Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Programvaruverktyget PNOZmulti Configurator

Originalet för konfigurering av din säkerhetskoppling för ministyrningarna PNOZmulti

Konfigurera säkerhetskopplingen för ministyrningarna PNOZmulti

Med hjälp av PNOZmulti Configurator tar du helt enkelt fram din säkerhetskoppling på en dator. Konfigurationsverktyget stöder dig vid projektering, framtagning av konfigurationer, dokumentation och idrifttagning av ministyrningar från Pilz.

Alla element för säkerhetskopplingen finns som symboler eller i urvalsmenyer i det grafikbaserade, Windows®-kompatibla användargränssnittet. Onlinehjälpen med dokumentation finns tillgänglig vid konfigureringen av säkerhetskopplingen. Om onlinehjälpen är avstängd kontrollerar verktyget kopplingen beträffande felkällor.

Från programversion 10.9 av PNOZmulti Configurator kan du testa dina konfigurerade användarprogram med funktionen ”Simulering” före idrifttagningen.

För att den färdigkonfigurerade säkerhetskopplingen ska skyddas mot oönskade ändringar kan du certifiera den. Icke-certifierade konfigurationer av din säkerhetskoppling kan när som helst bearbetas, ändras eller utökas. Det är bara att öppna dem i PNOZmulti Configurator! Konfigurationen kan skrivas ut och användas som dokumentationsunderlag.

Känner du redan till den andra generationen av ministyrningarna PNOZmulti? Framgångssagan fortsätter!

Säkra ministyrningar PNOZmulti Configurator – nya funktioner

Programvaruverktyget PNOZmulti Configurator version 10.13 innehåller nya element för smidig konfiguration av säkra användarprogram för den konfigurerbara ministyrningen PNOZmulti 2. Med hjälp av programverktyget kan du effektivt implementera de många olika kraven på övervakning av säkerhetsfunktioner.

 • L-Muting: För ljusridåtillämpningar har muting-elementet utökats
 • Konfiguration av signalsekvensering för låsning och upplåsning av det säkra skyddsgrindssystemet PSENmlock.
 • Övervakning av analoga funktioner: Funktionen Matematik har utökats med multiplikation och division av analoga värden
 • Två nya Logik-element Digital Encoder och Digital Decoder: För kodning och avkodning av in- och utgångssignaler

På hårdvarusidan stöds två nya expansionsmoduler från version 10.13:

 • Ingångs-utgångsmodul PNOZ m EF 4DI4DORD med diversitära reläutgångar för säkra tillämpningar i industriell förbränningsteknik. Dra fördel av kombinationen med basmodulen PNOZ m B1 Burner!
 • Motion-Monitoring-modul PNOZ m EF 1MM2DO med två halvledarutgångar för övervakning av en axel (tillgänglig från första kvartalet 2021)

Dra nytta av dessa nya och utökade funktioner vid användning av ministyrningarna PNOZmulti 2. Alla nyheterna finns även i videon!

Hämta en kostnadsfri demoversion av PNOZmulti Configurator

 

PNOZmulti Configurator programversion 10.12

För ett funktionssäkert driftsättsval upp till PL d/SIL CL 2 finns två nya element för driftsättsval (funktionskomponenter). Tillsammans med vårt system för driftsättsval och åtkomstbehörighet PITmode, som är specialutvecklat för PITreader, får du två bekväma och säkra lösningar för driftsättsval i maskiner och anläggningar.

 • Driftsättsval med en knapptryckning: Driftsättsvalet kan ske via Pilz PIT oe4S Buttonbox eller andra vanliga knappar. Tillsammans med PITreader och motsvarande RFIDKeys konfigureras behörigheten för val. Det valda driftsättet kan avläsas i PNOZmulti.
 • Driftsättsval med pekskärm: Det säkra driftsättsvalet kan även göras via ett knappfält på ett HMI. Det innebär att det säkra driftsättsvalet kan ske med manöver- och visualiseringsterminalen PMIvisu. Även här konfigureras behörigheten för val tillsammans med PITreader och motsvarande RFIDKeys.

För hanteringen av åtkomstbehörigheter möjliggör den nya programvaruversionen 10.12 anslutning av upp till 4 PITreader-enheter till basmodulen PNOZ m B1.

Så fungerar det när du väljer säkerhet från ett och samma ställe. I videon ser du hur konfigurationen i programvaruverktygen genomförs.

Från version 10.12 stöds dessutom PNOZ m B1 Burner, en ny basmodul för ministyrningarna PNOZmulti 2 som utvecklats specifikt för tillämpningar inom industriell eldningsteknik. Den säkra styrningen och övervakningen av eldningsanläggningar enligt SS-EN 50156 och SS-EN 298 hanteras med den integrerade funktionskomponenten Brännare. Alla övriga säkerhetsfunktioner i anläggningen hanteras också av PNOZmulti 2.

Snabböversikt över fördelarna

 • Programvara med färdiga, certifierade komponenter
 • enkelt att ändra och anpassa konfigurationen i efterhand
 • korta maskinstilleståndstider och hög anläggningstillgänglighet tack vare enkel och enhetlig diagnostik
 • världsomspännande säkerhetsstandard för olika automationsmiljöer och olika kommunikationssystem
 • snabb idrifttagning och mycket enkel kabeldragning – låt dig övertygas!

Snabböversikt över egenskaperna

Konfigurera säkerhetskopplingen istället för att dra kablar

 • intuitiv användning: det går som en dans att skapa säkerhetskopplingar
 • kan konfigureras fritt: du kan bekvämt parametrisera alla ingångar och utgångar med ett par klick i programverktyget
 • genom logiska operatorer förbinder du dessa till en säkerhetskoppling genom att dra och släppa
 • samtliga ingångs-, logik- och utgångselement väljer du på arbetsytan

Automatisk felkontroll, skydd mot ändringar

 • säkert: programverktyget kontrollerar den framtagna säkerhetskopplingen med avseende på felkällor
 • skyddat: den färdiga konfigurationen kan certifieras så att den skyddas mot oönskade ändringar
 • flexibelt: kopplingsscheman som inte är certifierade kan när som helst bearbetas, ändras och utökas
 • enkelt: för att dokumentera skriver du ut kopplingsschemats konfiguration

Vårt produktutbud: Programvaruverktyget PNOZmulti Configurator

Licenser för PNOZmulti Configurator

För att kunna utnyttja PNOZmulti Configurators hela bandbredd ska du köpa licensnyckeln: Beroende på dina krav finns olika alternativ tillgängliga, från baslicensen till projektuppgraderingslicensen.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk