Ostfildern, 31. 3. 2022

Nová kvalifikace od společnosti Pilz: CEFS – Certified Expert in Functional Safety – expert na funkční bezpečnost

Pilz rozšiřuje svou celosvětovou nabídku na získání expertní kvalifikace: Účastníci školení mohou nyní získat potřebné vědomosti na expertní úrovni i v oblasti funkční bezpečnosti. TÜV Nord certifikovaná kvalifikace na CEFS – Certified Expert in Functional Safety poskytuje nejen rozsáhlé teoretické know-how, zahrnující mimo jiné požadavky ISO 13849 a EN IEC 62061. Po úspěšném absolvování školení mohou účastníci sami zpracovávat a hodnotit komplexní bezpečnostní systémy – od designu přes verifikaci až po realizaci.

Pokračovací kvalifikace CEFS je zaměřena především na výrobce strojů, konstruktéry a integrátory, kteří již mají určité znalosti v oblasti funkční bezpečnosti a ve svém postavení nesou speciální odpovědnost za bezpečné systémy řízení. CEFS je rovněž koncipován pro odborníky, jejichž každodenní práce se týká bezpečnosti nových i používaných strojů, např. technici v konstrukci nebo pracovníci odpovědní za bezpečnost.

Kombinace teorie a praxe
V průběhu dvoudenní kvalifikace Vám experti společnosti Pilz přiblíží, jaké normativní a technické požadavky jsou nyní kladeny na systém funkční bezpečnosti strojů. Zvláštnosti certifikace u společnosti Pilz: Ústředním bodem jsou požadavky obou norem ISO 13849 a EN IEC 62061, a to ty, které jsou jim společné i ty, ve kterých se liší.
Tématem školení jsou nejen základy systémů bezpečného řízení, ale i jejich design nebo způsob, jak zabránit výpadkům a regulovat je. Virtuální model stroje a praktické ukázky v rámci školení poskytují možnost, vyzkoušet si vytvoření komplexních bezpečnostních systémů pro konkrétní případy. 

Celosvětová platnost
Po absolvování školení a závěrečné zkoušce obdrží účastníci certifikát vystavený TÜV NORD. Tento certifikát je uznávaný na celém světě a opravňuje Vás používat titul „CEFS – Expert in Functional Safety". 

Pro více informací přejděte na Kvalifikace a Přihlášení

Se společností Pilz se stanete experty na funkční bezpečnost: Nová kvalifikace CEFS – Certified Expert in Functional Safety. (Foto: © Maskot/Maskot/Getty Images, © iStock.com/zanskar, ©Pilz GmbH & Co. KG)
Se společností Pilz se stanete experty na funkční bezpečnost: Nová kvalifikace CEFS – Certified Expert in Functional Safety. (Foto: © Maskot/Maskot/Getty Images, © iStock.com/zanskar, ©Pilz GmbH & Co. KG)

Se společností Pilz se stanete experty na funkční bezpečnost: Nová kvalifikace CEFS – Certified Expert in Functional Safety. (Foto: © Maskot/Maskot/Getty Images, © iStock.com/zanskar, ©Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz