Sverige | svenska

Säkert frånkopplade moment (STO)

Denna funktion kallas också ”avstängning utan styrning” och leder till att energitillförseln till drivelementen avbryts direkt.  

Om huvudströmbrytaren aktiveras utlöser det automatiskt ett stopp i denna kategori. Under pågående drift leder denna funktion till att motorn på ett okontrollerat sätt ”tonar ut” vilket inte är önskvärt i praktiken. Därför kombineras denna funktion oftast med säkerhetsfunktionen (SS1) eller används som säker återstartspärr.