Sverige | svenska

Kvalitet hos Pilz

Pilz kvalitetshanteringssystem följer DIN EN ISO 9001

Pilz GmbH & Co. KG var ett av de första företagen i Tyskland som certifierades inom industrielektronik år 1994. Pilz har behållit certifikatet oavbrutet sedan dess. Genom att följa ISO 9001 försäkrar Pilz sina kunder om att företaget gör allt i varje fas av produktframställningen för att leverera felfria och kvalitativt högvärdiga produkter.

Interna och externa granskningar ser Pilz som en utmaning för att ständigt bli bättre på alla områden. Det ingår som en naturlig del av företagsfilosofin, till nytta för kunder, leverantörer, anställda och samhället.

Certifiering ISO 9001

Pilz kvalitetshanteringssystem följer DIN EN ISO 9001

Ytterligare certifieringar

TÜV Süd-certifiering

Kontrollerade och ständigt övervakade produktionsanläggningar

TÜV Süd intygar att de produkter som framställs i Pilz produktionsanläggningar och den arbetsutrustning och de åtgärder som används i tillverkningen är lämpliga för att kunna leverera elektronikprodukter av hög kvalitet. Kraven är mycket hårda för att bevisa att produktionsanläggningarna är tekniskt och organisatoriskt utformade på ett sådant sätt att en jämn kvalitet säkerställs i framställningen och hos produkterna. För att få använda TÜV Süds säkerhetsmärke måste stränga villkor uppfyllas, vilket regelbundet kontrolleras och övervakas av kontrollorganet TÜV.

Werk Ostfildern
Werk Betschdorf
Werk Denkendorf
Werk Jintan

Functional Safety Management (FSM) för certifierad utveckling

Pilz utveckling sker enligt ett hanteringssystem som innebär stränga villkor och riktlinjer (Functional Safety Management), vilket motsvarar kraven i EN/IEC 61508.

FSM har testats och certifierats av TÜV enligt stränga kriterier. Processerna och åtgärderna som utgör grunden kontrolleras mycket noga, varje år.

Functional Safety Management certifiacte

Provlaboratorium som ackrediterats av DAkkS

Provlaboratorium som ackrediterats av DAkkS

Sedan 2004 driver Pilz ett oberoende provlaboratorium som har ackrediterats av den tyska ackrediteringsmyndigheten DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle). Det ger Pilz GmbH & Co. KG i Ostfildern kompetens att genomföra provningar inom elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och elsäkerhet (miljöbedömningar) och ger företaget befogenhet att upprätta globalt erkända provrapporter enligt ISO 17025.

Ackrediteringens omfattning

Ackrediterat EMC-provlaboratorium

Sedan 2004 driver Pilz ett oberoende EMC-provlaboratorium som har ackrediterats av det tyska ackrediteringsorganet för teknik DATech (företrätt i det tyska ackrediteringsrådet DAR). Det ger Pilz GmbH & Co. KG i Ostfildern kompetens att genomföra provningar inom elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och ger företaget befogenhet att upprätta de EMC-provrapporter enligt ISO 17025 som krävs för den försäkring om överensstämmelse som föreskrivs enligt lag. Rapporterna erkänns i hela Europa.

Accredited EMC test laboratory

Ackreditering som EMC-provlaboratorium
EG-certifiering ATEX

EX-skyddscertifiering (ATEX)

Pilz använder sig av ett kvalitetssäkringssystem som uppfyller kraven i bilaga IV i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (ATEX). Systemet har godkänts av byrån Veritas och kontrolleras mycket noga, varje år.

EG-certifiering enligt ATEX

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk