Ostfildern, 7. 10. 2021

Kompletní nabídka služeb pro provozovatele transportních vozidel bez řidiče – s námi je jízda vždy bezpečná

Společnost zabývající se automatizací Pilz poskytuje konzultace a balíčkem služeb podporuje realizaci bezpečných aplikací s transportními vozidly bez řidiče. Pilz nabízí komplexní služby od zpracování koncepce bezpečnosti ve fázi designu až po uvedení do provozu, a to včetně rozsáhlé nabídky školení. Tím jsou splněny jednak požadavky příslušné normy ISO 3691-4, jednak je zaručen produktivní provoz.

Provozovatelé transportních vozidel a systémů bez řidiče (FTS/AGV) musí zajistit, aby jejich systémy byly nejen bezpečně zkonstruovány, ale aby také mohly být s ohledem na všechny podmínky dané prostorem a infrastrukturou v intralogistice produktivně používány. 

Vzít včas v úvahu všechny aspekty bezpečnosti
Tuto úlohu řeší balíček služeb společnosti Pilz, který lze individuálně přizpůsobit speciálním požadavkům konkrétní aplikace. Pilz se zapojuje do přípravy koncepce bezpečnosti již ve fázi designu. Zahrnuto je i posouzení rizik u výrobce transportních systémů bez řidiče a podrobná validace nejdůležitějších bezpečnostních funkcí. To vše umožňuje zabývat se včas všemi aspekty bezpečnosti. Prověřování bezpečnosti transportních systémů bez řidiče již v raném stadiu procesu obstarávání pomáhá zabránit zbytečným nákladům a šetří čas. 

Zásadní je posouzení rizik celé aplikace prováděné přímo na místě provozovatelem. Prověřují se všechna používaná transportní vozidla bez řidiče. Dalším krokem je pak validace celé aplikace. Přitom se definují potřebná ochranná pole nebo zóny a provádí se zabezpečení mobilních systémů s ohledem na celé dotčené prostředí. 

Pilz přebírá odpovědnost za bezpečnou realizaci
Pilz poskytuje podporu při všech opatřeních nutných na místě, na přání provozovatele ho provede mezinárodním řízením o hodnocení shody (např. značka CE) a přebírá tím odpovědnost za bezpečnou realizaci aplikace FTS. 
Již před uvedením do provozu a poté musí být pravidelně prováděno ověřování řádného stavu a bezpečné funkce transportních systémů bez řidiče. I to může Pilz v rámci kompletního balíčku zajistit. Pro trvalé rozšiřování znalostí jsou uživatelům k dispozici školení o bezpečném provozu aplikací FTS. 

Další informace o produktu najdete zde

Speciální balíček služeb Pilz zaměřený na požadavky transportních systémů bez řidiče přináší uživatelům kompletní informace o bezpečnosti a produktivitě jejich aplikace – včetně mezinárodního hodnocení shody, školení a vhodných komponent. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Speciální balíček služeb Pilz zaměřený na požadavky transportních systémů bez řidiče přináší uživatelům kompletní informace o bezpečnosti a produktivitě jejich aplikace – včetně mezinárodního hodnocení shody, školení a vhodných komponent. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Speciální balíček služeb Pilz zaměřený na požadavky transportních systémů bez řidiče přináší uživatelům kompletní informace o bezpečnosti a produktivitě jejich aplikace – včetně mezinárodního hodnocení shody, školení a vhodných komponent. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz