Sverige | svenska

Säkert avgränsat stegmått (SLI)

Efter ett startkommando får motorn följa en tillåten väglängd. När gränsvärdet har uppnåtts måste en säker stoppfunktion utlösas. Om den tillåtna väglängden överskrids måste detta registreras och anläggningen ska stoppas på ett säkert sätt. För denna säkerhetsfunktion räcker relativt mätande givarsystem till.