Sverige | svenska

Ostfildern, 14 feb. 2019

Åtkomstbehörighet och driftsättsval modulärt – en fusion av safety och security

Med PITmode fusion erbjuder Pilz nu ett modulärt system för driftsättsval och åtkomstbehörighet. Systemet övertygar med mer flexibilitet för funktionssäkert driftsättsval och hantering av åtkomstbehörighet på maskiner och anläggningar. PITmode fusion ger effektiv hantering av åtkomst och behörighet, som samtidigt täcker både safety- och security-kraven.

Nya PITmode fusion från Pilz består av avläsarenheten PITreader med RFID-teknik och integrerad webbserver och den säkra utvärderingsenheten Safe Evaluation Unit (SEU). Tack vare den modulära utformningen kan PITmode fusion integreras individuellt i befintliga operatörspaneler. Därmed kan befintliga knappar användas, vilket underlättar användningen för operatören. PITmode-enheter används i maskiner och anläggningar där man växlar mellan olika styrprocesser och driftsätt.

Åtkomst endast med behörighet!
Med en kodad RFID-transpondernyckel får behöriga medarbetare anpassad frigöring av maskiner utifrån sina arbetsuppgifter. Upp till fem säkra driftsätt kan definieras, exempelvis automatisk drift, manuellt ingripande under begränsade förutsättningar eller servicedrift. Nyckeln ansluts på kontrollpanelen, SEU identifierar angivet driftsätt och PITreader växlar funktion säkert. På så sätt undviker man olyckor, felmanövrering och manipulation. Användarna får ökad tillgänglighet till maskinerna.

”Security plus”
RFID-nycklarna läses in och sparas i PITreader. För att höja manipulationsskyddet kan nycklarna kodas med företagsspecifikt programmerade PITreader, vilket innebär att nycklarna får en lösenordsskyddad signatur. Då får inga nycklar som inte är företagsspecifikt kodade någon åtkomst. Dessutom kan RFID-nycklarna och PITreader användas för gruppbaserad hantering av behörighet. Då sker frigivningen inte enbart till individer, utan till hela grupper som har samma åtkomsträttigheter. Det underlättar särskilt tilldelningen och administrationen av åtkomstbehörighet i företag med flera anläggningar, även internationellt. Det reducerar det administrativa arbetet och sparar tid.

Öppen för fler uppgifter
Utöver åtkomstbehörighet och driftsättsval kan PITmode fusion användas för ett stort antal funktioner. Det kan vara enkel frigöring som ersätter en nyckelbrytare på kontrollpanelen eller åtkomstbehörighet för maskinfunktioner. Dessutom kan en komplex hierarkisk behörighetsmatris med olika grupper och behörigheter tas fram i den fria operatörsmiljön. Dessa funktioner samlas på RFID-nyckeln, som ersätter andra mekaniska nycklar eller åtkomstkort. Det underlättar arbetet för operatörerna.

Varianter med flexibel användning
Förutom den modulära versionen av PITmode finns två ytterligare varianter. Den kompakta allt i ett-enheten PITmode innehåller knapparna för driftsättsval och SEU, vilket sparar plats vid installationen. Avläsarenheten PITreader kan användas för mycket flexibel hantering av åtkomstbehörigheter, antingen som fristående enhet eller tillsammans med en Pilz-styrning som den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti eller automationssystemet PSS 4000. PITmode och PITmode fusion ger funktionssäkert driftsättsval och åtkomstbehörighet upp till PL d.

Pilz ställer ut i hall 9, monter D 17. Mer information hittar du här

Det modulära systemet PITmode för driftsättsval och hantering av åtkomstbehörighet förenar safety och security i ett system.
Det modulära systemet PITmode för driftsättsval och hantering av åtkomstbehörighet förenar safety och security i ett system.

Det modulära systemet PITmode för driftsättsval och hantering av åtkomstbehörighet förenar safety och security i ett system.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Presskontakt

Telefon:
E-post: