Ostfildern, 11. 11. 2021

Programovatelná malá řídicí jednotka PNOZmulti 2 Pilz pro spalovací zařízení nyní s certifikátem UL pro USA a Kanadu – bezpečné hořáky nyní i pro Severní Ameriku!

Bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 Pilz pro řízení hořáků mají nyní nově certifikát vydaný Underwriters Laboratories (UL). Certifikát celosvětově uznávané certifikační organizace UL s hlavním sídlem v Northbrook (USA) potvrzuje, že základní přístroj i moduly malé řídicí jednotky splňují bezpečnostní standardy požadované v USA a Kanadě pro spalovací zařízení. To znamená výhody pro uživatele, protože uvádění spalovacích zařízení do provozu probíhá rychleji.

Certifikace podle UL 60730-1 a UL 60730-2-5 proběhla aktuálně pro základní přístroj PNOZ m B1 Burner a rozšiřovací moduly PNOZ m EF 16DI a PNOZ EF 8DI4DO a sběrnicové moduly PNOZ m ES PROFINET a PNOZ ES PROFIBUS. 

Certifikovaná bezpečnost pro spalovací zařízení
UL 60730-1 a UL 60730-2-5 se vztahují na spalovací automaty, které se používají k automatickému řízení hořáků na olej, plyn, uhlí nebo jiné hořlavé látky. Certifikace UL umožňuje výrobcům, příp. uživatelům přístup na severoamerický trh. 
Základní přístroj PNOZ m B1 Burner splňuje požadavky podle NFPA 85 a NFPA 86, které podstatně usnadňují přístup na trhy v Severní Americe. NFPA 85 je zaměřena na zvyšování provozní bezpečnosti kotlů, NFPA 86 na minimalizaci nebezpečí požáru a výbuchu pecí. PNOZmulti 2 Burner se navíc shoduje s požadavky evropských norem EN 298 a EN 50156-1 a EN 50156-2 a byl mu udělen certifikát TÜV.

Bezpečné řízení spalovací techniky jako kompletní balíček 
Se základním modulem PNOZ m B1 Burner bezpečné malé řídicí jednotky PNOZmulti 2 lze od verze 10.12 softwarového nástroje PNOZmulti Configurator snadno zajistit bezpečné monitorování a současně bezpečné řízení spalovacích zařízení. PNOZmulti 2 totiž řídí a monitoruje jak hořák, tak i celé spalovací zařízení. Navíc je k dispozici rozšiřovací modul PNOZ m EF 4DI4DORD se čtyřmi bezpečnými různorodými reléovými výstupy pro řízení bezpečnostních ventilů hořáku. Díky různorodosti lze dosáhnout bezpečnostní úrovně až PL e. 

Celková ochrana pro rozmanité scénáře využití
Kontrolovat je možné různé typy hořáků s kontrolou nebo bez kontroly plamene, přímý nebo nepřímým zapalováním, pro provoz za nízkých nebo vysokých teplot. Konfigurovatelná malá řídicí jednotka podporuje aplikace v potravinářském průmyslu i při výrobě sladkostí – např. automaty na pečení vaflí – ve výrobě cukru nebo etylalkoholu, ale stejně tak se uplatní i v automatizaci budov, automobilovém průmyslu nebo například ve zpracovatelském průmyslu.

Další informace o produktu najdete zde 

Základní přístroj a moduly bezpečnostního malého programovatelného řízení PNOZmulti 2 společnosti Pilz k řízení a monitorování spalovacích zařízení jsou nyní schváleny nezávislou certifikační organizací Underwriters Laboratories (UL). To znamená výhody pro uživatele, protože uvádění spalovacích zařízení do provozu probíhá rychleji. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)
Základní přístroj a moduly bezpečnostního malého programovatelného relé PNOZmulti 2 společnosti Pilz k řízení a monitorování spalovacích zařízení jsou nyní schváleny nezávislou certifikační organizací Underwriters Laboratories (UL). To znamená výhody pro uživatele, protože uvádění spalovacích zařízení do provozu probíhá rychleji. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Základní přístroj a moduly bezpečnostního malého programovatelného relé PNOZmulti 2 společnosti Pilz k řízení a monitorování spalovacích zařízení jsou nyní schváleny nezávislou certifikační organizací Underwriters Laboratories (UL). To znamená výhody pro uživatele, protože uvádění spalovacích zařízení do provozu probíhá rychleji. (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz