Proszę wybrać na mapie swoje miejsce pobytu, aby uzyskać dostęp do strony internetowej firmy Pilz w wybranym kraju. Jeśli Państwa kraju nie ma na mapie, proszę kliknąć tutaj: Strona globalna

Zamknij
Polska | polski

Bezpieczne zatrzymanie (SOS)

Funkcja ruchu „Bezpieczne zatrzymanie” monitoruje pozycję zatrzymania osiągniętą przez oś i zapobiega jakiemukolwiek odchyleniu od przedziału położenia. Funkcje sterowania napędem są w pełni utrzymywane. W razie wyjścia położenia poza monitorowany przedział napęd jest bezpiecznie wyłączany.