Polska | polski

Bezpieczne monitorowanie prędkości z wykorzystaniem modułu PNOZ s30

Aplikacje w zakresie monitorowania prędkości

Moduł monitorowania prędkości PNOZ s30

Zastosowanie modułu PNOZ s30 gwarantuje zgodność z dyrektywą maszynową w przypadku bezpiecznego monitorowania i utrzymywania stanu roboczego napędu, z zachowaniem bezpieczeństwa operatora gdy jest on wyłączony.

Przyjazna dla użytkownika konfiguracja wykonywana bezpośrednio w urządzeniu lub, opcjonalnie, z wykorzystaniem modułu PNOZsigma Configurator. Do typowych zastosowań funkcji monitorowania prędkości należą wyważarki, systemy wysokiego składowania, wirówki, systemy napełniania, turbiny wiatrowe czy też parki rozrywki. Poniżej wymienione są monitorowane funkcje bezpieczeństwa, zgodnie z normą PN-EN 61800-5-2.

Korzyści dla użytkownika

 • Większe bezpieczeństwo pracowników
 • Oszczędność kosztów i wzrost wydajności: Wyeliminowanie zbędnych przestojów
 • W celu zagwarantowania bezpieczeństwa, otrzymasz ostrzeżenie, gdy przekroczony zostanie określony próg ostrzegawczy
 • Dzięki zastosowaniu wygodnego pokrętła (typu wciśnij i obróć) oraz modułu PNOZsigma Configurator oszczędzisz czas potrzebny na konfigurację urządzenia.

Monitorowanie prędkości zgodnie z normą PN-EN 61800-5-2

Bezpieczny zakres prędkości (SSR)

Bezpieczne monitorowanie zakresu prędkości (SSR - zakres bezpiecznej prędkości) osiągane jest poprzez połączenie bezpiecznego monitorowania maksymalnej prędkości – „Bezpiecznie ograniczonej prędkości” z bezpiecznym monitorowaniem prędkości minimalnej – „Bezpiecznym monitorowaniem prędkości”. Bezpieczne monitorowanie zakresu prędkości jest definiowane jako monitorowana prędkość poruszania się w ramach minimalnej i maksymalnej prędkości.

Bezpieczny kierunek

Bezpieczne monitorowanie bezpiecznego kierunku (SDI - bezpieczny kierunek) gwarantuje działanie napędu tylko w określonym kierunku. Wszelkie odchylenie kierunku jest wykrywane i powoduje wzbudzenie właściwej reakcji. Monitorowanie bezpiecznego kierunku ruchu jest w praktyce stosowane w przypadkach, w których dozwolony jest wstęp do strefy niebezpiecznej, podczas gdy maszyna porusza się w bezpiecznym kierunku.

Moduł SSM - bezpieczne monitorowanie prędkości

Moduł bezpiecznego monitorowania prędkości (SSM – Safe speed monitor) sygnalizuje prędkość mniejszą od określonej minimalnej prędkości. Można go zastosować w celu uzyskania dostępu do strefy niebezpiecznej w przypadku spadku prędkości poniżej określonej wartości. Odmienna od tego modułu funkcja „bezpiecznie ograniczonej prędkości” (SLS) sygnalizuje przekroczenie określonej prędkości maksymalnej.

Bezpieczne zatrzymanie (SOS)

Bezpieczne monitorowanie bezpiecznego zatrzymania (SOS - Safe Operating Stop) gwarantuje bezpieczne monitorowanie prędkości. W zależności od konfiguracji zapewnione jest monitorowanie przestoju lub określonego położenia. Opuszczenie określonego obszaru wyzwala odpowiednią reakcję na błąd.

Bezpieczny zakres prędkości (SSR)

Bezpieczny zakres prędkości (SSR)

Bezpieczny kierunek ruchu (SDI)

   Bezpieczny kierunek ruchu (SDI)

Bezpieczne monitorowanie prędkości (SSM)

       Bezpieczne monitorowanie
              prędkości (SSM)

Bezpieczne zatrzymanie (SOS)

     Bezpieczne zatrzymanie (SOS)

Przykłady aplikacji

Bezpieczna praca przy otwartych osłonach

Możliwość bezpiecznej pracy przy otwartych osłonach prowadzi do:

 • Skrócenia czasu konfiguracji;
 • Większego bezpieczeństwa pracy poprzez zagwarantowanie, że kierunek przemieszczania się odpowiada wybranej funkcji pracy krokowej;
 • Większego bezpieczeństwa pracy dzięki bezpiecznym wartościom prędkości.
Bezpieczne zatrzymanie (SOS i SS2)

Funkcja bezpiecznego zatrzymania (SOS i SS2) zapewnia wyższą wydajność instalacji ponieważ:

 • Utrzymywana jest synchronizacja osi
 • Wznowienie pracy instalacji odbywa się szybko i łatwo
 • Wyższy jest poziom bezpieczeństwa, gdyż instalacja jest chroniona przed nieoczekiwanym uruchomieniem

Rozszerzenie liczby styków dzięki PNOZ s22 – co najmniej dwa razy lepsze

Rozszerzenie liczby styków dzięki PNOZ s22
 • 2 funkcje przekaźnikowe, które można oddzielnie kontrolować zgodnie z poziomem bezpieczeństwa PL e, według normy PN-EN ISO 13849-1, w sumie 6 bezzwłocznych styków bezpieczeństwa (zwiernych) i 2 bezzwłoczne styki pomocnicze (rozwierne)
 • Każdy styk można oddzielnie kontrolować, tak aby wyjściom można przydzielać różne funkcje w zależności od jednostki bazowej PNOZ s30.
 •  

 

Nasza gama produktów: Monitorowanie prędkości

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl