Bezpieczne monitorowanie z wykorzystaniem systemu sterowania PSS 4000

Bezpieczne monitorowanie ruchu w systemie sterowania PSS 4000

System sterowania PSS 4000

Funkcja bezpiecznego monitorowania w systemie sterowania PSS 4000 jest całkowicie zintegrowana z oprogramowaniem użytkownika. Można wdrożyć dwie różne zasady pomiaru, a tym samym różne funkcje.

Można na przykład monitorować ruch nawet wzdłuż 8 osi dla systemu sterowania (PSSuniversal PLC lub PSSuniversal multi) aż do poziomu bezpieczeństwa do PL e, z wykorzystaniem kompaktowego modułu i odpowiednich bloków programowych – za pomocą tylko jednego enkodera.

W systemie sterowania PSS 4000 możliwa jest również realizacja bezpiecznego monitorowania położenia. Do tego celu służą moduły liczników z blokami oprogramowania. Tak więc w połączeniu z dwoma (niezwiązanymi z bezpieczeństwem) enkoderami można monitorować bezpieczne położenie napędów.

Zalety – bezpieczne monitorowanie ruchu z wykorzystaniem jednego enkodera

 • Bezpieczne monitorowanie nawet 8 osi aż do poziomu bezpieczeństwa PL d
 • Moduł We/Wy można połączyć ze sterownikami PSSuniversal PLC i PSSuniversal multi
 • Krótsze czasy reakcji, wyższa wydajność
 • Minimalizacja błędów i możliwość szybkiego wdrażania projektów dzięki prostej konfiguracji w oprogramowaniu funkcji monitorowania prędkości
 • Szybkie uruchamianie, konserwacja i serwisowanie dzięki diagnostyce opartej na zdefiniowanych parametrach oraz wartościach granicznych za pośrednictwem narzędzia
 • Wykorzystanie istniejących enkoderów
 • Realizacja funkcji bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 61800-5-2 (aż do PL d z wykorzystaniem tylko jednego enkodera Sin/Cos, aż do PL e z wykorzystaniem bezpiecznego enkodera aż do PL e z wykorzystaniem połączenia enkodera i elementu inicjującego, z dodatkowym monitorowaniem napędu)
Bezpieczne monitorowanie ruchu z wykorzystaniem jednego enkodera

Zalety – bezpieczne monitorowanie położenia z wykorzystaniem dwóch enkoderów

 • Bezpieczna ocena prędkości, położenia i stanu zatrzymania z wykorzystaniem standardowych enkoderów obrotowych
 • Wynik funkcji bezpiecznego monitorowania jest przesyłany do oprogramowania użytkownika.
 • Wysoka elastyczność dzięki monitorowaniu dynamicznych wartości granicznych w programie użytkownika.
 • Zatwierdzenie przez TÜV
 • Rozwiązanie to można w sposób uniwersalny stosować i rozszerzać dzięki unormowanym interfejsom
Bezpieczne monitorowanie położenia z wykorzystaniem dwóch enkoderów

Właściwości – bezpieczne monitorowanie ruchu z wykorzystaniem jednego enkodera.

Bezpieczne monitorowanie ruchu z wykorzystaniem jednego enkodera
 • SSR – Bezpieczny zakres prędkości
 • SSM – Bezpieczne monitorowanie prędkości
 • SDI – Bezpieczeństwo kierunku ruchu
 • SOS – Bezpieczne zatrzymanie robocze

Właściwości – bezpieczne monitorowanie położenia z wykorzystaniem dwóch enkoderów

Bezpieczne monitorowanie położenia z wykorzystaniem dwóch enkoderów
 • SLP – Bezpieczne ograniczone położenie
 • SP – Bezpieczne monitorowanie położenia

Zastosowanie w przemyśle

Nasza gama produktów: System sterowania PSS 4000

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl