Sverige | svenska

Safe Acceleration Range (SAR)

Säkert accelerationsområde

SAR-säkerhetsfunktionen (safe acceleration range/säkert accelerationsområde) enligt EN/IEC 61800-5-2 övervakar att den säkra övervakade accelerationen håller sig inom de angivna gränsvärdena.

EN/IEC 61800-5-2 innehåller s.k. ”säkra rörelsefunktioner”, som ska reducera riskerna under pågående drift. En säker övervakningsfunktion kan ses som en kompletterande säkerhetsfunktion: Övervakningsfunktionen bygger på standarden för rörelsefunktionen. Om parametrerade gränsvärden överskrids rapporteras detta, men ingen felreaktionsfunktion löser ut.
Motion Monitoring-modulen i de konfigurerbara säkra ministyrningarna PNOZmulti 2 övervakar SLA-M-funktionen på ett säkert sätt. Gränsvärdena ställs in smidigt med programvaruverktyget PNOZmulti Configurator.

Den konfigurerbara säkerhetsstyrningen PNOZmulti 2 övervakar förutom säkerhetsfunktionerna SLA-M och SAR-M även andra säkerhetsfunktioner som SS1, SS2, SSR, SSM, SDI och SOS.

Säker rörelseövervakning med PNOZmulti 2

Safe Acceleration Range (SAR)
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk