Polska | polski

Bezpieczny kierunek ruchu (SDI)

Monitorowanie bezpiecznego kierunku (SDI) zgodnie z normą EN 61800-5-2 nie dopuszcza do ruchu silnika w nieprawidłowym kierunku. W przypadku wykrycia odchylenia od kierunku ruchu wyzwalana jest określona reakcja.

Bezpieczne monitorowanie kierunku ruchu jest często wykonywane wraz z bezpiecznie ograniczoną prędkością (SLS). W tym przypadku również rozwiązanie wbudowane w napęd umożliwia szybkie jego wyłączenie.W praktyce połączenie to ma szczególne zastosowanie, gdy w niebezpiecznej strefie prowadzone są prace i konieczne jest zapewnienie przemieszczania się napędu w wymaganym kierunku i z wymaganą prędkością maksymalną.

Funkcja bezpieczeństwa realizowana jest przez moduł monitorowania prędkości PNOZ s30!

SDI – Bezpieczeństwo kierunku ruchu
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl