PSS – Servicekurs

Beställningsnummer | Introduktion

Målsättning

Kursen vänder sig först och främst till medarbetare inom områdena underhåll, installation och service. Deltagarna lär sig hantera de programmerbara säkerhetsstyrningarna PSS/SafetyBUS p och att självständigt förstå meddelandena från styrningarna, lokalisera och åtgärda fel i förtrådning samt driftsätta anläggningen med hjälp av programmeringsmjukvaran PSS WIN-PRO. Detta innebär att deltagarna utbildas i de många diagnostikmöjligheterna i styrsystemen genom praktiska uppgifter.

Dagordning/Innehåll

Alla ämnen behandlas utifrån intensiva och praktiska övningar med PSS-styrningarna. Med hjälp av en redan inkopplad PSS/SafetyBUS p med körklara användarprogram, dit säkerhetsrelaterade manöverdon har anslutits, simuleras användarspecifika fel så nära praxis som möjligt. Deltagarna ska med hjälp av diagnostikfunktionen på PSS:en upptäcka och lokalisera fel och åtgärda dessa.

  • Utformning av hårdvara och system
  • Struktur och hantering av programmeringsmjukvaran
  • Användning av felhistorik
  • Användning och hantering av diagnostikfunktionen
  • Lokalisering och identifiering av hårdvaru- och fel i förtrådning
  • Utbyte av ingångs- och utgångsmoduler (PSS 3000/3100)

Målgrupp

  • Servicepersonal
  • Elektriker

Förutsättning

  • Grundläggande kunskap om PLC-programmering
  • Erfarenhet av driftsättning och underhåll av anläggning med hjälp av en PLC

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Inhouseutbildning
Längd
Enligt överenskommelse
Tid
Max. antal deltagare
Enligt överenskommelse
Kostnader per deltagare
Enligt överenskommelse
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Kungsbacka
Längd
1 dag
Tid
Start: Kl. 09.15
Slut: Kl. 16.15
Max. antal deltagare
6
Kostnader per deltagare
SEK 4 500 per person
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd