Servomotor PMCtendo

Rätt servomotor för varje tillämpning

Servomotorer PMCtendo

Servomotorn PMCtendo kan användas i alla tillämpningar, oavsett om du prioriterar mått, dynamik, reglerbarhet eller återkopplingssystem. Tack vare sin höga effekttäthet är servomotorerna PMCtendo SZ extremt korta och lätta. Därför är de särskilt lämpliga för medföljande axlar och i trånga utrymmen. Motorns precisa synkroniseringsförhållande, utfört med ett fåtal spärrmoment, ger en konstant hög processkvalitet.

Hittar du inte rätt servomotor i vårt produktsortiment? Då kan du sätta ihop din egen servomotor! Det gör du med hjälp av typnyckeln PMCtendo. Vi hjälper gärna till. Kontakta oss!

 

Nyhet: Servomotorerna PMCtendo SZ nu med HIPERFACE DSL(R)

För servomotorerna PMCtendo SZ finns nu det helt digitala motorfeedbackprotokollet HIPERFACE DSL. Det kan användas med en enda kabel mellan frekvensomformaren och motorfeedbacksystemet. Servomotorn PMCtendo SZ stöder därmed driftteknikens enkabelsteknik! Fördelen: Förutom att sänka kostnaderna tar de även mindre plats och kräver mindre arbete vid installationen.

Servomotorerna PMCtendo SZ kan användas i alla tillämpningar, oavsett om du prioriterar mått, dynamik, reglerbarhet eller återkopplingssystem. Synkronmotorerna är särskilt lämpliga för medföljande axlar och i trånga utrymmen. Motorns precisa synkroniseringsförhållande, utfört med ett fåtal spärrmoment, ger en konstant hög processkvalitet.

Med drifttekniken från Pilz får du en enhetlig lösning för säker och energisnål automation av driften.

Servomotorn PMCtendo SZ

Fördelar med servomotorn PMCtendo SZ

 • hög effekttäthet tack vare den mycket korta längden
 • mycket tyst gång och hög processkvalitet tack vare få spärrmoment
 • maximal cykel-/maskinprestanda tack vare mycket hög dynamik
 • bästa värmeavledning genererar permanent hög effekt
 • absolutvärdesgivarsystem med hög upplösning för högsta prestanda och absolut positionering
 • passar perfekt på medföljande axlar och i trånga utrymmen
 • energisnåla (IE4) tack vare hög verkningsgrad
Fördelar med servomotorn PMCtendo SZ

Översikt över servomotorns tekniska egenskaper

Snabblåsning speedtec
 • extremt kort konstruktion
 • slät axel
 • hög dynamik genom låg masströghet
 • SpeedTec-kontakt eller SpringTec-kontakt
 • termiskt lindningsskydd PTC
 • skyddsklass upp till IP66
 • svart matt yta enligt RAL 9005
 • EnDat-absolutvärdesgivare – Single- eller Multiturn, elektronisk typskylt
Snabblåsning springtec
 • hållbroms 24 VDC
 • förhöjd masströghet
 • separat fläkt med skyddsklass IP44 enligt IC416
 • vattenkylning, a-sidig motorfläns
 • UL- och CSA-godkännande för motorisoleringssystemet

Tack vare den elektroniska typskylten på servomotorn PMCtendo SZ känner servoförstärkaren av dess parametrar direkt när den har anslutits. Genom den automatiska parametreringen kan du snabbt och enkelt ta servomotorn i drift. Motorutbyten registreras också automatiskt. Så undviker du felkörning av axlar som inte har tagits i drift.

Tillämpningsområden – när dynamik och reglerbarhet är viktiga

PMCtendo-servomotorernas användningsområden är nästan obegränsade. De utmärker sig inte minst genom sin goda reglerbarhet och höga dynamik samt den kompakta storleken. Synkronmotorerna erbjuder vi även i ett utförande med förhöjd masströghet.

Typiska användningsområden för synkronmotorerna PMCtendo är:

 • verktygsmaskiner
 • förpackningsmaskiner
 • tryckerimaskiner
 • pappertillverkning
 • fyllning
 • hantering/robotteknik
 • vertikala axlar
 • diagnostik

 

Användningsområden

Ha koll på processdata – inklusive övervakning

Via servoförstärkarna PMCtendo DD och PMBprotego D får du statusinformation, felmeddelanden och varningsmeddelanden för motorn.

 • Processdata: position/läge, hastighet, acceleration, ström, temperatur
 • Övervakningar: jordfel, överström, kortslutning, kabelbrott, givarsystem
 • Fel på motorn: servoförstärkaren registrerar felet direkt och ger dig samtidigt information om möjliga felorsaker

Branschanvändning av synkronmotorer

Vårt produktutbud: Servomotor PMCtendo

Servomotorn PMCtendo SZ

Den moderna servomotorserien PMCtendo SZ övertygar med sin höga effekttäthet och är mycket kort och mycket lätt. För medföljande axlar eller i trånga utrymmen – hos oss hittar du den rätta servomotorn för varje enskilt fall!
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk