Säker automation av förarlösa transportsystem

En man bredvid ett FTS-system i produktionen

Vår lösning för automatiseringen av ditt förarlösa transportfordon (FTF), förarlösa transportsystem (FTS) eller mobila plattform (AMR) med en säker komplettlösning – som består av sensorteknik, styrteknik och security-komponenter. Vi ger dig råd från säkringen av din tillämpning med produktiv övervakning av ytor fram till security-lösningen i syfte att förhindra obehörig åtkomst till FTS. Vid behov kan vi även erbjuda lämpliga tjänster för säker drift av dina mobila tillämpningar. Utnyttja kunskaperna hos våra experter: från anskaffning via utvecklingen av systemkoncept i designfasen och tills du tar dina mobila tillämpningar i drift. Vi hjälper dig med produktlösningar och tjänster enligt SS-EN ISO 3691-4, även i form av lämplig utbildning.


Vi gör ditt FTS-system säkert!

Krockskydd för människor och FTS

Produktbild på den säkra laserskannern PSENscan

Den säkra laserskannern PSENscan gör det möjligt att säkra och skapa produktiv övervakning av ytor för förarlösa transportsystem. PSENscan registrerar föremål i fordonets färdväg och ger högsta säkerhet även vid höga hastigheter, utan att sänka produktiviteten. Upp till 70 skyddsfält möjliggör en dynamisk skyddsfältanpassning vid kurvkörning eller undvikande av hinder. Skyddsfältanpassningen sker genom direkt utvärdering av encoder-ingångarna i laserskannern.

Mer om den säkra laserskannern PSENscan

Allt registreras, lokaliseras och navigeras – på ett säkert sätt!

Den säkra laserskannern PSENscan tillhandahåller avståndsdata för lokalisering och navigering. Data kan användas direkt via C++-biblioteket eller som ROS-moduler. Använd dem för din egen SLAM-algoritm (Simultaneous Localisation and Mapping). Kartor över omgivningen skapas för navigering så att FTS till exempel kan undvika hinder. Du kan dra nytta av en mer dynamisk och dessutom säkrare implementering av mobila tillämpningar i produktionsmiljöer.

I whitepaper om mobil robotteknik hittar du mycket mer information om användning av laseravståndsdata för robotlokalisering.

Bara att integrera och köra igång!

Kombinationen av säkerhetslaserskannern PSENscan, det modulära säkerhetsreläet myPNOZ samt manöver- och signaldonen PITestop och PITsign gör att du får en kostnadsoptimerad lösning eftersom komponenterna är anpassade till varandra. Brandväggen SecurityBridge ser dessutom till att ingen får obehörig åtkomst till den mobila plattformens interna IT-nätverk under driften. Förutom säker automation hjälper vi dig gärna med ett omfattande servicepaket för säker drift av förarlösa transportsystem.

Till skräddarsydd tjänst

Som vår partner får du följande fördelar:

  • En safety-helhetslösning från ett ställe sparar tid och kostnader
  • Robusta komponenter möjliggör hög tillgänglighet
  • Öppna gränssnitt för hög flexibilitet
  • Internationell bedömning av överensstämmelse, t.ex. CE-märkning av FTS och vid behov av hela tillämpningen, samt utbildning och consulting
  • Uppfyller kraven för FTS-tillämpning i SS-EN ISO 3691-4
Två män skakar hand

Implementering av din individuella, mobila tillämpning inom robotteknik

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk