Sverige | svenska

1 okt. 2019

ISO 20607 – standarden för bruksanvisningar har publicerats nu

Den nya standarden ISO 20607 har publicerats som internationell ISO-standard och kan köpas nu!

Den nya standarden ISO 20607 har publicerats som internationell ISO-standard och kan köpas via ISO Webstore.

Här kan du beställa den

Målgruppen för den nya standarden är alla som arbetar med teknisk dokumentation inom maskin- och anläggningskonstruktion. Den ska vara ett hjälpmedel för personer som tar fram bruksanvisningar. Författarnas mål är att ytterligare specificera ett befintligt kapitel i EN ISO 12100 om att skapa bruksanvisningar, avsnitt 6.4.5. Några viktiga punkter beskrivs ytterligare:

  • ett mer ingående målgruppsperspektiv
  • konkretare säkerhetsinformation
  • användarvänligare felavhjälpning
  • lämpliga publiceringssätt, dvs. antingen tryckt på papper eller ”elektronisk fil som tillhandahålls med maskinen”

När EN ISO 20607 publiceras blir standarden den första som harmoniserats med maskindirektivet och som innehåller konkreta krav på utformningen av bruksanvisningar.
Kopplingen till maskindirektivet framgår av våra första nyheter om utkastet till ISO 201607.

Den nya standarden ISO 20607
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk