Ostfildern, 19. 5. 2021

German Innovation Award (GIA) potvrzuje vysokou úroveň celosvětově prvního bezpečnostního relé myPNOZ, který může být vyráběn jako jedinečný produkt: „Vítěz“ v kategorii Electronic Technologies!

Společnost Pilz z Baden-Württemberska byla vybrána jako „vítěz“ kategorie „Electronic Technologies“. Cenu získala za inovativní a personalizovatelný bezpečnostní relé myPNOZ. Uživatelé si poprvé v historii mohou sami a v souladu s principy Průmyslu 4.0 vytvořit pomocí jednoduše ovladatelného nástroje řešení, které bude přesně vyhovovat jejich potřebám. German Innovation Award se uděluje produktům a řešením z různých oborů, které v porovnání s obdobnými výrobky poskytují uživatelům koncentrovaný užitek včetně mimořádné nadhodnoty.

„Digitalizace vždy začíná u vlastní IT infrastruktury a schopnosti, nabídnout zákazníkovi software, který přináší nadhodnotu. Směr cesty naznačil myPNOZ a potvrdila ho cena, která mu byla udělena. „Naše poděkování patří všem našim pracovníkům, kteří se na vzniku myPNOZ podíleli“, radují se z úspěchu Susanne Kunschert a Thomas Pilz, oba výkonní společníci Pilz GmbH & Co. KG.

Uznávaná cena za vynikající inovaci
German Innovation Award uděluje Rada pro design, která je od roku 1953 celosvětově hlavním centrem pro komunikaci a přenos vědomostí v oblasti designu, značek a inovací. Hodnocení přihlášených produktů se provádí podle úrovně inovace, přínosu pro uživatele a hospodárnosti. Inovační strategie by měla brát v úvahu aspekty jako sociální, ekologická a ekonomická udržitelnost i využívání energií a zdrojů. Porota tvořená nezávislými expertkami a experty z různých oborů průmyslu, vědy a financí uznala, že myPNOZ všem těmto kritériím vyhovuje.

myPNOZ znamená jako jedinečný produkt jistotu
S myPNOZ může Pilz svým zákazníkům nabízet řešení bezpečnosti připravené k okamžitému použití. Díky internetovému nástroji myPNOZ Creator se podstatně zjednodušil výběr i objednávka. Produkt se dodává jako smontovaný, nastavený, vyzkoušený a kompletně individualizovaný systém, ihned připravený pro instalaci. Trvale dostupná digitální platforma, kterou společnost Pilz pro tento účel vytvořila, je pro zákazníky základnou, kde si mohou sami sestavit vlastní řešení bezpečnostního modulu a objednat si ho jako jeden individuální kus. Pro zákazníka je přitom mimořádně důležitý uspořený čas, který by jinak byl věnován inženýringu: nástroj dokáže současně zpracovat logické schéma, makro E-planu a bezpečnostní matici a to vše si zákazník jednoduše stáhne.

Další informace o produktu najdete zde

 

Jako „výherce“ Geman Innovation Award 2021 je nejmodernější bezpečnostní relé myPNOZ dalším milníkem na cestě k digitalizaci průmyslu: Pilz nyní může nabízet bezpečná řešení, která zákazník dostává podle „svých“ specifických požadavků jako individuální dodávku o velikosti „1“. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Jako „výherce“ German Innovation Award 2021 je nejmodernější bezpečnostní relé myPNOZ dalším milníkem na cestě k digitalizaci průmyslu: Pilz nyní může nabízet bezpečná řešení, která zákazník dostává podle „svých“ specifických požadavků jako individuální dodávku o velikosti „1“. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Jako „výherce“ Geman Innovation Award 2021 je nejmodernější bezpečnostní relé myPNOZ dalším milníkem na cestě k digitalizaci průmyslu: Pilz nyní může nabízet bezpečná řešení, která zákazník dostává podle „svých“ specifických požadavků jako individuální dodávku o velikosti „1“. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz