Ostfildern, 27. 4. 2022

TÜV Süd certifikuje vývoj produktů u společnosti Pilz podle IEC 62443-1 – „safe and secure“

TÜV Süd certifikuje vývojové procesy společnosti Pilz podle mezinárodní normy IEC 62443-4-1. Všechny výsledky prokázaly, že vývoj u společnosti Pilz probíhá zcela bezpečně: Aspekty bezpečnosti jsou systematicky sledovány již od fáze návrhu produktu, identifikovaná rizika jsou ideálně odstraňována okamžitě. Toto rozšíření již existující certifikace řízení funkční bezpečnosti představuje pro zákazníky společnosti Pilz nyní záruku dvojnásobné bezpečnosti.

Normativní rámec průmyslové bezpečnosti v automatizaci představuje řada mezinárodních norem IEC 62443. Pro „bezpečný“ vývoj produktů popisuje podřazená norma IEC 62443-4-1 požadavky na tzv. „Security Development Lifecycle Prozess“ (proces SDL). Cílem je identifikovat a vyloučit kritická místa z celého životního cyklu systému i jednotlivých komponent. Proces proto kromě jiného také požaduje, aby pracovníci vývoje byli patřičně kvalifikovaní a vyškolení, aby požadavky na bezpečnost byly až po fázi implementace prokazatelné a aby byly prováděny všechny potřebné testy bezpečnosti. 

Proces vývoje u společnosti Pilz prověřila zkušebna TÜV Süd. Výsledek: Pilz splňuje požadavky normy, dostatečně včas identifikuje možná rizika a zajišťuje tak bezpečnost svých produktů již ve fázi vývoje. 

Zaměření společnosti Pilz na Industrial Security
Společnost Pilz si již 20 let nechává testovat a certifikovat svůj systém řízení funkční bezpečnosti (něm.zkratka FSM), tedy „Safety“ akreditovaným zkušebním orgánem TÜV Süd. „Jako výrobce komponent z oblasti „Safety“ máme náš proces již dlouho dobře organizovaný a dokumentovaný. Proto pro nás bylo rozšíření o požadavky „Security“ poměrně jednoduché“, vysvětluje Thomas Pilz, výkonný společník Pilz GmbH & Co. KG. „Certifikace zdůrazňuje význam průmyslové bezpečnosti, která má ze strategického hlediska stejnou důležitost, jako certifikovaná funkční bezpečnost. Průmyslová bezpečnost chrání bezpečnost člověka. Tento řetězec se nyní provedenou certifikací naší vývojové činnosti podle IEC 62443-1 uzavřel a jsme tedy schopni našim zákazníkům poskytnout průmyslovou bezpečnost, kterou v době mezinárodních datových sítí nezbytně potřebují.“

Společnost Pilz se jako dodavatel bezpečných řešení automatizace zabývá stejnou měrou aspekty z oblasti Safety i Industrial Security, a to již ve fázi vývoje produktů. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Společnost Pilz se jako dodavatel bezpečných řešení automatizace zabývá stejnou měrou aspekty z oblasti Safety i Industrial Security, a to již ve fázi vývoje produktů. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Společnost Pilz se jako dodavatel bezpečných řešení automatizace zabývá stejnou měrou aspekty z oblasti Safety i Industrial Security, a to již ve fázi vývoje produktů. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz