Sverige | svenska

Pilz servoförstärkare för alla drivenheter

Servoförstärkaren PMCtendo DD5

Xactools har specialiserat sig på automatiserade speciallösningar inom matnings-, palleterings- och mätteknik. Med den universella servoförstärkaren PMCtendo DD5 från Pilz och en Profinet-anslutning kan företaget styra alla motorer snabbt, exakt och enkelt.

Xactools har utvecklat en provkammare med rotationsbord med 16 provstationer och 21 vertikala och linjära axlar för en underleverantörer i bilindustrin. Fram till dess användes servostyrningar från olika tillverkare i jämförbara anläggningar.

 

Kraftfull styrning för varje drivenhet

I samband med övergång till Industrial Ethernet-Standard Profinet med TCP/IP beslutade sig Xactools för PMCtendo DD5 från Pilz. Den nya servoförstärkaren kan användas i servo-, asynkron- och linjärmotorer, roterande direktdriftenheter och servolinjärställdon från nästa alla tillverkare. Tack vare den interna programmeringsmöjligheten i servostyrningen når PMCtendo DD5 destinationerna extra fort. Önskade destinationer kan matas in direkt i SI-enheten (mm, m etc.). PMCtendo DD5 från Pilz höjer produktiviteten på anläggningar och sänker stilleståndstider, lagerhållnings- och driftskostnader.

Kraftfull styrning för varje drivenhet

Fördelarna med lösningen:

  • En servostyrning för alla typer av drift. Den kan användas i servo-, asynkron- och linjärmotorer, roterande direktdriftenheter och servolinjärställdon från nästan alla tillverkare.
  • Snabb, exakt och säker driftlösning: Med möjlighet till intern programmering i servostyrningen når PMCtendo DD5 destinationerna extra fort.
Thomas Erb, vd för Xactools

"Servoförstärkaren PMCtendo DD5 från Pilz är för oss nästan det enda alternativet: vi behöver bara arbeta med en styrningstyp, så implementering och idrifttagning kostar betydligt mindre tid och pengar. Våra kunder kan dra nytta av kostnadseffektiva, tillförlitliga och användarvänliga anläggningar."

Thomas Erb, vd för Xactools
Logo Xactools GmbH

Om Xactools

Det medelstora företaget Xactools med säte i Lauffen am Neckar i tyska Schwaben har skapat sig ett namn genom att erbjuda speciallösningar inom matnings-, palleterings- och mätteknik. De höga kraven inom bilindustrin har numera blivit standard för Xactools när de leverera tjänster även till andra branscher.

Vårt produktutbud:

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk