Sverige | svenska

Säker bromsaktivering (SBC)

Den ”säkra bromsaktiveringen” (SBC) avger en säker utgångssignal för aktivering av en extern mekanisk broms. De använda bromsarna måste vara så kallade säkerhetsbromsar, där en viloström arbetar mot en fjäderkraft. Om strömmen bryts, slås bromsen på. Aktiveringsmoduler innehåller ofta effektsänkning när bromsarna är lyfta, för att minska energiförbrukningen respektive bromsarnas uppvärmning. Beroende på riskanalysen erfordras ett säkert bromstest, med vilket fel upptäcks under drift. På axlar med hängande last används ofta hållbromsar eller driftsbromsar.

Funktionen Säker bromsaktivering används i vanliga fall för att styra hållbromsen som i sin tur aktiveras efter stillestånd hos en axel.


Mer information:

Moduler för bromsaktivering

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk