Podstawy oznakowania CE

Numer zamówienia 1T000041 | Zaawansowane | Międzynarodowe

Cel

Proces oznakowania CE opisuje procedurę certyfikowania produktów zgodnie ze specyfikacjami obowiązującymi w europejskim obszarze ekonomicznym. Na zakończenie procesu aplikacja uzyskuje znak CE, potwierdzający spełnienie wszystkich obowiązujących wymagań bezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Tutaj znajdziesz informacje na temat dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i wymagań dotyczących oznakowania maszyn znakiem CE. Jakie maszyny podlegają przepisom dyrektywy maszynowej? Jakie są obowiązki konstruktorów maszyn (producentów) i operatorów maszyn (pracowników)? W trakcie szkolenia uzyskasz odpowiedzi na powyższe pytania; mają one związek z mechaniką lub zakupem i odbiorem nowych i istniejących maszyn. Ponadto zdobędziesz wiedzę na temat  norm dotyczących projektowania i konstrukcji maszyn kierowanych na rynek i pracujących w europejskim obszarze ekonomicznym. Szkolenie przeprowadzi Cię przez proces oznakowania CE. Dzięki praktycznym ćwiczeniom bazującym na modelu 3D maszyny, zdobędziesz wiedzę niezbędną w procesie oceny maszyn i zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Poziom zaawansowany

Zagadnienia

 • Zakres i wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
 • Zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa
 • Zharmonizowane normy w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE
 • Legislacja europejska dotycząca instalacji i maszyn
 • Procesy i procedury procesu oznakowania CE
 • Zakres odpowiedzialności w ramach całego cyklu pracy maszyny
 • Wymagana dokumentacja: Deklaracja zgodności, dokumentacja techniczna (TCF) i znak CE

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest w szczególności do producentów maszyn, importerów maszyn i integratorów posiadających specjalne uprawnienia w zakresie nadawania znaku CE. Jest ono również przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo maszyn w zakładzie, na przykład:

 • Inżynierów ds. uruchomień
 • Projektantów maszyn
 • Menedżerów projektów
 • Planistów
 • Integratorów systemów
 • Specjalistów ds. bezpieczeństwa
 • Menedżerów i specjalistów ds. produkcji
 • Specjalistów ds. modernizacji i konserwacji instalacji i maszyn
 • Specjalistów odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu

Korzyści dla użytkowników

 • Oznakowanie CE zgodne z dyrektywą
 • Wysoka wartość dzięki ćwiczeniom praktycznym opartych na modelu maszyny 3D

Chciałbyś zarezerwować to szkolenie w innym terminie lub miejscu? Interesują Cię inne zagadnienia? Wyślij do nas zapytanie, a z przyjemnością dobierzemy szkolenie spełniające Twoje oczekiwania.

Indywidualne zapytanie

Brak zaplanowanych terminów szkoleń. Kliknij przycisk, aby wysłać „indywidualne zapytanie”.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl