Polska | polski

Bezpieczeństwo zintegrowane z napędem dzięki PMCprotego DS

Bezpieczeństwo zintegrowane z napędem dzięki PMCprotego DS

Dzięki zapewnieniu bezpiecznego ruchu funkcje bezpieczeństwa można łatwo wdrażać w serwowzmacniaczu, wykorzystując moduł bezpieczeństwa PMCprotego S, co zapewnia monitorowanie ruchu wbudowane w napęd . Już w podstawowej wersji serwowzmacniacza PMCprotego D przewidziano funkcję bezpiecznego wyłączania momentu obrotowego STO („Safe Torque Off”), zapewniającą elastyczne skalowalne rozwiązanie bezpieczeństwa. Do Ciebie należy decyzja dotycząca zakresu bezpieczeństwa wymaganego przez Twoją aplikację.

W przeciwieństwie do rozwiązań zewnętrznych, moduł PMCprotego DS można wykorzystywać do wykrywania bezpiecznego ruchu – oprócz dostępnych sygnałów enkodera obrotowego – dzięki wewnętrznym zmiennym systemowym jak napięcie na zaciskach, siła elektromotoryczna lub prądy silników. Oprócz mniejszego zapotrzebowania na okablowanie, zintegrowane rozwiązanie cechuje również krótszy czas reakcji na błędy.

Dostępna jest na przykład funkcja SLS („Safely Limited Speed” – bezpiecznie ograniczona prędkość) służąca do konfigurowania maszyny. Przetwornik wewnętrznie monitoruje prędkość, i w przypadku usterki reaguje bardziej dynamicznie niż w przypadku stosowania zewnętrznego układu monitorującego wyłączającego napęd.

Zalety PMCprotego DS

 • Wysoka dynamika, krótkie czasy reakcji
 • Krótsze czasy przezbrajania oraz szybkie uruchamianie
 • Bezpieczeństwo nie zależy od użytego enkodera
 • Łatwe w użyciu narzędzie programowe
 • Łatwa wymiana urządzeń dzięki karcie pamięci SD (z konfiguracją standardową i konfiguracją bezpieczeństwa)
 • Wbudowany układ diagnostyczny PVIS
 • Mniej okablowania
 • Większa funkcjonalność i wygoda dzięki wykorzystaniu zmiennych systemu wewnętrznego
 • Najwyższy poziom bezpieczeństwa PL e wymaga jedynie użycia standardowego układu sprzężenia zwrotnego

Cechy rozwiązania bezpiecznego ruchu

Przykłady zastosowań PMCprotego DS

 • Centra obróbcze, projektowanie
 • Monitorowanie/obserwowanie procesu
 • Systemy transportowe niewymagające operatorów, np. przy składowaniu na dużych wysokościach
 • Roboty wykonujące czynności pobierania i ustawiania w przemyśle opakowaniowym
 • Konstrukcja etapowa
 • Paletyzacja
Przykłady zastosowań PMCprotego DS
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl