Ostfildern, 14. 10. 2021

Projekt budoucnosti „Inteligentní nákladní vlak“ s řídicí technikou Pilz – kompletní řešení pro automatizovanou kontrolu brzd

Rychleji, bezpečněji, hospodárněji: Švýcarská spolková dráha SBB Cargo a PJM, rakouský systémový specialista na železniční dopravu pracují společně na vývoji „inteligentního nákladního vlaku“. Testovaná automatizovaná kontrola brzd, která je součástí tohoto projektu budoucnosti, byla společnostmi SBB Cargo a PJM svěřena společnosti Pilz a jejímu automatizačnímu systému PSS 4000.

Digitalizovanými a automatizovanými procesy lze zvýšit přesnost a spolehlivost železniční dopravy. V projektu budoucnosti „Inteligentní nákladní vlak“ usilují partneři, mezi nimiž najdeme nejdůležitější společnosti zabývající se železniční nákladní dopravou ve Švýcarsku, Rakousku a Itálii a rovněž specialisty na železniční provoz PJM, zejména o dílčí automatizaci při přípravě vlaků. Nová řešení komunikace a úložišť v kombinaci s vhodnou senzorikou mají napomoci tomu, aby kontrola brzd před odjezdem byla podstatně jednodušší a současně bezpečnější. 

Automatizace namísto ručních zásahů
Jedním z prvních kroků směrem k inteligentním nákladním vagonům je automatizovaná kontrola brzd, která má dosud velké nároky na čas: Technický personál musí u každého nově sestaveného vlaku ručně zkontrolovat funkci brzd na každém vagonu. Tento úkol má v budoucnu převzít automatizace. Posunovací provoz a dotčený prostor kolejí získají výhody větší bezpečnosti před místem provádění prací, příp. přímo na něm. 

Řídící technika pro železnici ověřená v průmyslu
Společně s PJM vyvinula společnost Pilz specializující se na automatizaci kompletní řešení zahrnující hardware a ověřený aplikační software pro automatizovaný test brzd: K řešení určenému pro nákladní vagony patří automatizační systém PSS 4000-R speciálně navržený pro automatizaci na železnici. Řídicí systém zjišťuje stav brzd a informace předává telematickému systému, který je rovněž instalován na vagonu. Řízení je pomocí lokálního radiového systému propojeno s tabletem strojvůdce a standardním mobilním spojením LTE s webovým systémem back end. Tím je strojvůdce trvale informován o aktuálním stavu a funkci brzd, aniž by před každou jízdou musela být provedena ruční kontrola na každém jednotlivém vagonu. 

To snižuje zdroje problémů „před odjezdem“ a příprava vlaku je rychlejší. U nákladního vlaku dlouhého 500 m představuje automatizovaný test brzd úsporu času až 30 minut. To zvyšuje přesnost a spolehlivost, a tedy efektivnost železniční dopravy. 

Další informace o řešení automatizace pro železnici od společnosti Pilz najdete zde 

Moderní digitální automatizace železnice může zlepšit spolehlivost kolejové dopravy. Pro modernizaci a budování železniční infrastruktury poskytuje Pilz otevřenou automatizační techniku vyzkoušenou v průmyslu. (Foto: © SBB Cargo AG)
Moderní digitální automatizace železnice může zlepšit spolehlivost kolejové dopravy. Pro modernizaci a budování železniční infrastruktury poskytuje Pilz otevřenou automatizační techniku vyzkoušenou v průmyslu. (Foto: © SBB Cargo AG)

Moderní digitální automatizace železnice může zlepšit spolehlivost kolejové dopravy. Pro modernizaci a budování železniční infrastruktury poskytuje Pilz otevřenou automatizační techniku vyzkoušenou v průmyslu. (Foto: © SBB Cargo AG)

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz