Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Ljusridå PSENopt II

Robust ljusridå

Ljusridå PSENopt II med spegelpelare

Ljusridåerna PSENopt II möjliggör säkra ingrepp i produktionsprocessen och uppfyller finger- eller handskydd beroende på vad situationen kräver. De första ljusridåerna av typ 3 är särskilt utformade för tillämpningar upp till PL d enligt EN/IEC 61496-1. Därutöver finnstyp 4-varianter för tillämpningar upp till PL e enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Tack vare sin höga robusthet erbjuder PSENopt II skydd mot stötar, kollisioner och vibrationer och är därför lämpliga för användning i tuffa industrimiljöer. Användaren kan med hjälp av LED-lampor analysera systemdefekter och orsaker till maskinstopp. Det minskar stilleståndstiderna.

Ljusridåerna finns tillgängliga i längder från 150 mm till 1 800 mm och kan kombineras med många olika tillbehör. Tack vare den 5-poliga anslutningen kan PSENopt II anslutas direkt till PDP67.

Inbyggd kodning i alla PSENopt II ljusridåer

Från och med nu sätter de fysiska anordningarna för ljusridåer inga gränser. Tack vare kodningen stör ljusridåerna inte längre varandra. Det gäller särskilt när sändarenheten för det första ljusridåparet strålar mot mottagarenheten för det andra ljusridåparet. Konfigurera helt enkelt ljusridåparen med olika strålkoder! Följande alternativ finns: ”Kod A”, ”kod B” och ”okodad”. Kodningen är inbyggd i alla PSENopt II ljusridåer.

 

Användning av ljusridån PSENopt II

Nyhet: PSENopt II spegelpelare för flersidig säkring av riskzoner

Användning av ljusridån PSENopt II vid pressen

Kombinera dina ljusridåer med våra nya PSENopt II spegelpelare för att säkra flera sidor av ett riskområde. Övervaka upp till tre åtkomstsidor med endast ett ljusridåpar och två spegelpelare! Du sparar både på kabeldragningsarbete, plats och kostnader. Spegelpelarna består av en skyddspelare och en inbyggd spegel. De kan användas med alla våra ljusridåer PSENopt och PSENopt II .

PSENopt II adjustable base unit erbjuder dessutom skydd mot stark mekanisk påverkan som tillbehör. Dessutom är den bäst lämpad för att installera spegelpelarna på ojämna underlag.

Robusta ljusridåer för finger- och handskydd – fördelar

 • Mycket robusta för att skydda mot stötar, kollisioner och vibrationer
 • Användarvänlig diagnostik med LED-lampor för att minska stilleståndstiderna
 • Flexibel användning med ökad säkerhet eftersom inga zoner lämnas utan täckning
 • Snabb och enkel montering, installation och drifttagning
 • Kodning för en högre flexibilitet vid monteringen av ljusridån
 • Säkring av flera sidor av ett riskområde med PSENopt II spegelpelare
 • Adjustable base unit erbjuder ytterligare skydd mot stark mekanisk påverkan och möjliggör en justering av spegelpelaren vid ojämnt underlag
 • Allt från samma ställe: lönsam helhetslösning med PDP67 och omfattande tillbehör
Ljusridå PSENopt II

Ljusridåernas egenskaper

Detaljerad bild av ljusridån PSENopt II
 • uppfyller kraven i och är godkända enligt EN/IEC 61508 och EN/IEC 61496-1 (typ 3) eller EN/IEC 61496-1/-2 (typ 4)
 • kan användas i tillämpningar upp till PL d/PL e enligt EN ISO 13849-1 och SIL CL 2/SIL CL 3 enligt EN/IEC 62061
 • Säkerhet för finger- och handskydd
 • Längder från 150 mm till 1 800 mm
 • Robusthet från 50 g
 • Inga zoner utan täckning
 • Helhetslösning med PDP67, PNOZmulti, PNOZ X2.8P, PNOZ s3

Tillämpningar med ljusridåerna PSENopt II

Skydda dina medarbetare och dina tillverkningsvaror med ljusridåerna PSENopt II! Med hjälp av ett osynligt skyddsfält av infraröda strålar skyddar ljusridåerna riskområdena. När ljusstrålen bryts utlöses genast ett säkert avstängningskommando.

PSENopt II finns tillgängligt för finger- och handskydd och lämpar sig därför framför allt för arbetsplatser där manuella uppgifter utförs, åtkomstsäkring, in-/utmatning av material eller materialhantering bredvid robotar.

Läs mer om de många olika tillämpningsområdena för ljusridåerna!

Tillämpningar med PSENopt II

Branschanvändning av ljusridåer

Vårt produktutbud: Ljusridå PSENopt II

Grundljusridå typ 3, handskydd

Grundljusridåerna PSENopt II typ 3 är lämpliga för handskydd enligt EN/IEC 61496-1.

Grundljusridå typ 3, fingerskydd

Grundljusridå typ 3, fingerskydd Grundljusridåerna PSENopt II typ 3 är lämpliga för fingerskydd enligt EN/IEC 61496-1.

Grundljusridå typ 4, fingerskydd

Grundljusridåerna PSENopt II typ 4 är lämpliga för fingerskydd enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Grundljusridå typ 4, handskydd

Grundljusridåerna PSENopt II typ 4 är lämpliga för handskydd enligt EN/IEC 61496-1/-2.

Tillbehör för ljusridån PSENopt II

Perfekt anpassat till ljusstråleskydden PSENopt II: kompatibla tillbehör som kan monteras snabbt och enkelt.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk