Säker automation av förarlösa transportsystem

En man bredvid ett FTS i produktionen

För att garantera effektiva processer i logistik- eller produktionsmiljön måste stilleståndstider undvikas. Vi står vid tillverkarnas sida vid utvecklingen av individuella säkerhetslösningar för autonoma fordon,såsom förarlösa transportfordon, FTF, och förarlösa system, FTS.

Tack vare mångårig branscherfarenhet kan vi stötta er med rådgivningskompetens samt safety-komponenter och helhetslösningar när ni förverkligar era projekt.

Vi gör ditt FTS säkert!

Lita på safety-komponenterna och helhetslösningarna inom sensorteknik, styrteknik och security-lösning när ni automatiserar era förarlösa transportfordon, FTF, eller transportsystem, FTS. De förhindrar obehörig åtkomst till det förarlösa transportsystemet. Våra lösningar innebär inte att du måste uppoffra effektivitet och kostnadsbesparingar. Vid behov erbjuder vi dessutom en skräddarsydd tjänst som gör att er tillämpning implementeras enligt standard ISO 3691-4 och med ett CE-godkännande direkt på plats. På så sätt får du som tillverkare och operatör ett heltäckande paket för ert FTS som implementeras direkt på ett säkert sätt.

Krockskydd för människor och FTS

Produktbild på den säkra laserskannern PSENscan

Den säkra laserskannern PSENscan gör det möjligt att säkra och skapa ett produktivt riskområde för förarlösa transportsystem. PSENscan registrerar föremål i fordonets färdväg och ger högsta säkerhet även vid höga hastigheter, utan att sänka produktiviteten. Upp till 70 skyddsfält möjliggör en dynamisk skyddsfältanpassning vid kurvkörning eller undvikande av hinder. Skyddsfältanpassningen sker genom direkt utvärdering av encoder-ingångarna i laserskannern.

Mer om den säkra laserskannern PSENscan

Allt registreras, lokaliseras och navigeras – på ett säkert sätt!

Den säkra laserskannern PSENscan tillhandahåller avståndsdata för lokalisering och navigation. Data kan användas direkt via ett C++-bibliotek eller som ROS-modul. Använd dem för er egen SLAM-algoritm (Simultaneous Localisation and Mapping). Omgivningskartor skapas för navigeringen så att FTS till exempel kan undvika hinder. Du kan dra nytta av en mer dynamisk och dessutom säkrare implementering av mobila applikationer i produktionsmiljöer.

I whitepaper om mobil robotteknik hittar du mycket mer information om användning av laseravståndsdata för robotlokalisering.

Omslagsbild whitepaper

Bara att integrera och köra igång!

Kombinationen av den säkra laserskannern PSENscan, det expanderbara säkerhetsreläet myPNOZ samt manöver- och signaldonen PITestop och PITsign gör att du får en kostnadsoptimerad lösning eftersom komponenterna är anpassade till varandra. Firewall SecurityBridge ser till att ingen får obehörig åtkomst till den mobila plattformens interna IT-nätverk. Förutom säker automation hjälper vi dig gärna med ett omfattande servicepaket för säker drift av förarlösa transportsystem.

Till skräddarsydd tjänst

Som vår partner får du följande fördelar:

  • Safety-helhetslösning från ett och samma ställe sparar tid och pengar
  • Robust helhetslösning möjliggör hög tillgänglighet
  • Öppna gränssnitt för hög flexibilitet
  • Internationell överensstämmelsebedömning, t.ex. CE-märkning för FTS och vid behov för hela applikationen samt utbildning och consulting
  • Avstämning av FTS-tillämpningen enligt kraven i ISO 3691-4
Två män skakar hand

Implementeringen av din individuella, mobila robotiktillämpning

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk