Ostfildern, 4. 10. 2023

Nová blokovací zařízení ochranného krytu od společnosti Pilz: PSENmlock mini a PSENslock 2 pro větší produktivitu – nový malý robustní a efektivní hlídač ochranných bran

Při zajišťování oddělovacích ochranných zařízení je nutné v závislosti na aplikaci mít na paměti nejrůznější faktory např. druh ochranných bran, konkrétní situaci pro jejich osazení a používání. Pilz v tomto směru rozšiřuje své portfólio blokovacích zařízení ochranného krytu hned o dva nové senzory – PSENmlock mini pro aplikace s kritickým nedostatkem místa a PSENslock 2 s optimalizovaným designem pro hygienické potřeby a novými variantami s komponenty z nerezové oceli. Oba senzory nabízejí výhody zejména pro obalový a farmaceutický průmysl, ale i pro sektor potravin a nápojů. Obě blokovací zařízení ochranného krytu se vyznačují vyšší ochranou proti manipulaci i lepší flexibilitou. To se samozřejmě odrazí pozitivně na výsledné produktivitě.

Nové blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mimi pro ochranu osob je díky své malé velikosti ideální pro aplikace s kritickým nedostatkem místa jako například klapky nebo kryty. Ovladač s variabilní možností montáže umožňuje vysokou flexibilitu při umístění.
Větší produktivitu nabízí díky robustnímu provedení nová generace blokovacích zařízení ochranného krytu PSENslock 2: Vzhledem k odolnosti a krytí IP 67 / IP 6K9K jsou zato zařízení vhodná i do drsných podmínek a podmínek náročnějších na hygienu.

Není místo? Žádný problém!
Se svými rozměry 30x30x159 mm se blokovací zařízení ochranného krytu PSENmlock mini uplatní i tam, kde jsou podmínky pro umístění mimořádně kritické. Bezpečnostní spínač přitom dokáže ovládat i taková zařízení, jako jsou například klapky a kryty, a zajistit bezpečné přidržení chránící přítomné osoby až do PL d, kategorie 3 (EN ISO 13849-1). 1950 N přidržovací síla FZH (F1max: 3900 N) znamená, že „malé“, ale robustní, blokovací zařízení ochranného krytu spolehlivě zajistí i vyšší síly.

Není čas? Ani to není problém!
Nové zařízení PSENmlock mini se rychle a snadno upevní pouhými dvěma šrouby. Montáž může být prováděna jak dovnitř ochranného zařízení, tak i zvenčí – záleží na místních podmínkách. Rychlá montáž tedy ušetří čas při instalaci. Ovladač je z hlediska montáže velmi flexibilní, protože může mít umístěn vpravo, vlevo nebo vpředu. To umožní zabezpečit i menší otočná nebo posuvná dvířka. Pro konstruktéry strojů to znamená podstatně větší flexibilitu.

Bezpečně a s ohledem na energie
Dvoukanálové aktivování solenoidů a bistabilní princip přidržení zaručují vysokou bezpečnost v případě výpadku proudu: Poslední stav zůstane zachován a dveře budou stále zavřené. Uživatel získává i výhodu snížené spotřeby energie, která pomáhá redukovat náklady. Výstupy OSSD rozpoznají chybu v propojení a v případě problému zaručují okamžité přepnutí stroje do bezpečného stavu.

Hospodárnost zajištěna
Bezpečnostní spínač RFID s krytím IP 67 zaručuje vysokou ochranu před manipulací podle EN ISO 14119: Kódování je libovolně volitelné – spínač může být kódovaný, plně kódovaný nebo unikátně kódovaný. Pomocné odblokování se nachází na dvou stranách. PSENmlock mini může být navíc až do PL d, kat. 3 zapojen do série, a to jednak minimalizuje náklady na kabeláž, jednak to zjednodušuje uvádění do provozu. Opět možnost, jak ušetřit čas a náklady.
V kombinaci s ovládací jednotkou PITgatebox s integrovaným systémem přístupových oprávnění PITreader, inteligentním diagnostickýmn systémem SDD (Safety Device Diagnostics) a bezpečným malým řídicím systémem PNOZmulti 2 společnosti Pilz tak vznikne hospodárné a spolehlivé kompletní řešení pro zabezpečení ochranných bran.

Robustní přidržení = vyšší produktivita
Pro ochranu procesů na strojích a zařízeních nabízí Pilz v řadě bezpečnostních senzorů s magnetickým přidržením PSENslock novou generaci – PSENslock 2. Vyznačuje se ještě efektivnějším hlídáním procesu, a to i za nepříznivých podmínek: PSENslock 2 je díky krytí IP67 a IP6K9K odolný vůči prachu a vodě. Design lépe vyhovuje hygienickým požadavkům a nedovoluje usazování nečistot a prachu. Tolerance, které vznikají přesazením ochranných bran nebo vibracemi, PSENslock 2 vyrovnává flexibilně uloženým ovladačem s velkými kontaktními plochami
a zaručuje tím vysokou využitelnost zařízení. Navíc jsou pro aplikace s náročnějšími hygienickými předpisy – např. v obalovém průmyslu – k dispozici speciální varianty s komponenty z nerezové oceli.

Spolehlivý a účinný balíček
Jak jednotlivě, tak i v sérii je PSENslock 2 univerzálně využitelné zařízení pro zabezpečení ochranných bran až do nejvyšší bezpečnostní kategorie PL e, kat. 4 podle ČSN EN ISO 13849.
Vysoká přidržovací síla F1max buď 1 000 nebo 2 000 N a rovněž ochrana bezpečnostního senzoru RFID proti manipulaci libovolným kódováním (kódovaný, plně kódovaný, unikátně kódovaný) kromě toho nabízí spolehlivou ochranu procesu, protože brání nežádoucímu přerušování výroby. To zvyšuje produktivitu. Pomocí volitelně použitelného tagu RFID lze blokovací sílu snadno a rychle nastavovat v jednotlivých stupních v závislosti na konkrétním zařízení a velikosti ochranné brány. Inteligentní blokovací zařízení ochranného krytu tak zvyšuje flexibilitu ve fázi konstrukce i montáže.

Bezpečnost na první pohled
Přehledná signalizace čtyřmi LED na obou stranách usnadňuje obsluze zjištění aktuálního stavu při uvádění do provozu i za běžného chodu zařízení. Kombinace s inteligentním diagnostickým systémem SDD společnosti Pilz nabízí rozšířené možnosti diagnostiky a tím zvyšuje využitelnost. Pro aplikace, které pro ochranu osob vyžadují bezpečné uzamčení, je navíc k dispozici i verze se spolehlivým monitorováním přidržovací síly.

Vhodné pro obory se zvláštními nároky
Obě blokovací zařízení ochranného krytu nabízejí výhody zejména v obalovém a farmaceutickém průmyslu i v sektoru potravin a nápojů. PSENmlock mini i PSENslock 2 mají díky krytí IP67 (IP6K9K), příp. ve speciální variantě z nerezové oceli, přesně ty správné vlastnosti, které vyhovují zvýšeným hygienickým požadavkům ve farmaceutické výrobě i v produkci potravin a nápojů. Kromě toho se robustnost a flexibilita blokovacích zařízení ochranného krytu uplatní i ve výrobě obráběcích strojů nebo třeba v papírenském průmyslu.

Více o produktech najdete zde.

Pilz rozšiřuje své portfólio v oblasti blokovacích zařízení ochranného krytu hned o dva nové senzory – PSENmlock mini pro aplikace s kritickým nedostatkem místa a PSENslock 2 s optimalizovaným hygienickým designem a nové varianty s komponenty z nerezové oceli. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Pilz rozšiřuje své portfólio v oblasti blokovacích zařízení ochranného krytu hned o dva nové senzory – PSENmlock mini pro aplikace s kritickým nedostatkem místa a PSENslock 2 s optimalizovaným hygienickým designem a nové varianty s komponenty z nerezové oceli. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz rozšiřuje své portfólio v oblasti blokovacích zařízení ochranného krytu hned o dva nové senzory – PSENmlock mini pro aplikace s kritickým nedostatkem místa a PSENslock 2 s optimalizovaným hygienickým designem a nové varianty s komponenty z nerezové oceli. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Kontakt

Pilz Czech s.r.o.
Jeremenkova 1160/90a
140 00 Praha 4
Czech Republic

Telefon: +420 222 135353
E-Mail: info@pilz.cz