Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Programvaruverktyg för ministyrningarna PNOZmulti

PNOZmulti Configurator – originalet för konfigurering av din säkerhetskoppling

Programvaruverktyg för ministyrningarna PNOZmulti

Med hjälp av PNOZmulti Configurator tar du helt enkelt fram din säkerhetskoppling på en dator. Konfigurationsverktyget stöder dig vid projektering, framtagning av konfigurationer, dokumentation och drifttagning av styrsystem från Pilz.

Alla element för din säkerhetskoppling finns som symboler eller i urvalsmenyer i det grafikbaserade, Windows®-kompatibla användargränssnittet. Onlinehjälpen med dokumentation finns tillgänglig vid konfigureringen av säkerhetskopplingen. Om onlinehjälpen är avstängd kontrollerar verktyget kopplingen beträffande felkällor.

För att den färdigkonfigurerade säkerhetskopplingenska skyddas mot oönskade ändringar kan du certifiera den. Icke-certifierade konfigurationer av din säkerhetskoppling kan när som helst bearbetas, ändras eller utökas. Det är bara att öppna dem i PNOZmulti Configurator! Konfigurationen kan skrivas ut och användas som dokumentationsunderlag.

Snabböversikt över fördelarna

 • programvara med färdiga, certifierade komponenter
 • enkelt att ändra och anpassa konfigurationen
 • korta maskinstilleståndstider och hög anläggningstillgänglighet tack vare enkel och bekväm diagnostik
 • världsomspännande säkerhetsstandard för olika automationsmiljöer och olika kommunikationssystem
 • snabb drifttagning och låg kabeldragningskostnad – låt dig övertygas!

Snabböversikt över egenskaperna

Konfigurera säkerhetskopplingen istället för att dra kablar.

Konfigurera säkerhetskopplingen istället för att dra kablar.

 • intuitiv användning: att skapa säkerhetskopplingen går som en dans
 • fritt konfigurerbart: du kan enkelt parametrera alla ingångar och utgångar med ett par klick i programvaruverktyget
 • med logiska operatorer kopplar du samman dessa till en säkerhetskoppling genom att ”dra och släppa”
 • du väljer samtliga ingångs-, logik- och utgångselement på arbetsområdet.

Automatisk felkontroll, skydd mot ändringar

Automatisk felkontroll, skydd mot ändringar

Automatisk felkontroll, skydd mot ändringar

 • säkert: programverktyget kontrollerar den framtagna säkerhetskopplingen för felkällor
 • skyddat: den färdiga konfigurationen kan certifieras, så att den skyddas mot oönskade ändringar
 • flexibelt: kopplingsscheman som inte är certifierade kan när som helst bearbetas, ändras och utökas
 • enkelt: för att dokumentera skriver du ut kopplingsschemats konfiguration

Tillämpningar

PNOZmulti Configurator – instruktionsvideor

Konfigurationsverktyget PNOZmulti Configurator stöder dig vid projektering, framtagning av konfigurationer, dokumentation och drifttagning av de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti. Se hur du kan använda det! Instruktionsvideorna åskådliggör de viktigaste funktionerna i PNOZmulti Configurator.

Säker Ethernet-anslutning.

PNOZmulti Configurator är originalet för konfigurering av en säkerhetskoppling med de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti. Komponenten ”Safe Ethernet Connection Status” (SEC) kan användas för säker kommunikation med styrningarna i automationssystemet PSS 4000. I videon ser du hur man snabbt och enkelt kan använda komponenten.

Skapa makron

Med konfiguratorn för de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti kan du skapa säkerhetskopplingar på datorn. Genom att skapa makron kan du arbeta ännu effektivare. Delar av konfigurationen kan sammanfattas till makroelement med ett musklick.

PNOZmulti Configurator med makron från och med version 8

 • effektivt: från och med version 8 kan du sammanfatta delar av en framtagen konfiguration till makroelement
 • överskådligt: komplexa projekt blir överskådliga vilket förkortar tiden för att diagnostisera och åtgärda fel
 • snabbt: den lättanvända import- och exportfunktionen och möjligheten att bearbeta makron i editorn förkortar projekteringstiden och är kostnadsbesparande
 • återanvändbart: makron som har skapats tidigare finns tillgängliga i makrobiblioteket för alla ytterligare säkerhetskopplingar. Du sparar tid och kvaliteten förblir densamma.
 • skydda din know-how: makrona kan läs- och skrivskyddas.
 • snabbare support: Du skickar bara makron – inte hela projektkonfigurationen.
 • makroprogrammering är för närvarande ännu inte möjligt med PNOZ m B1

Arkivering av makron i biblioteket

Konfigurationsverktyget stöder dig vid projektering, framtagning av konfigurationer, dokumentation och drifttagning av styrsystem från Pilz. Med makron arbetar du ännu effektivare. När ett makro har skapats lagras det automatiskt i projekthanteringen och kan när som helst återanvändas.

Texterna i användargränssnittet kan översättas till alla språk

I PNOZmulti Configurator kan användaren översätta alla texter (projekt, diagnostik, GUI). Konfiguratorn kan därmed användas i alla länder i världen, på landets aktuella språk. För de språk som inte tillhandahålls av Pilz kan således egna verktygsspråk tas fram.

Framtagning av en distribuerad struktur med länkmodulerna PNOZmulti 2

I PNOZmulti Configurator stöds länkmodulerna för PNOZmulti 2 för distribuering och säker kommunikation mellan flera basmoduler. Se hur enkelt det är att skapa en distribuerad struktur!    

Licensiering som är anpassad för dina behov

För att du ska kunna utnyttja PNOZmulti Configurator för din säkerhetskoppling fullt ut, måste du ha en giltig licens utöver programvarupaketet. (Utan licens kan endast demoversionen av PNOZmulti Configurator användas.)

Olika licenser finns tillgängliga för olika behov:

 • Baslicens: Licens för ett ställe, utfärdad till en innehavare (uppgifter om företagets namn och verksamhetsort/projekt är nödvändiga)
 • Användarlicens: Prisreducerad licens för ytterligare en arbetsplats, utfärdad till innehavaren av en baslicens
 • Lätt licens: Licens med begränsning till basenheterna PNOZ m0p och PNOZ mm0p för användning på en arbetsstation
 • Fleranvändarlicens: Flerplatslicens, flera prissteg beroende på antalet arbetsplatser (upp till 25, 50, 100 och över 100)
 • Projektlicens: Licens för användning av programvaran inom en avtalsenligt begränsad ram
 • Bas-/användar-/fleranvändar-/projektuppgraderingslicens: Prisreducerad licens för innehavare av en licens för byte till en nyare version av programvaran
 • Tidsbegränsad licens: Baslicens som är begränsad till 2, 3 eller 4 månader

Alla licenstyper finns som fullversion och serviceversion:

 • Med fullversionen finns licensens hela funktionsomfång tillgängligt för dig.
 • Serviceversionen av en licens är lämplig för service och underhåll. Den innefattar bara begränsade bearbetningsmöjligheter.

 

Vårt utbud: PNOZmulti Tools

Licenser för PNOZmulti Configurator

För att kunna utnyttja PNOZmulti Configurators hela bandbredd ska du köpa licensnyckeln: Beroende på dina krav finns olika alternativ tillgängliga, från baslicensen till projektuppgraderingslicensen.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon:
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon:
E-post: pilz@pilz.dk