Jämför 0
Instruktionsvideor
Sverige | svenska
Du jämför nu av 6 produkter

Programverktyg för ministyrningarna PNOZmulti

PNOZmulti Configurator – originalet för konfigurering av din säkerhetskoppling

Programverktyg för ministyrningarna PNOZmulti

Med hjälp av PNOZmulti Configurator tar du helt enkelt fram din säkerhetskoppling på en dator. Konfigurationsverktyget stöder dig vid projektering, framtagning av konfigurationer, dokumentation och idrifttagning av styrsystem från Pilz.

Alla element för säkerhetskopplingen finns som symboler eller i urvalsmenyer i det grafikbaserade, Windows®-kompatibla användargränssnittet. Onlinehjälpen med dokumentation finns tillgänglig vid konfigureringen av säkerhetskopplingen. Om onlinehjälpen är avstängd kontrollerar verktyget kopplingen beträffande felkällor.

För att den färdigkonfigurerade säkerhetskopplingen ska skyddas mot oönskade ändringar kan du certifiera den. Icke-certifierade konfigurationer av din säkerhetskoppling kan när som helst bearbetas, ändras eller utökas. Det är bara att öppna dem i PNOZmulti Configurator! Konfigurationen kan skrivas ut och användas som dokumentationsunderlag.

Nyhet: PNOZmulti Configurator programversion 10.11

PNOZmulti Configurator är ett programverktyg för att konfigurera de säkra ministyrningarna PNOZmulti. Med programversion 10.11 kan du konfigurera ett säkert datautbyte mellan PNOZmulti 2-basmoduler (PNOZ m B0 bzw. B1) och Safe Motion-lösningen PMCprotego DS via realtids-Ethernet SafetyNET p RTFL.

PMCprotego DS består av servoförstärkaren PMCprotego D och äskerhetskortet PMCprotego S3. Då utbyts 32-bitsdata via RTFL vilket möjliggör korta cykeltider i din tillämpning. Hittills har du kunnat koppla ihop upp till 16 stycken PNOZmulti 2-basmoduler i linjetopologi via expansionsmodulen PNOZ m EF SafetyNET. Nu kan även Safe Motion-lösningen PMCprotego DS inkluderas i SafetyNET p-nätverket, så att skapas en säker driftlösning i kombination med PNOZmulti 2. PNOZmulti 2 övervakar driftlösningen och ser till att rörelsen styrs, och därmed även stoppas, på ett säkert sätt.

En annan nyhet från och med version 10.11 är inställbara toleranstider för spårsignaler i PNOZmulti 2 Motion Monitoring-modulen PNOZ m EF 1MM/2MM. Vidare finns en ny encodertyp för initiatorer med reducerad diagnos som kan användas i exempelvis vindkraftsanläggningar.

Hämta programvaran PNOZmulti Configurator

PNOZmulti Configurator version 10.10 med utökade funktioner

Safety och security i ett – med det nya ingångselementet kan du enkelt konfigurera åtkomstbehörighet till maskiner och anläggningar
Med avläsarenheten PITreader med RFID-teknik kan du utforma autentiseringar och auktoriseringar för maskiner och anläggningar. Möjligheterna sträcker sig från enkelt godkännande till autentisering av specifika maskinfunktioner eller komplexa hierarkiska behörighetsmatriser. PITreader är flexibel och han användas antingen som fristående enhet eller tillsammans med en styrning från Pilz, i synnerhet basmodulen PNOZ m B1.
Användaren kan autentisera sig genom att sätta in en transpondernyckel i PITreaders läsområde och får då behörighet att utföra vissa åtgärder. Behörigheten som finns på transpondernyckeln måste motsvara de konfigurerade behörighetskraven.

Behöver du även ett säkert system för val av driftsätt?
Då kan du utöka PITreader till det kombinerade systemet för val av driftsätt och åtkomstbehörighet PITmode fusion. Det kombinerar safety- och security-funktioner i ett enda system. Utöver avläsarenheten PITreader behöver du en separat utvärderingsenhet (Safe Evaluation Unit = SEU). Enheterna ger funktionssäkert driftsättsval samt hantering av åtkomstbehörighet till maskiner och anläggningar. I PNOZmulti Configurator konfigurerar du ingångselementet ”driftsättsväljare” och kopplar ihop det med det nya ingångselementet PITreader för autentisering/auktorisering.

Förkorta projekteringstiderna genom att skapa makron för basmodulen PNOZ m B1
De logiska sammankopplingarna, som definieras mellan in- och utgångarna, kan sammanfattas i makroelement. Makroelementen du skapar kan sparas i makrobiblioteket. Där finns de tillgängliga för alla ytterligare konfigurationer. Den enkla import- och exportfunktionen och möjligheten att bearbeta makrona i editorn förkortar projekteringstiden och sänker kostnaderna!
Eftersom makron kan användas för basmodulen PNOZ m B1 kan du mycket enkelt överföra alla projekt till PNOZmulti generation 2 med hjälp av programvaran. Så drar du nytta av fördelarna med de konfigurerbara, säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 och håller kostnaderna på lägsta möjliga nivå!

Testa den nya versionen av vårt programverktyg PNOZmulti Configurator nu. Se de utökade funktionerna, de många möjligheterna och de oslagbara fördelarna med egna ögon!

Ladda ner den kostnadsfria demoversionen

Snabböversikt över fördelarna

 • programvara med färdiga, certifierade komponenter
 • enkelt att ändra och anpassa konfigurationen i efterhand
 • korta maskinstilleståndstider och hög anläggningstillgänglighet tack vare enkel och enhetlig diagnostik
 • världsomspännande säkerhetsstandard för olika automationsmiljöer och olika kommunikationssystem
 • snabb idrifttagning och mycket låg kabeldragningskostnad – låt dig övertygas!

Snabböversikt över egenskaperna

Konfigurera säkerhetskopplingen istället för att dra kablar

Konfigurera säkerhetskopplingen istället för att dra kablar

 • intuitiv användning: det går som en dans att skapa säkerhetskopplingar
 • kan konfigureras fritt: du kan bekvämt parametrisera alla ingångar och utgångar med ett par klick i programverktyget
 • genom logiska operatorer förbinder du dessa till en säkerhetskoppling genom att dra och släppa
 • samtliga ingångs-, logik- och utgångselement väljer du på arbetsytan

Automatisk felkontroll, skydd mot ändringar

 • säkert: programverktyget kontrollerar den framtagna säkerhetskopplingen med avseende på felkällor
 • skyddat: den färdiga konfigurationen kan certifieras så att den skyddas mot oönskade ändringar
 • Flexibelt: kopplingsscheman som inte är certifierade kan när som helst bearbetas, ändras och utökas
 • enkelt: för att dokumentera skriver du ut kopplingsschemats konfiguration

Tillämpningar

PNOZmulti Configurator – instruktionsvideor

Konfigurationsverktyget PNOZmulti Configurator stöder dig vid projektering, framtagning av konfigurationer, dokumentation och idrifttagning av de konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti. Se hur du kan använda det! Instruktionsvideorna åskådliggör de viktigaste funktionerna i PNOZmulti Configurator.

PNOZmulti Configurator version 10.9 – nu med simulering även offline

Från och med version 10.9 kan du testa dina konfigurerade användarprogram med funktionen ”Simulering” före idrifttagningen. I den första utgåvan beräknar du logikelementen, i senare utgåvor beräknar du alla element med simuleringen. Element som inte simuleras kan sättas i önskat läge genom att tvinga utgångarna. På det här sättet kan du simulera hela applikationen. Genom riktad tvingning av kombinationselement kan du dessutom simulera delar av din applikation. Då slipper du definiera alla utgångar.

I vår video ser du tydligt hur du kan dra nytta av funktionen ”Simulering” för dina automationsprojekt!

Konfigurering av den analoga ingångsmodulen PNOZ m EF 4AI – för säker processövervakning

Från och med version 10.8 av PNOZmulti Configurator stöds den säkra analoga ingångsmodulen PNOZ m EF 4AI för de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2. Expansionsmodulen har fyra säkra analoga strömingångar som är oberoende av varandra. Konfigurationen görs i modulprogrammet mIQ.

Följande övervakningsfunktioner kan du konfigurera i programverktyget:

 • övervakning av arbetsområde enligt NAMUR NE43-rekommendationen eller fritt konfigurerbart
 • skalningsfunktion
 • rimlighetskontroll
 • matematiska operationer
 • konstanter
 • övervakning av tröskelvärden
 • områdesövervakning

Ett exakt analogvärde kan vidarebefordras till en fältbuss eller en OPC-server i diagnostiksyfte. Den dynamiska programvyn har utökats för analogmoduler. Analogvärden kan även visas i en variabellista. Titta på videon och se mer av de olika funktionerna!

Konfiguration av den tvåpoliga halvledarutgångsmodulen PNOZ m EF 8DI2DOT:

 • expansionsmodulen har åtta ingångar och två 2-poliga utgångar
 • konfigurationen görs i modulprogrammet
 • konfigurerbar pulsdämpning för modulens ingångar
 • ledningsbrottsavkänning för de tvåpoliga utgångarna
 • presselement stöds: presselement, driftsätt, programverk, ljusridå, pulsavkänning

I videon här bredvid får du en detaljerad beskrivning av hur du konfigurerar PNOZ m EF 8DI2DOT!

Överföringshjälp för PNOZmulti 2-projekt

När du uppgraderar din maskinvara från PNOZmulti eller PNOZmulti Mini till de konfigurerbara, säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 finns det ett praktiskt överföringsverktyg från och med version 10.2 som hjälper dig att överföra dina data från det ursprungliga projektet. Hjälpfunktionen sköter maskinvarukonfiguration, projektlogik, testpulskonfiguration, komponentbeteckning, anslutningsmoduler, PDP67-moduler, fältbussmoduler, virtuella in- och utgångar och genererar sedan även en överföringsrapport. Resultatet sparas i en ny projektfil. Källfilen påverkas inte.

Det går att överföra från basmodulen PNOZ m B0 till B1 även inom PNOZmulti 2. Det finns vissa begränsningar att ta hänsyn till vid överföringen. De framgår i dokumentationen.

Mer information om överföringshjälpen finns i den här videon!

Säker Ethernet-anslutning

PNOZmulti Configurator är originalet för konfigurering av en säkerhetskoppling med de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti. Komponenten ”Safe Ethernet Connection Status” (SEC) kan användas för säker kommunikation med styrningarna i automationssystemet PSS 4000. Videon visar hur snabbt och enkelt komponenten kan implementeras.

Skapa makron

Med konfiguratorn för de konfigurerbara styrsystemen PNOZmulti kan du skapa säkerhetskopplingar på datorn. Genom att skapa makron kan du arbeta ännu effektivare. Delar av konfigurationen kan sammanfattas till makroelement med ett musklick.

PNOZmulti Configurator med makron från och med version 8

 • effektivt: från och med version 8 kan du sammanfatta delar av en framtagen konfiguration som makroelement
 • överskådligt: komplexa projekt blir överskådliga, så att det går snabbare att utföra diagnostik och åtgärda fel
 • snabbt: enkel import- och exportfunktion och möjlighet att redigera makrona i editorn förkortar projekteringstiden och sänker kostnaderna
 • återanvändbart: makron som har skapats tidigare finns tillgängliga i makrobiblioteket för alla framtida säkerhetskopplingar. Du sparar tid och kvaliteten förblir alltid densamma
 • skydda ditt tekniska kunnande: makrona kan läs- och skrivskyddas
 • snabbare support: du sänder bara makron – inte hela projektkonfigurationen
 • Makroprogrammering är ännu inte möjligt i PNOZ m B1

Arkivering av makron i biblioteket

Konfigurationsverktyget stöder dig vid projektering, framtagning av konfigurationer, dokumentation och idrifttagning av styrsystem från Pilz. Med makron arbetar du ännu effektivare. När ett makro har skapats lagras det automatiskt i projektförvaltningen och kan när som helst återanvändas.

Användargränssnittets text kan översättas till alla språk

I PNOZmulti Configurator kan användaren översätta alla texter (projekt, diagnostik, GUI). Konfiguratorn kan därmed användas i alla länder i världen, på landets aktuella språk. För de språk som inte tillhandahålls av Pilz kan du därmed ta fram egna verktygsspråk.

Framtagning av en distribuerad struktur med länkmodulerna för PNOZmulti 2

I PNOZmulti Configurator stöds länkmodulerna för PNOZmulti 2 för distribuering och säker kommunikation mellan flera basmoduler. Se hur enkelt det är att skapa en distribuerad struktur!

Licensiering utifrån dina behov

Licensiering utifrån dina behov

För att du ska kunna utnyttja PNOZmulti Configurator för din säkerhetskoppling fullt ut, måste du ha en giltig licens utöver programvarupaketet. (Utan licens kan PNOZmulti Configurator endast användas i demoversionen.)

Det finns olika licenser för olika behov:

 • Baslicens: licens för ett ställe, utfärdad till en innehavare (uppgifter om företagets namn och verksamhetsort/projekt krävs).
 • Användarlicens: prisreducerad licens för ytterligare en arbetsplats, utfärdad till innehavaren av en baslicens.
 • Lätt licens: licens med begränsning till basenheterna PNOZ m0p och PNOZ mm0p för användning på en arbetsstation.
 • Fleranvändarlicens: flerplatslicens, flera prissteg beroende på antalet arbetsplatser (upp till 25, 50, 100 och över 100).
 • Projektlicens: licens för användning av programvaran inom en avtalsenligt begränsad ram.
 • Bas-/användar-/fleranvändar-/projektuppgraderingslicens: prisreducerad licens för innehavare av en licens som vill byta till en nyare version av programvaran.
 • Tidsbegränsad licens: baslicens som gäller i 2, 3 eller 4 månader.

Alla licenstyper finns som fullversion och serviceversion:

 • Med fullversionen får du alla funktioner som ingår i licensen.
 • Serviceversionen av en licens är avsedd för service och underhåll. Den innefattar bara begränsade bearbetningsmöjligheter.

Vårt produktutbud: PNOZmulti Tools

Licenser för PNOZmulti Configurator

För att kunna utnyttja PNOZmulti Configurators hela bandbredd ska du köpa licensnyckeln: Beroende på dina krav finns olika alternativ tillgängliga, från baslicensen till projektuppgraderingslicensen.

Nedladdning

Vänta medan data läses in

Vänta medan data läses in

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk