Sverige | svenska

Flytta lok säkert med automationssystemet PSS 4000

Flytta lok säkert med automationssystemet PSS 4000

Banteknikspecialisterna Schweizer Electronic AG erbjuder innovativa lösningar för säkra byggarbetsplatser och järnvägsövergångar samt radiofjärrstyrning för lok. Vid fjärrstyrning av ett godslok från Bombardier kontrollerar automationssystemet PSS 4000-R(ail) som gränssnitt mellan mottagaren och lokstyrningen signalerna beträffande rimlighet och motsägelsefrihet, och säkerställer därmed den säkerhet som krävs enligt SIL3.

PSS 4000-Rail hanterar komplexa styrnings- och säkerhetsuppgifter

Bombardiers linjelok som utrustats med fjärrstyrningssystemet LocControl100 från Schweizer Electronic kan förarlöst dela upp och sätta ihop godståg. Med hjälp av en handhållen manöverenhet kan rangeraren på upp till 1 000 meters avstånd få lok att köra framåt, backa, bromsa och accelerera. Schweizer Electronic som ansvarar för styrning, programmering, validering och dokumentation behövde bland annat ta reda på hur de ytterligare prestanda- och säkerhetsfunktionerna skulle utformas så effektivt som möjligt vad gäller el- och styrtekniken.

Automationssystemet PSS 4000-R styr och övervakar de säkerhetsrelevanta signalerna. Om loket exempelvis överskrider den förinställda körhastigheten inleder systemet en nödbromsning. Rail-modulerna är robusta gentemot de elektromagnetiska störningar, extrema temperaturer och mekaniska belastningar som kan uppstå inom järnvägsmiljön.

PSS 4000-Rail hanterar komplexa styrnings- och säkerhetsuppgifter

Snabböversikt över fördelarna:

  • SIL3-certifierad fjärrstyrning
  • lämpar sig för mångsidig användning inom järnvägstekniken
  • löser komplexa säkerhets- och styruppgifter
  • gör automatiserad spårtrafik flexiblare och produktivare
  • uppfyller CENELEC-godkännandena
  • TÜV-kontrollerad, prisvärd, kan användas som standardsystem
Flytta lok säkert med automationssystemet PSS 4000

”Vi ville ha en högpresterande, säker och dessutom lättanvänd lösning för att kunna uppfylla Bombardiers många krav på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt. Det fick vi med automationssystemet PSS 4000-R!”

Thomas Koch, produktchef för radiosystem hos Schweizer Electronic
Logo Schweizer Electronic

Om Schweizer Electronic

Schweizer Electronic har sitt huvudkontor i Reiden i Schweiz. Företaget har med sin kompetens och kunskap under de senaste åren har gjort sig ett namn på och längs spåren i Europa och på andra kontinenter. Företaget med 150 medarbetare fokuserar på innovativa lösningar för säkra byggarbetsplatser och järnvägsövergångar samt fjärrstyrningar för godslok.

Vårt produktutbud:

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk