PMI-PRO – Grundkurs

Beställningsnummer | Introduktion

Målsättning

Målet med denna kurs är att lära känna systemfamiljen PMI:s många användningsområden. Efter kursen kan deltagarna självständigt utarbeta och testa en komplett applikation med hjälp av visualiseringsmjukvaran PMI-PRO. Deltagarna lär sig de omfångsrika PMI-funktionerna genom praktiska exempel.

På kursen utarbetas en verklighetsnära PMI-applikation. Utöver det systematiska tillvägagångssättet vid projektutformning, behandlas även larmhantering, språkbyte och den grundläggande hanteringen av styrprocesser.

Dagordning/Innehåll

 

 • Adressering av symboler
 • Utformning av symboler
 • In-/utläsning av processvariabler
 • Larmhantering
 • Språkbyte
 • Testfunktioner offline
 • Projektöverföring till PMI
 • Online-drift

Målgrupp

 

 • Programmerare
 • Konstruktörer
 • Systemutvecklare

Förutsättning

 

 • Grundläggande kunskap om styrteknik

Vill du boka utbildningen på ett annat datum eller på en annan plats och / eller boka en annan träningstyp? Vänligen kontakta oss. Vi informerar dig gärna personligen.

Din individuella förfrågan
Inhouseutbildning
Längd
1 dag Start/slut: Efter avtal
Tid
Max. antal deltagare
Efter avtal
Kostnader per deltagare
Efter avtal
Datum/tillgänglighet
på begäran Förfrågan
Tillgängliga platser Bara enstaka platser kvar Stängd