Polska | polski

Praktyczne sposoby oceny i redukcji ryzyka

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawodawstwem obowiązującym w Unii Europejskiej, oraz podstawami bezpieczeństwa maszyn w świetle norm zharmonizowanych z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE. Uczestnicy poprzez praktyczne przykłady zostaną zapoznani z metodami oceny ryzyka oraz sposobami zapobiegania zagrożeniom stwarzanym przez maszyny. Szkolenie przedstawia praktyczny proces oceny i redukcji ryzyka związanego z zagrożeniami  występującymi na maszynach. Rozpoczyna się od zrozumienia wymagań prawnych stawianych producentom i użytkownikom maszyn.

 

Zagadnienia

 • Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE oraz wprowadzenie do norm zharmonizowanych
 • Typy Norm A, B, C
 • Podstawy oceny ryzyka według PN-EN ISO 12100
 • Środki redukcji ryzyka, w tym:
  • Wymagania dla osłon bezpieczeństwa – nowa norma PN-EN ISO 14120 oraz Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
  • Przykłady Odległości bezpieczeństwa (PN-EN ISO 13857)
  • Podstawowe wymagania dotyczące urządzeń ochronnych
  • Kurtyny świetlne oraz wyznaczanie miejsca ich zainstalowania
  • Czujniki bezpieczeństwa osłon
  • Urządzenia sterowania oburęcznego
 • Bezpieczeństwo elektryczne według PN-EN 60204-1
 • Projektowanie systemów sterowania według PN-EN ISO 13849-1

Grupa docelowa

Personel Utrzymania Ruchu, Osoby odpowiedzialne za modernizację maszyn i urządzeń, Działy BHP związane z bezpieczeństwem maszyn, Projektanci

Siedziba Pilz Polska

Numery zamówienia 179876-0
Czas trwania 2 dni - 16 godzin
8.30-16.30
Maksymalna liczba uczestników 10 osób
Cena netto 1499 PLN*
Dalsze informacje *W cenę szkolenia wliczone są: serwis kawowy, lunch, materiały szkoleniowe, wsparcie techniczne przez okres 1 miesiąca po zakończeniu szkolenia.
Training Form
Terminy szkoleń
11.09.2019 - 12.09.2019
13.11.2019 - 14.11.2019
Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl