinery Safety Expert

Beställningsnummer 1T000047 | Expert | Internationell

Målsättning

I samarbete med TÜV NORD erbjuder Pilz kvalifikationen som CMSE – Certified Machinery Safety Expert. På den fyra dagar långa kursen får du en översikt över maskinsäkerhetsområdet. Kursen är uppdelad i fem moduler som ger dig omfattande kunskap om maskinens hela livscykel. CMSE-modulerna är standardiserade i hela världen och på en enhetlig nivå. Även TÜV NORD-certifikatet som utfärdas vid godkänt prov efter kursen gäller internationellt.

Expert

Innehåll

Modul 1: introduktion till säkerhet

 • introduktion till relevanta säkerhetsföreskrifter
 • behörighets- och ansvarsområden
 • introduktion till säkerhetshanteringssystem

Modul 2: maskinsäkerhet

 • lagstiftning gällande konstruktion, tillverkning och underhåll av maskiner och arbetsutrustning
 • krav och förfaranden för överensstämmelse för att släppa ut maskiner på marknaden
 • bestämmelser för arbetsutrustning och arbetsplats
 • hänsyn till arbetsskydd när det kommer till maskiner, inkl. ergonomi, buller, vibrationer och kemiska substanser

Modul 3: riskbedömning

 • riskbedömning enligt EN ISO 12100 och dess tillämpning
 • metoder för riskbedömning med hjälp av konkreta exempel
 • genomförande av riskbedömningen, steg för steg
 • tillämpning och användning av ytterligare relevanta maskindirektiv under riskbedömningsprocessen
 • kort översikt över riskreduceringen när riskbedömningen har avslutats

Modul 4: mekaniska skyddsanordningar

 • internationella krav i standarderna gällande mekaniska skyddsanordningar
 • skyddsanordningar: definition, typer och tillämpningsexempel
 • beräkning av säkerhetsavstånden enligt EN ISO 13857

Säkerhetskomponenter och -tekniker

 • översikt över säkerhetskomponenter, krav och användning
 • specifikation och användning, för- och nackdelar (t.ex. förreglingsanordningar, ljusridåer, tvåhandsdon)
 • tekniska och kompletterande skyddsåtgärder (t.ex. skyddsstaket, ljusstråleskydd, nödstoppsmanöverdon)
 • säkerhetsrelevanta tillämpningar för styrsystem

Elektrotekniska säkerhetskrav

 • detaljerad granskning av EN 60204-1: elektrisk utrustning för maskiner och anläggningar
 • granskning av den elektriska konstruktionen från inmatningen till korrekt verifiering
 • säker drift och underhåll för eldrivna maskiner

Modul 5: styrsystemens funktionella säkerhet

 • detaljerad granskning av kraven i EN ISO 13849
 • specifikation, utformning och validering för funktionella säkerhetsstyrningssystem
 • fastställande av Performance Level (PL) och Safety Integrity Level (SIL) för säkerhetsfunktioner
 • val av arkitektur med hjälp av praktiska exempel för implementering av kategorier
 • programvarulivscykel: krav och tillämpning
 • verifierings- och valideringsförfaranden
 • introduktion till EN IEC 62061
 • praktiska övningar rörande PL- och SIL-valideringar

Funktionell säkerhet för fluidteknik

 • krav i EN ISO 4413 (hydraulik) och EN ISO 4414 (pneumatik)
 • nödvändiga åtgärder för en säker användning av hydrauliska och pneumatiska system
 • särskilda egenskaper hos hydrauliska och pneumatiska komponenter
 • konstruktion av säkerhetsrelevanta delar inom fluidteknik enligt EN ISO 13849-1

Målgrupper

Anvisning

Under seminariet skrivs ett prov med flervalsfrågor. Efter ett godkänt slutprov får deltagarna det internationellt erkända TÜV NORD-certifikatet som ”CMSE – Certified Machinery Safety Expert”. Certifikatet är giltigt i 4 år. Med en omcertifiering som tar en dag kan giltigheten förlängas med ytterligare fyra år.

Gå till www.cmse.com för mer information, villkor för deltagande och för att anmäla dig. Där hittar du all information om CMSE och kan även testa dina kunskaper i CMSE-testet.

Förutsättningar

För att delta i CMSE-seminariet behöver du yrkeserfarenhet och kunskap inom fackområdet. Är du inte säker på om din nuvarande kvalifikation motsvarar
nivån som krävs? Kontakta oss i så fall. Vi erbjuder dig personlig rådgivning och upplyser dig om möjliga alternativ som kan ge dig rätt kvalifikationsnivå för CMSE.

CMSE krävs dessutom för att man ska kunna anmäla sig till kvalifikationen som CECE – Certified Expert in CE Marking.

Dina fördelar

 • Använd det internationellt erkända TÜV NORD-certifikatet för ditt företag och din karriär.
 • Bli en erkänd maskinsäkerhetsexpert på din arbetsplats.
 • Certifieringen tar bara fyra dagar

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Inhouseutbildning
Längd
Enligt överenskommelse
Tid
Max. antal deltagare
Enligt överenskommelse
Kostnader per deltagare
Enligt överenskommelse
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Stockholm
Längd
4 dagar
Tid
Start: Kl. 08.30
Stut: Kl. 17.00
Max. antal deltagare
20
Kostnader per deltagare
SEK 22.365 per person
Datum/tillgänglighet
från 08.11.2021 Registrera dig
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk