Säkert frånkopplade moment (STO)

Denna funktion kallas också ”avstängning utan styrning” och leder till att energitillförseln till drivelementen avbryts direkt.  

Om huvudströmbrytaren aktiveras utlöser det automatiskt ett stopp i denna kategori. Under pågående drift leder denna funktion till att motorn på ett okontrollerat sätt ”tonar ut” vilket inte är önskvärt i praktiken. Därför kombineras denna funktion oftast med säkerhetsfunktionen (SS1) eller används som säker återstartspärr.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?