Sverige | svenska

28 maj 2019

Vad är den aktuella statusen för nya DIN EN ISO 20607?

Den nya standarden utvecklas för närvarande som ISO 20607. I standarden fastställs grundläggande krav på utformningen av bruksanvisningar för maskiner. Säkerhetskomponenter berörs också av detta, eftersom den nya standarden harmoniseras med maskindirektivet. Den aktuella versionen av den nya standarden kan användas som en bra grund för utvecklingsarbete inom maskinkonstruktion. Publiceringen planeras till 2019!

Hur hänger standarden ihop med maskindirektivet?

Kopplingen till maskindirektivet 2006/42/EG framgår av bilaga ZA till utkastet till standarden. Standarden är därmed ett rättesnöre vid utformning av bruksanvisningar för maskiner.

I prEN ISO 20607 behandlas det säkerhetsrelevanta innehållet, strukturen och utformningen av bruksanvisningen med hänsyn till hela livscykeln för den berörda maskinen. I standarden fastställs de grundregler som måste följas för att undvika att information saknas, särskilt om möjliga återstående risker.

Så fort DIN EN ISO 20607 publiceras i Europeiska unionens officiella tidning anses den uppfylla kraven i maskindirektivet 2006/42/EG och läggs till i listan över harmoniserade standarder. Det är ännu inte klart om det kommer finnas en övergångsfrist. Den är i så fall högst tre år. Den kan bli väsentligt mycket kortare.

Vilken betydelse har DIN EN ISO 20607 för maskinkonstruktion?

Tillverkare av maskiner och säkerhetskomponenter måste redan från början sätta sig in i möjliga effekter av den på befintliga och framtida bruksanvisningar. Om standarden inte efterlevs kan det innebära att CE-överensstämmelsen för maskiner och säkerhetskomponenter riskeras!

Så fort standarden har publicerats kan den köpas via ISO Webstore.

 

Aktuell status för DIN EN ISO 20607
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk