Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Ljusridåerna PSENopt II

Den första ljusridån av typ 3 – finns nu även som typ 4

Ljusridåerna PSENopt II

Ljusstråleskydden PSENopt II, som även kallas ljusridåer, möjliggör säkra ingrepp i produktionsprocessen och uppfyller kraven för finger- eller handskydd, beroende på vad situationen kräver. De första ljusridåerna av typ 3 är särskilt utformade för tillämpningar upp till PL d enligt EN/IEC 61496-1. Dessutom finns typ 4-varianter för tillämpningar upp till PL e enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Tack vare hög robusthet ger PSENopt II skydd mot stötar, kollisioner och vibrationer i tuffa industrimiljöer. Användaren kan med hjälp av LED-lampor analysera systemdefekter och orsaker till maskinstopp. Det minskar stilleståndstiderna.

Ljusridåerna finns i längder från 150 mm till 1 800 mm. Tack vare den 5-poliga anslutningen kan PSENopt II anslutas direkt till PDP67. Bland de kompatibla tillbehören finns allt från laser till satser med fästen.

Robusta ljusridåer för finger- och handskydd – fördelar

 • Den första ljusridån av typ 3 särskilt för tillämpningar upp till PL d
 • Mycket robusta för att skydda mot stötar, kollisioner och vibrationer
 • Användarvänlig diagnos med LED-lampor för att minska stilleståndstiderna
 • Flexibel användning med ökad säkerhet eftersom inga zoner lämnas utan täckning
 • Snabb och enkel montering, installation och idrifttagning
 • Skydd mot stötar, kollisioner och vibrationer i tuffa industrimiljöer
 • Säker och lönsam helhetslösning med PDP67 och omfattande tillbehör
Ljusridåerna PSENopt II

Ljusridåernas egenskaper

Detaljerad bild av ljusridån PSENopt II
 • uppfyller kraven i och är godkända enligt EN/IEC 61508 och EN/IEC 61496-1 (typ 3) eller EN/IEC 61496-1/-2 (typ 4)
 • kan användas i tillämpningar upp till PL d/PL e enligt EN ISO 13849-1 och SIL CL 2/SIL CL 3 enligt EN/IEC 62061
 • Säkerhet för finger- och handskydd
 • Längder från 150 mm till 1 800 mm
 • Robusthet från 50 g
 • Inga zoner utan täckning
 • Helhetslösning med PDP67, PNOZmulti, PNOZ X2.8P, PNOZ s3

Tillämpningar med ljusridåerna PSENopt II

Skydda dina medarbetare och dina tillverkningsvaror med ljusridåerna PSENopt II! Med hjälp av ett osynligt skyddsfält av infraröda strålar skyddar ljusridåerna riskområdena. När en ljusstråle bryts utlöses ett säkert avstängningskommando omedelbart.

Enligt EN/IEC 61496 lämpar sig PSENopt II-ljusridåer för typ 3-tillämpningar med säkerhetskategori PL d och typ 4-tillämpningar med säkerhetskategori PL e:

Kan användas i tillämpningar enligt typ 1 typ 2 typ 3 typ 4

EN ISO 13849-1

EN/IEC 62061

 

PL c

SIL 1 och SIL CL 2

PL d

SIL 2 och SIL CL 2

PL e

SIL 3 och SIL CL 3

PSENopt II finns för finger- och handskydd och passar därför framför allt på arbetsplatser där manuella uppgifter utförs, inmatning/utmatning av material eller materialhantering bredvid robotar.

Mer information om EN/IEC 61496 hittar du här.

Tillämpningar med PSENopt II

Branschanvändning av ljusridåer

Vårt produktsortiment: Ljusridåerna PSENopt II

Grundljusridå typ 3, handskydd

Grundljusridåerna PSENopt II typ 3 är lämpliga för handskydd enligt EN/IEC 61496-1.
Grundljusridå typ 3, fingerskydd

Grundljusridå typ 3, fingerskydd

Grundljusridå typ 3, fingerskydd Grundljusridåerna PSENopt II typ 3 är lämpliga för fingerskydd enligt EN/IEC 61496-1.

Grundljusridå typ 4, fingerskydd

Grundljusridåerna PSENopt II typ 4 är lämpliga för fingerskydd enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Grundljusridå typ 4, handskydd

Grundljusridåerna PSENopt II typ 4 är lämpliga för handskydd enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Tillbehör för ljusridån PSENopt II

Perfekt anpassat till ljusstråleskydden PSENopt II: kompatibla tillbehör som kan monteras snabbt och enkelt.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk