Ostfildern, 29. 9. 2022

Balíček Pilz pro rozsáhlé zabezpečení transportních systémů bez řidiče – bezpečnost pro člověka i stroj!

Expert na automatizaci Pilz nabízí výrobcům nový balíček řešení bezpečnosti člověka i stroje při používání transportních systémů bez řidiče. Kompletní řešení zahrnující plošné monitorování na ochranu před kolizemi člověka a transportních vozidel bez řidiče, spolehlivé vyhodnocovací jednotky a ochranu proti manipulaci od jednoho výrobce je vhodné jak pro transportní systémy bez řidiče vázané na stopu, tak i pro volně navigovaná vozidla.

Ke kompletnímu řešení patří bezpečnostní laserový skener PSENscan (ochrana před kolizemi mezi člověkem a transportními vozidly bez řidiče), modulární bezpečnostní relé myPNOZ, příp. konfigurovatelná malá řídicí jednotka PNOZmulti 2 (jako vyhodnocovací jednotka) a Industrial Firewall SecurtyBridge (ochrana před manipulací). Různé povelové a signalizační moduly jako vyhodnocovací jednotka systému pro výběr provozních režimů a přístupových oprávnění PITmode fusion, PITreader, tlačítko nouzového zastavení PITestop a kontrolky muting PITsign poskytují uživateli efektivní možnost kontroly.

Manipulaci vstup zakázán
Kompletní řešení od společnosti Pilz poprvé zahrnuje i ochranu mobilní aplikací před manipulací. Řešení pro oblast „Security“, které nabízí Firewall SecurityBridge chrání transportní vozidla nebo systém bez řidiče před neautorizovanými zásahy v průběhu rádiové komunikace. Firewall Security Bridge se navíc postará o to, aby za provozu nemohl nikdo bez příslušného oprávnění zasáhnout do interní sítě IT mobilní platformy. Transportní systém bez řidiče a všechna jeho data na kartách jsou chráněna, a to zaručuje produktivitu. 

Bezpečná skenovací technologie ukazuje směr
Bezpečnostní laserový skener PSENscan slouží v paketu řešení pro zabezpečení a produktivní plošné monitorování mobilních platforem. U transportních systémů bez řidiče vázaných na stopu umí PSENscan i při vysoké rychlosti identifikovat objekty podél trasy a spolehlivě podle potřeby přizpůsobí varovné a bezpečnostní zóny. PSENscan nabízí až 70 ochranných polí. To umožňuje i u volně navigovaných transportních systémů bez řidiče jejich dynamické přizpůsobení. Údaje pro dynamickou navigaci transportních systémů bez řidiče poskytují pakety ROS (operační systém robota založený na open-source) PSENscan. Uživatelé je mohou využít pro vlastní algoritmus SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). 

Pružné mobilní řízení
Pokud je u transportního systému bez řidiče nutné pokrýt další bezpečnostní funkce, např. nouzové zastavení, mohou uživatelé sáhnout po flexibilním řešení zahrnujícím PSENscan a modulární bezpečnostní relé myPNOZ. Dojde-li časem ke změně požadavků, lze myPNOZ libovolně doplnit tak, aby vyhovovalo rozšířenému rozsahu funkcí. Výhodou je tedy vysoká míra flexibility při vytváření mobilních aplikací.
S konfigurovatelnou malou řídicí jednotkou PNOZmulti 2 spolu s modulem Motion Monitoring navíc Pilz nabízí efektivní a pružné řešení i pro potřebu komplexních úprav ochranných polí u volně navigovaných transportních systémů bez řidiče.

Ke kompletnímu řešení Pilz patří bezpečnostní laserový skener PSENscan (ochrana před kolizemi mezi člověkem a transportními vozidly bez řidiče), modulární bezpečnostní relé myPNOZ, příp. konfigurovatelná malá řídicí jednotka PNOZmulti 2 (jako vyhodnocovací jednotka) a Industrial Firewall SecurityBridge (ochrana před manipulací). (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)
Ke kompletnímu řešení Pilz patří bezpečnostní laserový skener PSENscan (ochrana před kolizemi mezi člověkem a transportními vozidly bez řidiče), modulární bezpečnostní relé myPNOZ, příp. konfigurovatelná malá řídicí jednotka PNOZmulti 2 (jako vyhodnocovací jednotka) a Industrial Firewall SecurityBridge (ochrana před manipulací). (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Ke kompletnímu řešení Pilz patří bezpečnostní laserový skener PSENscan (ochrana před kolizemi mezi člověkem a transportními vozidly bez řidiče), modulární bezpečnostní relé myPNOZ, příp. konfigurovatelná malá řídicí jednotka PNOZmulti 2 (jako vyhodnocovací jednotka) a Industrial Firewall SecurityBridge (ochrana před manipulací). (Foto: © Pilz GmbH & Co.KG)

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz