Polska | polski

Bezpieczne zatrzymanie (SOS)

Funkcja ruchu „Bezpieczne zatrzymanie (SOS)” zgodnie z normą EN 61800-5-2 monitoruje osiągnięte położenia zatrzymania osi i zapobiega opuszczeniu okna pozycji z jednoczesnym utrzymywaniem funkcji sterowania napędem. W zależności od konfiguracji, w monitorowanej strefie może odbywać się monitorowanie postoju lub pozycji. Funkcje sterowania napędem są w pełni utrzymywane. W chwili opuszczania okna monitorowanej pozycji napęd zostaje bezpiecznie wyłączony w celu ochrony człowieka i  maszyny.

W praktyce bezpieczne zatrzymanie (SOS) wykorzystywane jest wówczas, gdy maszyny lub części maszyny muszą znajdować się w określonej pozycji lub w bezruchu – na przykład podczas wymiany narzędzi w maszynie.

Funkcja bezpieczeństwa realizowana jest przez moduł monitorowania prędkości PNOZ s30!

SOS – Bezpieczne zatrzymanie robocze
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl