5 nov. 2020

Vad operatörer måste ta hänsyn till vid CE-märkning av äldre maskiner

Maskindirektivet 2006/42/EG reglerar idrifttagning av maskiner inom det europeiska ekonomiska området, Schweiz, Liechtenstein, Turkiet, Norge och Island. I synnerhet när det gäller gamla maskiner måste man noggrant kontrollera under vilka förutsättningar de får användas. Vi har sammanställt tre vanliga frågor om säker drift av äldre maskiner.

Maskindirektivet håller för närvarande på att revideras. Vad kommer att förändras framöver?

Det kommer inte att göras några grundläggande ändringar eller en komplett omarbetning av maskindirektivet. Maskindirektivet kommer snarare att utökas på ett lämpligt sätt. Särskild uppmärksamhet ägnas till exempel åt ämnena ”ergonomiska aspekter vid maskintillverkning” och ”IT-säkerhet”.

Vad behöver man ta hänsyn till vid ombyggnad av gamla maskiner?

Maskindirektivet är obligatoriskt för tillverkare av maskiner och anläggningar sedan 1 januari 1995. I det fastställs att EG-bedömningen av överensstämmelse, den så kallade CE-märkningen, måste ha slutförts helt vid den tidpunkt då maskinen tas i drift för första gången. Operatörer som vill bygga om eller modernisera äldre maskiner utan CE-märkning bör orientera sig efter den teknik som används i jämförbara maskiner som redan tagits i drift och gällande harmoniserade standarder.

Viktigt: vid ombyggnad av eller eftermontering på gamla maskiner ska man ta hänsyn till om de väsentligt förändras. I så fall blir operatören till en tillverkare och måste genomföra en ny EG-bedömning av överensstämmelse. Den ombyggda gamla maskinen räknas då som en ny maskin. Då krävs efterlevnad av maskindirektivet samt ny CE-märkning.

Kan en äldre maskin, t.ex. med tillverkningsår 1999, få CE-märkning i efterhand?

För en CE-märkning är det inte tillverkningsåret som är avgörande, utan maskinens första idrifttagning. I maskindirektivet fastställs att CE-märkningen måste ha slutförts helt vid den tidpunkt då maskinen tas i drift för första gången. Det är alltså inte möjligt att få en CE-märkning i efterhand.

Har du några frågor?

Våra experter hjälper dig gärna vid tillämpning och implementering av föreskrifterna i maskindirektivet.

Pilz tjänster för automation, anläggningssäkerhet och maskinsäkerhet
Mer information om maskindirektivet och dess tillämpning

Maskinsäkerhet
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?